Powiat Nowodworski

Treść Strony

ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz obniżeniem stanów wód poniżej stanu ostrzegawczego rzek na terenie powiatu nowodworskiego i  Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu 29.12.2016r od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo                         

 ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował; K. Głowacki

INFORMACJA

DNIA 30 GRUDNIA 2016 R.
KASA BĘDZIE CZYNNA DO GODZ. 14.00


OPŁATA SKARBOWA W TYM DNIU
NIE BĘDZIE PRZYJMOWANA W KASIE


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

ZMIANA GODZINY XXV SESJI RADY POWIATU

Uprzejmie informuję, iż z uwagi na uroczystości pogrzebowe, Pana Romualda Drynko, nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia obrad XXV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 29 grudnia br.  Sesja Rady Powiatu odbędzie się o godz. 15.00.

OGŁOSZENIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną i przekroczeniem stanu alarmowego rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym tj. 28.12.2016r, od godz. 8.00 ogłosił

STAN ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

dla Gmin Powiatu Nowodworskiego:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Stegna,
 • Sztutowo
 • Krynica Morska,

Opracował: K. Głowacki

AKTUALNE RADY RZĄDOWEGO CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przestrzega przed zagrożeniami oraz informuje jak im przeciwdziałać.

NIE ŻYJE ROMUALD DRYNKO

grafika,miniatura,7359,-.jpg

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PANA ROMUALDA DRYNKO

Starosty Nowodworskiego  w latach 1998 – 2002 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Jacek Gross
wraz z Radnymi

 

 

Starosta Nowodworski
Zbigniew Ptak
z Członkami Zarządu Powiatu
oraz pracownikami
Starostwa Powiatowego
w Nowym Dworze Gdańskim

WIGILINY SMS : POMAGAM

To ważna akcja pomagająca osobom w bardzo ciężkiej sytuacji. Często wydaje nam się, że parę złotych od nas niczego nie zmieni. Zaręczam więc, że zmieni. Bo równolegle SMS-y wyślą tysiące ludzi. I każdy SMS będzie tak samo ważny i niezbędny, żeby się udało – podkreśla Marek Borowski, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

WIGILIA W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM

Świąteczna atmosfera, radosne śpiewanie kolęd i smaczne potrawy towarzyszyły dzisiejszemu spotkaniu całej społeczności szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Nowym Dworze Gdańskim. W uroczystości udział wzięła Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, składając wszystkim gorące życzenia świąteczno – noworoczne. Wychowankowie Ośrodka uświetnili uroczystość występami artystycznymi. Nie zabrakło również świątecznych potraw wigilijnych i prezentów.

A. Glazer

XXV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 29.12.2016

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm. ) zwołuję XXV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   29.12.2016 r.  (czwartek) godz.  14.00.

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XXIV z dnia 16.12.2016 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu na 2017 r.
  4.2 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty na 2017 r.
  4.3 zatwierdzenia planu pracy Komisji Samorządowo – Społecznej na 2017 r.
  4.4 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”
  4.5 przyjęcia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i  wykorzystania dotacji udzielanych dla szkół i placówek zakładanych oraz prowadzonych na terenie Powiatu Nowodworskiego przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.
 5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

„ŻÓŁTY TALERZ” - PROGRAM WSPIERANIE SYSTEMU ŻYWIENIA DZIECI

Dominika i Sebastian Kulczyk we wrześniu tego roku przeznaczyli 4 miliony złotych, które
w ciągu 12 miesięcy mają zamienić się w 1 milion pełnowartościowych posiłków dla dzieci. Celami  przedsięwzięcia są: zwiększenie  liczby żywionych dzieci,  lepsze jakościowo
i zdrowsze jedzenie, łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu oraz mobilizacja dorosłych do pomocy dzieciom. Akcja ma objąć pomocą ponad 500 stołówek i świetlic,
i  zagwarantować posiłki ponad 6 tyś dzieci.

„Żółty Talerz”  to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu. Elementem szerszego projektu w tym zakresie jest telewizyjny serial edukacyjny „Efekt Domina” poświęcony
w tym roku właśnie problemom głodu i niedożywienia.

Krystyna Kwiecień

BUDŻET NA ROK 2017 PRZYJĘTY

Rada Powiatu na sesji w dniu 16 grudnia br. główną uwagę poświęciła przyjęciu budżetu na kolejny rok.

Jednym z najważniejszym punktów obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim było przyjęcie przyszłorocznego budżetu,  na podstawie którego dochód powiatu na rok 2017 wyniesie ponad 47 mln zł, a wydatki 46 953 271 zł. Ponadto rozpatrzono informację nt. działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
Podczas sesji, Radni dodatkowo podjęli następujące uchwały w sprawach: zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.; zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie powiatu nowodworskiego; zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2016 r. oraz zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

Na zakończenie, Przewodniczący Rady złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpi zmiana numeru kontaktowego z obsługą mostu zwodzonego na rzece Szkarpawa w m. Drewnica.
W związku z tym wszelkie zgłoszenia należy dokonywać na nowy numer telefou, tj: 882 065 597.

SPOTKANIE SIECI WSPÓŁRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DORADCÓW ZAWODOWYCH POWIATU NOWODWORSKIEGO

Tematyka spotkania obejmowała  poniższe zagadnienia:

 1. Szkolenie „Nowoczesny warsztat doradcy zawodowego na wszystkich etapach edukacji- innowacyjne metody pracy”.
 2. Przedstawienie oferty CEN-u na 2017 rok.
 3. Planowane zmiany w systemie oświaty.
 4. Dyskusja i sprawy bieżące.

Uczestnikom szkolenia bardzo odpowiadała formuła spotkania, ekspert przygotowała różnorodne materiały, dostosowane do wszystkich etapów edukacji.

Koordynator sieci
Wioletta Przyborowska 

 

SPOTKANIE WIGILIJNE

Już po raz piąty mieszkańcy naszego regionu wspólnie świętowali na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury i Starostwem Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. Powodem było spotkanie wigilijne zorganizowane w dniu 16 grudnia 2016 r. przez nowodworskich samorządowców powiatowych i gminnych.

Życzenia spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym roku złożyli Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross oraz Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Jacek Michalski.  Podczas uroczystości swoje występy z repertuarem kolęd zaprezentowały m.in. dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Nowym Dworze Gdańskim, Niepublicznego Przedszkola nr 1 oraz Niepublicznego Przedszkola "Calineczka", wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej. Nie zabrakło kolęd w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół nr 1 i Zespołu Szkół nr 2, a także Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Swoje umiejętności wokalne   zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie i Szkoły Podstawowej w Lubieszewie.

Na koniec, wystąpił także chór Sursum Corda.

Podczas powiatowo-gminnej wigilii odbył się kiermasz bożonarodzeniowy. Swoje ręcznie wykonane prace zaprezentował m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie "Sprawni Inaczej" w Nowym Dworze Gdańskim oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie dla Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Marzęcinie.
Po raz pierwszy swoje stoisko miał też Park Krajobrazowy "Mierzeja Wiślana".
 Nie zabrakło potraw wigilijnych i ciast. Radni gminni i powiatowi rozdawali mieszkańcom mikołajowe czapeczki oraz słodycze.

