Powiat Nowodworski

Treść Strony

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3671
faks +48 55 247 3670

Wydziałem kieruje Sekretarz Powiatu Joanna Bryk, pokój nr 16, tel. wew. 169
email: sekretarz@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

  1. Stanowisko do spraw organizacyjno–administracyjnych – Alicja Biernat (pokój nr 26, tel. wew. 139),
    email: oso.inspektor@nowydworgdanski.pl
  2. Stanowisko do spraw kancelaryjno–technicznych – Joanna Jost (pokój nr 20, tel. wew. 155, 130),
    email: starostwo@nowydworgdanski.pl
  3. Stanowisko ds. organizacyjnych – Roksana Kamińska (pokój nr 10, tel. wew. 147), email: radapowiatu@nowydworgdanski.pl
  4. Stanowisko ds. administracyjnych i obsługi Zarządu Powiatu - Małgorzata Łojko (pokój nr 16, tel. wew. 160), email: oso-1@nowydworgdanski.pl
  5. Informatyk - Krzysztof Firko (pokój nr 40, tel. wew. 171), email: informatyk@nowydworgdanski.pl
  6. Pracownicy obsługi 

Zakres działania Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, obsługę administracyjną Rady i Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków. Z zakresu prowadzenia spraw obywatelskich: prowadzenie spraw wojskowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu biura rzeczy znalezionych, zamówień publicznych, remontów i inwestycji w urzędzie, realizuje zadania związane z obsługą interesantów i wykonywanie czynności kancelaryjnych.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70