 

Serdeczne podziękowania za współorganizację tegorocznej imprezy ślemy:

 • pracownikom Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański,
 • p. Wojciechowi Wiśniewskiemu - Piekarnia WOJT,
 • p. Joannie Winniczek – Przyborowskiej - Willa Joker,
 • p. Martynie Popielewskiej – Bar Kaper,
 • p. Tomaszowi Gapskiemu - KTT  Nowy Dwór Gdański
 • Warsztatom Terapii Zajęciowej Nowy Dwór Gdański,
 • Warsztatom Terapii Zajęciowej Marzęcino,
 • Zakładowi  Gospodarki Komunalnej w Nowym Dworze Gdańskim
 • p. Kazimierz Sulej - Instalatorstwo Elektryczne Orłowo,

a także za wspaniałe oprawę artystyczną:

 • młodzieży i nauczycielom Zespołu Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • młodzieży i nauczycielom Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • podopiecznym i wychowawcom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim,
 • dzieciom i nauczycielom z Miejskiego Przedszkole Nr 4 w Nowym Dworze  Gdańskim,
 • dzieciom i nauczycielom z Niepublicznego Przedszkola Nr 1 w Nowym Dworze  Gdańskim
 • dzieciom i nauczycielom z Niepublicznego Przedszkola „CALINECZKA”  w Nowym Dworze  Gdańskim,
 • dzieciom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Lubieszewie,
 • dzieciom i nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Kmiecinie,
 • młodzieży i opiekunowi ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • młodzieży z SP nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • młodzieży i opiekunom z  Gimnazjum Oddziałami Dwujęzycznymi  w Nowym Dworze Gdańskim ul. Szkolna 2,
 • Chórowi  Sursum Corda.

Starostwo

SZKOLENIE ODPADY PLASTIKOWE W BAŁTYKU

W związku z prowadzonym przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski, a finansowanym przez WFOŚiGW szkoleniem e-learningowym o zanieczyszczeniu morza Bałtyckiego "Odpady plastikowe w Bałtyku"  przypominamy, że szkolenie potrwa do końca lutego przyszłego roku i jest dostępne na stronie pke.gdansk.pl.

Poniżej streszczenie drugiego i trzeciego wykładu.

dr hab. E.M. Siedlecka, prof. UG

 

Usuwanie mikroplastików w oczyszczalniach ścieków
W ostatnich dekadach poważnym problemem środowiskowym o charakterze
ogólnoświatowym jest zanieczyszczenie przez mikroplastiki – fragmenty tworzyw sztucznych
o średnicy mniejszej niż 5 mm. Cząsteczki te wykrywane są w ściekach miejskich, na plażach, w osadach dennych, wodach powierzchniowych oraz organizmach żywych we wszystkich rejonach świata.
Mikroplastiki są syntetycznymi polimerami pochodzenia petrochemicznego, praktycznie
nierozpuszczalnymi w wodzie i niebiodegradowalnymi. Powstają z większych fragmentów
plastiku (mikroplastiki wtórne) lub są produkowane w formie cząstek o mikroskopijnej
wielkości (mikroplastiki pierwotne). Mikroplastiki występują w wielu rodzajach tworzyw
sztucznych, z których około 60 % najpowszechniej używanych w Europie stanowią polietylen
(PE), polipropylen (PP) oraz polichlorek winylu (PCV). Szeroko stosowane są również
politereftalan etylenu (PET), polistyren (PS), poliuretan (PUR), politetrafluroetylen (PTFE/
teflon) oraz kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS). Tworzywa te są
produktami polimeryzacji nienasyconych węglowodorów, a do ich produkcji wykorzystuje się
ropę naftową oraz gaz ziemny.
Ze względu na swoje właściwości, mikroplastiki należą do substancji niebezpiecznych
dla organizmów żywych, w szczególności dla organizmów wodnych. Jako związki
hydrofobowe (o dużym powinowactwie do związków organicznych), cząstki mikroplastików
gromadzą na swojej powierzchni wiele mikrozanieczyszczeń, często mających właściwości
toksyczne, mutagenne i negatywnie wpływające na rozwój organizmów. Ponadto, toksyczność mikroplastików może wynikać z rozpadu ich cząstek, z których uwalniają się niebezpieczne substancje wykorzystywane podczas produkcji tych związków.
Badania wskazują, że większość mikroplastików z powszechnego użytku przedostaje się
do środowiska naturalnego. W wodach powierzchniowych, za ich główne źródło uznaje się
miejskie oczyszczalnie ścieków, w których konwencjonalne metody nie są w efektywne
w usuwaniu mikrocząstek z zanieczyszczonych wód.
Mikroplastiki trafiają do oczyszczalni ścieków z różnych źródeł. Typowo odnotowywane
mikrostruktury mogą pochodzić z tekstyliów (włókna z pranych tkanin), detergentów,
kosmetyków, rozpadu produktów plastikowych i gumowych oraz innych źródeł, takich jak
rolnictwo. Na przykład podczas jednego cyklu prania, nawet jednej sztuki garderoby, może
zostać uwolnionych około 2000 włókien syntetycznych. Natomiast w 1 m3 ścieków miejskich
znaleźć można między 5000 a 17000 włókien mikroplastików. Odnotowywane włókna
pochodzą m.in. z polimerów powszechnie wykorzystywanych w przemyśle tekstylnym oraz w produktach kosmetycznych (PE, PP, PS, PA).
Z efektywnością usuwania mikroplastików w oczyszczalniach ścieków związane jest
kilka parametrów charakteryzujących cząsteczki tych związków. Należą do nich gęstość,
hydrofobowość, rozmiar, stopień biodegradalności oraz różnorodność kształtów i barw.
W konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków stosowane są najczęściej dwa lub trzy
etapy oczyszczania: 1) mechaniczne, 2) biologiczne, 3) filtrowanie i dezynfekcja (dodatkowo,
jeśli jest to konieczne).
W etapie oczyszczania mechanicznego wykorzystywane są procesy grawitacyjnej
sedymentacji (opadania na dno) oraz flotacji (unoszenia się na powierzchni), które
przeprowadza się na kratach, piaskowniku oraz w osadnikach wstępnych. Efektywność
usuwania cząsteczek mikroplastików na tym etapie jest ściśle zależna od ich gęstości, a także
rozmiaru i różnorodności kształtu. Granulki o gęstości do 1,14 g/ml ulegają procesowi flotacji
pływając po powierzchni wody, natomiast cząsteczki większe opadają na dno osadników.
Oddzielone frakcje mikroplastików, usuwane są wraz z fragmentami rozkładającej się materii
organicznej, papieru lub tkanin, z którymi łączą się w wyniku swoich hydrofobowych
właściwości. Usunięte cząstki tworzą osad wstępny i poddawane są procesom przerobu
i utylizacji osadów.
Etap oczyszczania biologicznego realizowany jest zazwyczaj w wykorzystaniem
bioreaktorów z osadem czynnym. Osad czynny stanowią mikroorganizmy zorganizowane w
kłaczki, które przeprowadzają proces biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń. Kłaczki osadu czynnego unoszą się w wodzie podczas mieszania ścieków za pomocą powietrza oraz opadają na dno po zaprzestaniu napowietrzania. W tym etapie oczyszczania, efektywność usuwania mikroplastików związana jest przede wszystkim z ich hydrofobowością. Badania laboratoryjne wykazują, że wiele cząstek mikroplastików, takich jak polietylen lub polipropylen nie ulega procesom biochemicznego rozkładu ze względu na zachodzące procesy fizyczne. Hydrofobowe mikrocząstki pokrywają się błoną biologiczną i zwiększając swoją gęstość opadają na dno.
Mogą też zostać uwięzione w kłaczkach osadu czynnego. Separacja takich cząstek może być
utrudniona, w wyniku czego wytwarza się osad nazywany wtórnym.
Trzecim, dodatkowym etapem oczyszczania ścieków jest stosowanie filtrów. Filtry
wykorzystywane są zazwyczaj do doczyszczania ścieków z zawiesin, związków fosforu oraz
patogenów. Mogą być na nich usuwane również mikroplastiki. Zanieczyszczenia, które
gromadzą się na filtrach usuwane są za pomocą wód płuczących i zawracane na początek, do
ponownego procesu oczyszczania.
Mikrocząstki znajdujące się w osadzie wstępnym i wtórnym, usunięte w I, II i III etapie
oczyszczania poddawane są procesom przeróbki osadów ściekowych. Do procesów tych należą zagęszczanie, odwadnianie, stabilizacja osadu mieszanego, stabilizacja tlenowa oraz spalanie.
Ustabilizowane osady są następnie składowane lub wykorzystywane, np. do niwelacji
nierówności gruntu lub rekultywacji nieczynnych składowisk odpadów komunalnych.
Składowane mikroplastiki, które nie podlegają procesom rozkładu tlenowego i beztlenowego
mogą przedostać się wraz z ustabilizowanym osadem do gleby, a następnie, wraz ze spływem
wód deszczowych zostać przeniesione do wód powierzchniowych i stać się zagrożeniem dla
środowiska.
Badania prowadzone w niektórych krajach Unii Europejskiej wykazują, że
w konwencjonalnych oczyszczalniach ścieków możliwe jest usunięcie ponad 90 % ładunku
zanieczyszczeń mikroplastikowych. Wyniki takie odnotowano dotychczas w Szwecji,
Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Brakuje jednak analiz dla pozostałych krajów UE, w tym
dla Polski. W świetle prowadzonych obecnie badań wydaje się jednak, że problemu nie stanowi samo usuwane mikroplastików ze ścieków, a ich składowanie wraz z osadami pościekowymi, ze względu na nieodpowiednią utylizację tych związków podczas oczyszczania osadów, i z tego względu ich ponowne trafianie do środowiska. Sugeruje się, że w celu ograniczenia tego procesu należałoby stosować tworzywa sztuczne, które ulegają degradacji w stosowanych procesach oczyszczania osadów lub poddawać osad ściekowy wcześniejszej obróbce termicznej pozwalającej na rozbicie mikrocząstek i wówczas ich łatwiejszą degradację.

dr hab. E.M. Siedlecka, prof. UG
Recykling tworzyw sztucznych
Tworzywa sztuczne są syntetyczną materią organiczną otrzymywaną w procesie
polimeryzacji, na przykład z ropy naftowej, gazu ziemnego lub celulozy. To materiały
plastyczne, o małej gęstości, odporności na korozję oraz łatwości recyklingu. Ze względu na
swoje właściwości są powszechnie stosowane do produkcji materiałów użytkowanych w wielu dziedzinach życia. Do konsumentów materiałów z tworzyw sztucznych należy przede
wszystkim przemysł opakowaniowy (37 % produkcji), a ponadto motoryzacyjny, elektryczny,
rolniczy, medyczny oraz turystyczny.
Najważniejsze rodzaje tworzyw sztucznych to tworzywa termoplastyczne oraz
termoutwardzalne. Materiały termoplastyczne mogą być poddawane wielokrotnej obróbce
termicznej, w czasie której miękną i topnieją, a po ochłodzeniu stają się twarde. Do grupy tej zaliczane są PE, PS, PET oraz PCV, stanowiące 80 % wszystkich wykorzystywanych tworzyw sztucznych. Tworzywa termoutwardzalne (duroplasty) mogą być roztapiane i formowane, a po uformowaniu pozostają twarde i nie miękną. Należą do nich epoksydy, fenoplast, poliuterany, PTFE oraz żywice poliestrowe (20 % zastosowania).
Możliwość przetwarzania i ponownego wykorzystania tworzyw sztucznych stanowi ich
ważną właściwość, gdyż składowane jako odpad stają się istotnym problemem dla środowiska.
W wyniku składowania tworzywa ulegają rozkładowi na mikrocząstki nazywane
mikroplastikiem, będące dużym balastem dla przyrody, niemożliwym do efektywnego
usunięcia, zutylizowania i zagospodarowania.
W zależności od rodzaju tworzyw sztucznych, istnieją różne metody ich recyklingu, na
które składają się trzy główne typy: recykling mechaniczny, chemiczny oraz energetyczny.
Recykling mechaniczny (materiałowy) polega na rozdrabnianiu, mieleniu i topieniu
oczyszczonego materiału odpadowego oraz jego ponownym wykorzystaniu. Proces odbywa się bez chemicznej dekompozycji polimeru materiału wyjściowego. Recyklingowi materiałowemu poddawane są tylko tworzywa termoplastyczne, takie jak PET, PP, PE oraz PS. Proces wykorzystywany jest przede wszystkim do przetwarzania butelek PET i materiałów z samochodów, a ponadto ram okiennych z PCV. W jego wyniku powstaje recyklat (/regenerat) w postaci granulek, stosowany na przykład do produkcji tekstyliów, materiałów opakowaniowych i innych produktów codziennego użytku.
Podczas przetwarzania butelek PET, wysortowane odpady są w pierwszej kolejności
oczyszczane (usuwanie naklejek, nakrętek, zanieczyszczeń), a następnie płatkowane, myte i
granulowane do recyklatu. Recykling plastikowych butelek jest bardzo dobrze zorganizowany
w Danii, gdzie butelki są segregowane i zwracane w prawie 100 %. Sprawnie odbywa się to
również w również w Niemczech, gdzie odzysk butelek PET stanowi 68 %. W Polsce recykling PET jest wciąż nieodpowiednio zorganizowany, choć obserwuje się też wzrost jego
zastosowania (w roku 2003 ~ 44 %).
W przeciętnym samochodzie osobowym tworzywa sztuczne stanowią ok. 9,3 %
całkowitej masy pojazdu. Stosowane są na przykład do produkcji gąbek w siedzeniach,
kierownic, desek rozdzielczych (poliuretany), izolacji przewodów elektrycznych, powłok
ochronnych (PCV), obudowy akumulatorów, zbiorników paliwowych, zderzaków (PP). W
recyklingu materiałów z samochodów odzyskuje się na przykład PP. Podczas procesu, materiał najpierw oczyszcza się, a następnie rozdrabnia i usuwa metale, mieli na mokro, myje i suszy, a na koniec homogenizuje powstałe wiórki. Otrzymany produkt służy na przykład do
wytwarzania kołpaków. Recyklingowi mogą poddawane być też materiały z opon, które po
przetworzeniu stosowane są do produkcji wykładzin podłogowych z mączki gumowej, a także
bieżni, placów zabaw, elastycznej koski brukowej i wykładzin dźwiękochłonnych. Do
recyklingu opon wykorzystuje się metodę mechaniczną (rozdrabnianie) oraz termiczną i
kriogeniczną (zastosowanie wysokich lub niskich temperatur).
W wyniku przetwarzania ram okiennych z PCV uzyskuje się nowe profile okienne,
stosowane następnie w mieszance ze świeżym surowcem.
Recykling chemiczny (surowcowy) opiera się na procesie depolimeryzacji, czyli
rozkładzie makrocząsteczek polimeru do frakcji o mniejszej masie cząsteczkowej. Proces ten
przeprowadza się na różne sposoby, w zależności od materiału odpadowego. Do recyklingu
odpadów PET stosuje się procesy hydrolizy, metanolizy oraz glikolizy. Natomiast odpady
tworzyw sztucznych zmieszane oraz zanieczyszczone wypełniaczami poddaje się metodom
termicznym – pirolizie, zagazowaniu lub krakingowi (/hydrokrakingowi). Produkty z procesów depolimeryzacji stosowane są do wytwarzania tworzyw lub jako dodatek do innych produktów chemicznych, a odpady z procesu - jako domieszka do paliw oraz smarów.
Hydroliza to proces polegający na rozkładzie polimeru wodą pod ciśnieniem i w wysokiej
temperaturze. Produktami procesu są kwas tereftalowy i glikol etylowy, które oczyszcza się i
stosuje jako surowce do produkcji PET.
Metanoliza polega na rozkładzie metanolem, na gorąco i pod ciśnieniem. Jako produkty
procesu otrzymuje się glikol etylenowy i teraftalen dimetylu, dawniej stosowane do produkcji
PET.
Glikoliza to częściowy rozkład polimeru do krótkich fragmentów odbywający się poprzez
podgrzewanie glikolem. Produktem jest glikolizat, z którego wytwarza się żywice poliestrowe
(produkcja laminatów).
Recykling chemiczny trzema powyższymi metodami stosowany jest na przykład w
Japonii, gdzie produkty z przetwarzania tworzyw sztucznych stosuje się w przemyśle
tekstylnym oraz spożywczym.
W drugim typie recyklingu surowcowego – w metodzie termicznej depolimeryzacji
odpadów zmieszanych, uzyskiwane produkty używa się jako surowce chemiczne lub jako
paliwa.
Piroliza polega na rozkładzie termicznym bez dostępu tlenu z powietrza, w temperaturze
300 – 600 °C. Jako produkty powstają gazy pizolityczne, produkty ciekłe oraz stałe, a odpadem jest granulat. Granulat odpadowy może być wykorzystywany w przemyśle metalurgicznym, jako dodatek do mieszanki węglowej poddawanej koksowaniu.
Zagazowanie to proces przekształcenia w paliwo gazowe w obecności utleniacza o ilości
niewystarczającej do całkowitego spalenia. Głównym produktem jest gaz (mieszanka CO, H2
i CO2), który następnie jest spalany lub wykorzystywany jako surowiec chemiczny, np. do
wytwarzania metanolu, amoniaku lub kwasu octowego. Metoda zagazowania tworzyw
sztucznych wykorzystywana jest w Japonii.
Kraking polega na rozkładzie polimeru w reaktorze fluidalnym, w temperaturze 450 –
515 °C. Jego produktami są węglowodory gazowe oraz ciekłe. Natomiast hydrokraking to
proces rozkładu w podwyższonej temperaturze, z jednoczesnym uwodnieniem produktów.
 

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA STYPENDIÓW

Wśród wyróżnionych stypendystów  znaleźli  się także uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim:

 1. Ilona Andzel- klasa IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 2. Violetta Żwirek- klasa IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
 3. Katarzyna Jędo- klasa IV Technikum Obsługi Turystycznej
 4. Martyna Rachwał – klasa IV Technikum Obsługi Turystycznej
 5. Weronika Malej – klasa IV Technikum Informatycznego

Serdecznie gratulujemy wszystkim stypendystom i życzymy dalszych sukcesów!

kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

OGŁOSZENIA ŻUŁAWSKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

Żuławska Lokalna Grupa Działania
ogłasza tematyczny nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

SPOTKANIE WIGILIJNE W DOMU DLA DZIECI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniu 17 grudnia br. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska uczestniczyli w uroczystej wieczerzy wigilijnej i wspólnym kolędowaniu w Domu dla Dzieci w Nowym Dworze  Gdańskim.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 16.12.2016 roku z udziałem Zbigniewa Ptak– Starosty Nowodworskiego odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku.

Głównym tematem posiedzenia było przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych do zimowego utrzymania dróg.

Andrzej Suszek – Dyr. Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił  zamierzenia w  zakresie zimowego utrzymania dróg.

Ponadto Komisja omówiła propozycję planu pracy na rok 2017.

Opracował: K. Głowacki

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Z okazji nadchodzących Świąt  Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech nadchodzące święta będą dla Państwa niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.
Życzymy, aby upłynęły w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół.
Wraz z nadchodzącym Nowym Rokiem życzymy dużo zdrowia, szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność i spełnią się te najskrytsze marzenia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim
Jacek Gross
wraz z Radnymi

 

Starosta Nowodworski
Zbigniew Ptak
z pracownikami Starostwa

 

UPAMIĘTNIENIE TRAGICZNEJ ŚMIERCI ŻOŁNIERZY W CZASIE STANU WOJENNEGO

 W dniu 16 grudnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członek Zarządu Lubomir Głowacki  wzięli udział w uroczystości upamiętniającej tragicznie zmarłych czołgistów I Warszawskiego Pułku Czołgistów im. Bohaterów Westerplatte w Elblągu, która ze względu na roboty prowadzone na trasie S7  odbyła się przy pomniku „Poległych i Pomordowanych  za Wolną i Niepodległą Ojczyznę” w Nowym Dworze Gdańskim  przy ul. Wejhera, zamiast przy moście na Linawie. 

 • Fot. Kamila Ziętek – Dziennik Bałtycki

"BETLEJEMSKIE ŚWIATEŁKO POKOJU"

Dnia 15 grudnia 2016 roku z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia zuchy 2 Nowodworskiej Gromady Zuchowej „Wilczęta”oraz Harcerze 11 Nowodworskiej Drużyny Harcerskiej „Płomienie” przekazali Betlejemskie Światełko Pokoju.

SPOTKANIE WIGILIJNE ROLNIKÓW

W dniu 14 grudnia br. Starosta Zbigniew Ptak uczestniczył w zorganizowanym po raz drugi spotkaniu wigilijnym rolników. Organizatorami spotkania byli przedstawiciele Powiatowej Izby Rolniczej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Biura Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Nowym Dworze Gdańskim.

PRZEKAZANIE NOWEGO RADIOWOZU DLA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniu 13 grudnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział w uroczystym przekazaniu nowego radiowozu marki Kia dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Samochód został zakupiony ze środków przekazanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku, samorząd Powiatu Nowodworskiego, Gminy Nowego Dworu Gdańskiego, Stegny oraz Ostaszewa. Kluczyki do policyjnego auta przekazała Wicestarosta Barbara Ogrodowska. W uroczystości uczestniczyli Zastępca Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego Tomasz Szczepański, Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska oraz Wójt Gminy Ostaszewo Michał Chrząszcz. Radiowóz poświęcił kapelan nowodworskich policjantów ks. Antoni Mikielewicz.

 • Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański
 • Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański
 • Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański
 • Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański

SPOTKANIE WIGILIJNE

.

SPOTKANIE WIGILIJNE POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH

W dniu 8 grudnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członek Zarządu Stanisław Juszczyk  wzięli udział w spotkaniu wigilijnym Zarządu Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Nowym Dworze  Gdańskim.

ZAWIADOMIENIE ZDP O ZAMKNIĘCIU DROGI

Zarząd Dróg Powiatowych zawiadamia, iż w związku z przebudową drogi 2345G w terminie 09.12.2016r. (od godz. 8:00) - 10.12.2016 r. powyższa droga będzie zamknięta na odcinku od nowo budowanego mostu w m. Jazowa do skrzyżowania z m. Rakowo.
Jednocześnie informujemy o objeździe prowadzącym drogą gminną nr 177014G i drogą powiatową nr 2303G przez miejscowości Rakowo, Myszewko, Myszewo, Rychnowo Żuławskie.
 

XXIV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm. ) zwołuję XXIV sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   16.12.2016 r.  (piątek) godz.  12.00

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XXIII z dnia 25.11.2016 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja nt. działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego.
  5.2 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2016 r.
  5.3 zatwierdzenia planu Kontroli Rewizyjnej na 2017 r.
  5.4 udzielenia pomocy finansowej Gminie Stegna.
  5.5 zmiany uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2016 r.
 6. Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2017 r.
  Procedura:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2017 r.
  2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu.
  3. odczytanie opinii zawierającej wnioski Stałych Komisji Rady.
  4. odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii zawierającej wnioski komisji.
  5. dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie.
  6. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2017.
  6.1 uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2017-2032.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2016-12-07

SPOTKANIE INFORMACYJNE PT. „PRZEDSIĘBIORCO SKORZYSTAJ! FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Spotkanie organizowane 16 grudnia, dedykowane jest przedsiębiorcom.


W programie spotkania m.in. omówienie:

 • wsparcia dla przedsiębiorców na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
 • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020;
 • instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców;
 • omówienie aktualnie ogłaszanych konkursów dla przedsiębiorców;
 • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:

Spotkanie odbędzie się w piątek 16 grudnia w godzinach 10.00-13.00 w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 D w budynku Olivia Six - sala 12.13 (XII piętro).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (załącznik) na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod nr 58 323 31 06,
do 14 grudnia 2016 roku.

Uwaga! Z powodu ograniczonej liczby miejsc o uczestnictwie w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

"ŚNIADANIE BIZNESOWE" - SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRACODAWCÓW

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

mają zaszczyt zaprosić Pracodawców na
„Śniadanie Biznesowe”

które odbędzie się 12 grudnia 2016 roku, godz. 9.30 w Restauracji:
Willa Restauracja JOKER
ul. Henryka Sienkiewicza 2
82-100 Nowy Dwór Gdański

Tematem przewodnim spotkania będą:

Zmiany podatkowe 2016/2017 (VAT, CIT, PIT) oraz
Zmiany w prawie pracy 2016/2017

Spotkanie będzie bardzo dobrą okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 08.12.2016r. osobiście w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., e-mail: office@parr.slupsk.pl  lub tel. 59 841 28 92. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.parr.slupsk.pl

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK PROJEKTU

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko KIEROWNIK PROJEKTU w ramach projektu pt. "Warszawska - czas zawodowców".

IDEALNY SAMORZĄDOWIEC INNOWACJA PEDAGOGICZNA

W warsztatach, które są innowacją pedagogiczną uczestniczyły gimnazja z Nowego Dworu Gdańskiego, Kmiecina, Marzęcina, Krynicy Morskiej, Sztutowa, Ostaszewa, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, a także młodzież ze szkoły partnerskiej w Elmshorn z Niemiec, którzy odbywają staże    w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „SZANSA NA SUKCES – doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim”.

Zajęcia zostały podzielone na dwie części: teoretyczną i praktyczną. W części teoretycznej uczniowie obejrzeli film o Zespole Szkół nr 2. Następnie pracowali metodą burzy mózgów pogłębiając swoją wiedzę na temat samorządności. W drugiej części warsztatów wszyscy udali się do pracowni gastronomicznej, gdzie pod kierunkiem nauczycieli zawodu i uczniów klasy gastronomicznej przygotowywali potrawy. Dodatkową atrakcją była projekcja filmu przygotowanych przez uczniów szkoły „Tajemnica Domu Mugmatzów” w ramach projektu „Zaczarowane Żuławy”. 

Spotkanie podsumowała Dyrektor Szkoły Wioletta Przyborowska. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i zostali zaproszeni na przyszłoroczne spotkanie.

Samorząd Uczniowski ZS2

ŚWIĄTECZNY KIERMASZ

Barwne,  świąteczne stroiki  zrobione  z pomysłowością,  staranności i zaangażowaniem  wzbudzały duże zainteresowanie  i znajdywały chętnych nabywców.

K. Kwiecień

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

Ilona Katarzyna Andzel jest uczennicą Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim a Aleksandra Frąckiewicz uczennicą klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

Gratulujemy wyróżnienia oraz życzymy wytrwałości i dalszych sukcesów.

A. Glazer

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Szanowni Mieszkańcy!

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, Powiat Nowodworski wraz z Powiatami Elbląskim i Braniewskim zawarł Porozumienie o realizacji zadań publicznego transportu zbiorowego w powiatowych  przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Opracowany został dokument pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego  dla Powiatów: Elbląskiego, Braniewskiego i Nowodworskiego", który w dniach od 6 grudnia do 26 grudnia  2016 r. poddany zostanie konsultacjom społecznym.

ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz obniżeniem stanów wód poniżej stanu ostrzegawczego rzek na terenie powiatu nowodworskiego i  Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo                         

 ODWOŁANIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował; K. Głowacki

POMOC DLA DZIECI Z GDAŃSKIEGO HOSPICJUM TRWA

Tym razem to uczniowie Szkoły Policealnej MEDYK w Elblągu zorganizowali  zbiórkę środków higienicznych  potrzebnych na co dzień w gdańskim hospicjum. To kolejny,  spontaniczny i godny naśladowania,  efekt   akcji  zorganizowanej w miesiącu październiku br. przez Ochotniczą Straż Pożarną Marynowy oraz Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  na rzecz chorych dzieci.  Środki zostaną dostarczone do gdańskiej placówki.

K. Kwiecień

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - PAŹDZIERNIK 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za październik 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

WSPOMNIENIE

Wspominamy Starostę Zbigniewa Piórkowskiego w piątą rocznicę śmierci.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA – KONKURSU NIEROZSTRZYGNIĘTY

Na otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej wpłynęło 10 ofert, z których żadna nie spełniała wymagań formalnych. Konkurs nie został rozstrzygnięty.

LISTOPADOWE OBRADY SESJI

Podczas XXIII sesji Rady Powiatu rozpatrzono informację nt. przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2016/2017. Ponadto Rada Powiatu zgodnie z planem pracy na rok bieżący przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2015/2016 oraz Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Radni podjęli siedem uchwał. Dokonano zmian: planu finansowego środków PFRON, uchwały budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2032. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego w zakresie sfinansowania zakupu wyposażenia do poczekalni izby przyjęć oraz przychodni przy Szpitalu w Nowym Dworze Gdańskim. Ustalono rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego na rok 2017.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

KONFERENCJA "PSYCHOPATOLOGIA OKRESU DOJRZEWANIA"

W dniu 25 listopada 2016 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowało konferencję pt. „Psychopatologia okresu dojrzewania”. Spotkanie odbyło się w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim. Odbiorcami byli asystenci rodzin, prowadzący rodziny zastępcze, pedagodzy szkolni, wychowawcy placówek oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Konferencję rozpoczęła Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski.

W trakcie spotkania poruszono problem samookaleczeń, który w większości dotyka grupę nastolatków. Autoagresja przybiera różne formy i może wynikać z nieumiejętności radzenia sobie z emocjami.  Tematyka spotkania objęła formy i przyczyny samookaleczeń, terapię oraz profilaktykę.

 Spotkanie poprowadził Pan Rafał Stelmasik psycholog z wieloletnim doświadczeniem. Zamiarem prowadzącego było ukazanie, iż autoagresja jest formą wołania o pomoc. Wczesne zauważenie problemu i właściwa reakcja może zapobiec podejmowaniu przez dzieci i młodzież prób samobójczych.

 

PONAD 2,6 MLN DLA SZKÓL PONADGIMNAZJALNYCH

W dniu dzisiejszym  Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak i Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Małgorzaty Tkaczyk podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia strategicznego województwa pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie szkolnictwa ogólnego. Całość zadań przyjętych do działania stanowi kwotę 2 694 787,53 złotych i dotyczy Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkól nr 2 oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim.

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym tj. 28.11.2016r.  od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo                         

STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował; K. Głowacki

 • autor: Kazimierz Głowacki, data: 2016-11-28

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 2016

Od 14.11 do 18.11.2016 r. miał miejsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w obchody, którego włączył się Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. Podczas tego tygodnia zostało zorganizowanych przez urząd pracy wiele przedsięwzięć promujących przedsiębiorczość wśród ludzi młodych np. spotkanie pośrednika pracy z uczniami II kl. gimnazjum połączone z wizytą  studyjną u lokalnego przedsiębiorcy, udział w targach pracy i edukacji, zorganizowanie konkursu na stworzenie najlepszego biznes planu przez uczniów II kl. technikum,  zorganizowanie warsztatów dla osób bezrobotnych pt. „Jak założyć własny biznes”, zorganizowanie Dnia Indywidualnej Działalności Gospodarczej, umożliwienie bezrobotnym chcących założyć własną działalność gosp. spotkania się z przedstawicielami instytucji wspomagającymi biznes, zainicjowanie debaty oksfordzkiej pt. „Firma rodzinna lepsza niż korporacja” przygotowanej przez uczniów LO oraz zaproszenie dzieci z Przedszkola w Kmiecinie  na wizytę studyjną do urzędu pracy . Podczas wizyty dzieci  narysowały kim chciałyby być w przyszłości.

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BOWLINGOWY OLIMPIAD SPECJALNYCH

W skład reprezentacji   placówki na V Ogólnopolski Turniej Bowlingowy weszli następujący zawodnicy: Patryk Kondej i Przemysław Jońca oraz tegoroczni absolwenci: Marcin Rozwadowski i Karol Czechowski. Opiekunami w trakcie wyjazdu byli Tomasz Szczotka i Tomasz Urban.

Patryk Kondej zajął II miejsce z wynikiem 129 punktów, Marcin Rozwadowski zajął IV miejsce 156 punktów, Karol Czechowski z wynikiem 152 punktów zajął II miejsce i Przemek Jońca z wynikiem 138 punktów zajął I miejsce, zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz wstążki.

Na uczestników turnieju czekało wiele atrakcji:

 • Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Miedarzanie”
 • Pokaz akrobatyki Anny Filipowskiej - finalistki „Mam talent”
 • Koncert zespołu Feel 
 • Mecz siatkarski  PLUSLIGI GKS KATOWICE - ZAKSA KĘDZIERZYN KOŹLE.

Ostatni dzień rywalizacji to gra drużynowa.  Drużyna Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zajęła w klasyfikacji końcowej II miejsce z wynikiem 234 punkty tracąc do zwycięzcy jedynie 19 oczek. Zawodnicy otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe.

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy

PIES TERAPEUTYCZNY W OFERCIE ZAJĘĆ

 Psim terapeutą może być pies, który zda egzamin na psa terapeutycznego. Do egzaminu może przystąpić pies każdej rasy, jednak wykluczone są psy ras stróżujących i bojowe. Pies może przystąpić do egzaminu, gdy ukończy 1-szy rok życia. Egzamin składa się z dwóch: części ogólnej i części specjalistycznej. Wyróżnia się 3 specjalności egzaminu:

 • spotkanie z psem,
 • edukacja z psem,
 • terapia z psem.

Spotkanie z psem (SP) to zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami, a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia. Zajęcia mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.

Edukacja z psem (EP) to zajęcia mające na celu usprawnienie sfery intelektualnej i poznawczej oraz wiedzy i umiejętności. Zajęcia najczęściej odbywają się w przedszkolach i szkołach. Pies uczestnicząc aktywnie w zajęciach motywuje do nauki i poprzez stworzenie przyjaznych warunków emocjonalnych zwiększa możliwości przyswojenia wiedzy. Dziecko chętniej zapamiętuje treści, których bohaterem jest jego nowy przyjaciel.

Terapia z psem (TP) - jest to zestaw ćwiczeń ukierunkowanych na konkretny, zaplanowany cel z zakresu kompleksowej rehabilitacji, do których układana jest metodyka w porozumieniu ze specjalistą np. rehabilitantem, psychologiem. Charakteryzuje się indywidualnym podejściem do każdego uczestnika, jego możliwości i potrzeb.

Pies terapeuta nazywa się Lucek - jest to Cavalier King Charles Spaniel. Lucek jest przyjacielski i pełen wdzięku. Współcześnie Cavalier King Charles Spaniel jest hodowany              w celach reprezentacyjnych. Nadaje się do psich sportów tj. mini agality, a także do dogoterapii. Dawniej psy tej rasy uczestniczyły w polowaniach na ptaki. Zabawa  w aportowanie patyczka, bądź zabawki może dla Cavaliera trwać …. godzinami. Szybko się uczy, jest pojętny. Bardzo lubi pływać, a jeśli jest to połączone z wyciąganiem z wody aportu, to podwójna dla niego przyjemność. Każdy powód do zabawy jest dobry  np.- listek poruszony przez wiatr rozrusza Lucka natychmiast i sprowokuje do łapania zdobyczy. Cavalier jest bardzo emocjonalny, zobaczymy w nim wielką radość i wielki smutek, ale i niewinną minę. Psy tej rasy chcą towarzyszyć człowiekowi wszędzie gdzie się uda, ale będą też cierpliwie czekać w domu, jeśli nie zabierzemy ich ze sobą. Bardzo lubią spacery i wyjazdy nad wodę. To żywiołowe i dynamiczne psy, które będą nas rozweselać w smutne dni.

Lucek swoimi wielkimi oczami potrafi „skruszyć” najgrubszy lód, ma zniewalający wyraz oczu i pyszczka. Lucek uwielbia zabawy w aportowanie i wszelkie zabawy węchowe. Jest pokojowo nastawiony do całego świata, bardzo ufny, zaprzyjaźni się z każdym kto nas odwiedzi.

Lucek jest bardzo lubiany szczególnie przez uczniów klasy I-II gimnazjum, której wychowawcą jest jego opiekunka, Pani Sylwia Rymkiewicz. Lucek przebywa z uczniami w klasopracowni, towarzyszy uczniom w lekcjach, pociesza w trudnych chwilach – pomerda ogonem, przytuli się – ma swoje miejsce w klasie. Lucek może liczyć również na pomoc od uczniów swojej opiekunki – wyprowadzą na spacer, przyniosą wodę.

Specjalny Ośrodek
Szkolno - Wychowawczy

 

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

O życiu codziennym mennonitów - wykład dra Michała Targowskiego

Zapraszamy na kolejny wykład w ramach Żuławskiej Kafejki Historycznej, który odbędzie się 27 listopada 2016 roku o godzinie 14:00 w sali dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego. Tym razem naszym gościem będzie pracownik Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jeden z najbardziej znanych popularyzatorów historii w województwie kujawsko – pomorskim, dr Michał Targowski.

więcej informacji>>

 

Szkolenie dla nauczycieli - program UNPLUGGED

W imieniu Zespołu Wdrożeniowego Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2015-2018 informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na szkolenie dla nauczycieli i pedagogów z terenu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański dotyczące wdrożenia programu UNPLUGGED. Dwudniowe szkolenie odbędzie się w dniach 2 i 3 grudnia 2016 roku w Żuławskim Parku Historycznym (piątek: godz.13.00-19.00, sobota: godz. 8.00-15.00). UNPLUGGED jest szkolnym programem, którego celem jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez dzieci i młodzież w wieku 12 – 15 lat). Jego celem jest także opóźnienie przejścia od fazy eksperymentalnego ich używania do fazy używania problemowego.

więcej informacji>>

 

 

FOCH, czyli Fabryka Ozdób Choinkowych 2016

Żuławski Ośrodek Kultury i Żuławski Park Historyczny tradycyjnie zapraszają całe rodziny do wspólnego tworzenia ozdób choinkowych 10 grudnia 2016 r. (sobota) od godz. 10:00 do 13:00 w sali dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego. W świątecznym nastroju, podśpiewując kolędy będziemy piec pachnące pierniki i pokażemy Wam jakie choinkowe cudeńka można stworzyć łącząc pospolite materiały z odrobiną fantazji i kreatywności.

więcej informacji>>

 

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Nowy początek 1945 - ekspozycja poświęcona powojennym osadnikom żuławskim.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.

Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym

ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11:00 do 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIK PROJEKTU

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
ogłasza nabór na stanowisko:
KIEROWNIK PROJEKTU

forma zatrudnienia: umowa zlecenie do 28.02.2017 r.
z możliwością przedłużenia do 30.09.2021 r.

w ramach projektu pt. „Warszawska - czas zawodowców” (Umowa RRPM.03.03.01-22-0018/16-00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

 1. Wymagania niezbędne:
  • udokumentowane doświadczenie w pracy przy co najmniej 2 projektach finansowanych z UE w latach 2007-2013, gdzie beneficjantami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;
  • dyspozycyjność w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15.00;
  • komunikatywności, umiejętności pracy w zespole;
  • umiejętność organizacji własnej pracy;
  • bardzo dobra znajomość MS Office;
  • odpowiedzialność;
  • umiejętność zarządzania zespołem pracowników;
  • sumienność, skrupulatność;
  • znajomość:
   • zasad wdrażania RPO WP 2014-2020;
   • regulaminu Konkursu w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3 Edukacja Działania 3.3. Edukacja zawodowa, Poddziałanie 3.3.1.Jakość edukacji zawodowej Konkursu nr RPPM.03.03.01-IZ.01-22-001/16;
   • szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020;
   • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
   • aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego „SL2014”, o którym mowa w rozdziale 16 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).
 2. Zakres wykonywanych zadań:
  • Kierownik projektu będzie przełożonym kadry projektowej, w którego skład będą wchodziły: specjalista ds. obsługi projektu zajęcia pozalekcyjne, osoba ds. rozliczenia projektu oraz osoba ds. ewaluacji i monitoringu projektu;
  • będzie odpowiedzialny za kontakt z Zarządem Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim oraz dyrekcją Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, Instytucją Zarządzającą i pracodawcami;
  • przekazywanie poleceń zespołowi oraz pracownikom projektu osobiście lub za pomocą zespołu;
  • odpowiedzialność za wszelkie zakupy oraz zatrudnienia w projekcie;
  • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;
  • odpowiedzialność za kwartalne spotkanie „grupy sterującej” oraz przygotowywanie wraz z osobą ds. rozliczania projektu i osobą ds. ewaluacji i monitoringu wniosków o płatność w systemie SL2014;
 3. Wymagane dokumenty:
  • podstawowe dane zawarte w dowodzie osobistym;
  • życiorys (CV) i list motywacyjny;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie (np. świadectwa pracy), kwalifikacje i umiejętności (uwierzytelnione przez kandydata);
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

Na oświadczeniach należy złożyć własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko Kierownik Projektu" w terminie do 5 grudnia 2016 roku w sekretariacie - pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 15:30.

Po tym terminie, kandydaci zakwalifikowani do dalszej rekrutacji zostaną powiadomieni o tym fakcie telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatu Nowodworskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

BEZPŁATNA MAMMOGRAFIA

Badania dla kobiet w wieku 50-69 lat finansowane są w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, natomiast dla kobiet w wieku 40-49 oraz 70-75 lat z Funduszy Norweskich.

A. Glazer

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

DNI HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

W dniu 18 listopada br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska  uczestniczyła w spotkaniu z honorowymi krwiodawcami, które dobyło się w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Podczas uroczystości zostały wręczone upominki dla zasłużonych dawców krwi.  

Przy tej okazji można było oddać krew w specjalnie przystosowanym  autobusie.

 • Fot. Gmina Nowy Dwór Gdański

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "FLORIANY"

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorzą- dów FLORIANY!

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

TARGI EDUKACJI I PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Podczas targów swoje stoiska zaprezentowali m.in. : Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Punkt Pośrednictwa Pracy w Malborku, Młodzieżowe Biuro Pracy w Gdańsku, Żuławski Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Gdańskim, iFlexS Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego w Elblągu, Stolmach w Nowym Dworze Gdańskim, Secespol w Nowym Dworze Gdańskim, Dorota Kapiszka  Mobliny Salon Fryzjerski, Promedica 24 w Elblągu,  Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w Elblągu, Państwowa Szkoła Wyższa w Elblągu, Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Malborku.

Swoją ofertę edukacyjną przedstawił również Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowany przez uczniów: Patrycję Piekarską, Sebastiana Bartkowskiego                  i Wiktora Sikorę.

W czasie targów uczniowie z okolicznych gimnazjów mieli okazję uczestniczyć w warsztatach dotyczących wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, prowadzonych przez doradców zawodowych. W tej części młodzież wzięła udział w prezentacji multimedialnej na temat realizacji zagranicznych staży zawodowych na terenie Austrii i Niemiec przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w ramach projektu: „Szansa na sukces- doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim”.

Na zaproszonych gości czekała również atrakcja kulinarna, przygotowana przez uczniów  technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczycieli przedmiotów gastronomicznych – Gabrielę Kuszner-Drobik i Emilię Megger- Lisewską.

Doradca zawodowy
mgr Gabriela Figacz

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA LGR RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 24.11.2016 r. drogą elektroniczną na adres biuro@rybackabrac.pl lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gd. Więcej informacji na stronie:
 

http://rybackabrac.pl/podstawowe,newsy/czytaj,182,konsultacje_spoleczne_w_sprawie_zmian_w_lsr.html

WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH - SPOTKANIE INFORMACYJNE

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 29 listopada 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości dofinansowania organizacji pozarządowych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
 • wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
 • dodatkowe źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada 2016 r. w godz. 16:00-19:00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27/31.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 323 31 06, do 25 listopada 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO POMOŻE OSOBOM BEZROBOTNYM ZNALEŹĆ ZATRUDNIENIE

W dniu 7 listopada 2016 r Starosta Nowodworski - Zbigniew Ptak podpisał z Marszałkiem Województwa Pomorskiego – Mieczysławem Struk,  z prezesem Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Słupsku - Mirosławem Kamińskim oraz starostami powiatów bytowskiego, malborskiego, starogardzkiego i wejherowskiego umowę na realizację działań aktywizacyjnych.  Umowa ma na celu zaktywizowanie  przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego 1300 osób bezrobotnych z woj. pomorskiego w tym 200 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gd. posiadających II lub III profil pomocy. Rekrutacja do projektu będzie trwać od stycznia do lutego 2017 r.

XXIII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm. ) zwołuję XXIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   25.11.2016 r.  (piątek) godz.  13.00

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XXII z dnia 24.10.2016 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Informacja nt. przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2016/2017.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2015/2016 wraz  z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  6.1 przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie Powiatu Nowodworskiego.
  6.2 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego.
  6.3 zmiany uchwały Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, ustalenia przedmiotu ich działania  i składów osobowych, zmienionej uchwałą Nr XI/81/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  04 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr II/9/2014 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, ustalenia przedmiotu ich działania i składów osobowych.
  6.4 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  6.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2032.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

ZASŁUŻONE TRZECIE MIEJSCE!

Dnia 12 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odbył się II Samorządowy Turniej Piłki Nożnej im. Zbigniewa Piórkowskiego o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, który przeszedł do historii.

Do rywalizacji przystąpiło osiem drużyn : Powiatu Nowodworskiego, Gminy Stegna, Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, Placówka Straży Granicznej w Krynicy Morskiej, Budimex-u i Budimex II

Dwie drużyny Budimex-u dołączyły do zeszłorocznego zestawu. Drużynę Powiatu Nowodworskiego poprowadził Henryk Kuczma, która po zaciętych bojach dotarła do walki o trzecie miejsce.

Ostatecznie zwycięzcą turnieju została drużyna Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, która w finale pokonała Gminę Stegna, a trzecie miejsce zajęła drużyna Powiatu Nowodworskiego.

Królem strzelców został zawodnik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  Krzysztof Klein, a tytuł najlepszego bramkarza otrzymał członek Rady Powiatu Nowodworskiego Henryk Ząbek.

Puchary wraz z gratulacjami wręczali Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska i Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Jacek Gross.

Daria Szalczewska

UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Dnia 11 listopada bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego, kolejno nastąpił  uroczysty  przemarsz ulicami Nowego Dworu Gdańskiego oraz  złożenie kwiatów pod Pomnikiem „Poległych i pomordowanych za Wolną Ojczyznę” przy skwerze między ulicami Wejhera i Sikorskiego w Nowym Dworze Gdańskim.  Powiat Nowodworski reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross,  Starosta Zbigniew Ptak,  Członek Zarządu Powiatu: dr Zbigniew Bojkowski, Lubomir Głowacki oraz Stanisław Juszczyk.  

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

PONAD 5 MLN DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

To już kolejny etap realizacji działań w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Branże kluczowe dla Powiatu Nowodworskiego wypracowane w ramach konkursu (preselekcji) ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w roku 2015 obejmują:

 • Turystykę, sport i rekreację
 • ICT i elektronikę
 • Meblarstwo
 • Transport, logistykę i motoryzację

A. Glazer

REMONT W DPS „MORS” W STEGNIE ZAKOŃCZONY!

W Domu Pomocy Społecznej MORS zakończył się remont 30 łazienek z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zadaszeniem części schodowej , który przyczyni się w znacznym stopniu do polepszenia życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

Łączna kwota realizacji zadania to: 378 000,00 w tym środki własne: 198 000,00 i dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w roku 2016: 180 000,00.

Wykonawcą inwestycji była firma: Przedsiębiorstwo Budowlane Wielobranżowe WADBUD Waldemar Derewońko z Elbląga.

W odbiorze uczestniczyli m.in. wicestarosta Barbara Ogrodowska, członkowie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Stanisław Juszczyk i Lubomir Głowacki, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ MORS” Maria Pawłowska, a także osoby ściśle związane z przedsięwzięciem.

Daria Szalczewska

REMONT W SOSW ZAKOŃCZONY SUKCESEM!!!

Generalne prace remontowe wraz z wymianą wszystkich instalacji oraz usunięciem przyczyn osiadania budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim przyczynią się w znacznym stopniu do jeszcze lepszego funkcjonowania tej  ważnej dla społeczności powiatu placówki oświatowej. Przeprowadzenie ich w bardzo krótkim, zaledwie czteromiesięcznym, czasie to duży sukces inwestora i wykonawców robót

Roboty  budowlane rozpoczęły się w lipcu 2016 r. a, zakończyły 31 października 2016 r.

W odbiorze uczestniczyli: wicestarosta Barbara Ogrodowska, członek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Stanisław Juszczyk, dyrektor SOSW Joanna Dudek, wykonawcy inwestycji oraz osoby mocno zaangażowane w przedsięwzięcie.

Wykonawcą zadania była firma: MSP „SMOK” KEISTER, KSEPKA spółka jawna ze Starogardu Gdańskiego. Na szczęście roboty nie utrudniły rozpoczęcie  roku szkolnego. W inwestycji zastosowano nowoczesne rozwiązania, m.in. zainstalowano 5 kamer i wprowadzono system otwierania drzwi w postaci kart.

Daria Szalczewska

DZIEŃ BIAŁEJ LASKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

28 października br. pani Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział w wyjątkowym wydarzeniu: międzynarodowym obchodzie Dnia Białej Laski w Nowym Dworze Gdańskim oraz  40 – leciu funkcjonowania Powiatowego Koła Niewidomych w Nowym Dworze Gdańskim. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą .

Prezes Jerzy Lubaczewski przywitał zebranych gości.

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję zapoznać się  z cała historią koła oraz obejrzeć przygotowany specjalnie na tą okazję występ artystyczny.

Nie zabrakło podziękowań sponsorom m.in. starostwu powiatowemu, instytucjom członkom Powiatowego Koła Związku Niewidomych w Nowym Dworze Gdańskim, jak również serdecznych życzeń od zebranych gości.

Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie honorowych odznaczeń Polskiego Związku Niewidomych: złotą odznakę otrzymał Jerzy Lubaczewski, srebrne przyznano Zofii Bachur, Janowi Koczaskiemu, a brązowe Zofii Mareckiej, Markowi Lamkiewiczowi i Stanisławowi Skorupie.

Odznaką Przyjaciel Niewidomego uhonorowano: Barbarę Ogrodowską ,Jacka Michalskiego, Wiesławę Kasperek, Harryego Laua, , Beatę Olenkiewicz, , Ewelinę Pałubicką, Katarzynę Zięcik i Edytę Byczyńską.

Daria Szalczewska

KONSULTACJE NAD ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Informujemy, iż trwają prace nad opracowaniem „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok”.

Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski od 8 listopada do 21 listopada 2016 roku, można je składać za pomocą poczty elektronicznej na adres promocja@nowydworgdanski.pl lub poczty tradycyjnej: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ewentualnie fax 55 247 36 70.  

Daria Szalczewska

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU - ZAMKNIĘCIE MOSTU W SOBIESZEWIE

Nawiązując do komunikatu o zamknięciu mostu nr ZDiZ-UM-5033-1(12)-2016-BR z dnia 31.10.2016 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż ulega zmianie termin zamknięcia mostu dla ruchu drogowego. Odwołuje się zamknięcie mostu z wtorku na środę (w nocy z 08/09.11.2016 r.), a wprowadza nowy termin, tj.: ze środy na czwartek (w nocy z 9/10.11.2016 r.). Zamknięcie mostu z poniedziałku na wtorek (07/08.11.2016 r.) zostanie wykonane planowo. W związku z powyższym nowy harmonogram zamknięć mostu dla ruchu drogowego przedstawia się następująco:

 • od godz. 2200 dnia 07.11.2016 r. (poniedziałek) do godz. 0500 dnia 08.11.2016 r. (wtorek)
 • od godz. 2200 dnia 09.11.2016 r. (środa) do godz. 0500 dnia 10.11.2016 r. (czwartek)

- W czasie wykonywania prac most nie będzie otwierany dla jednostek pływających.

- Most będzie zamknięty dla ruchu drogowego. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie możliwy objazdem przez Przegalinę.

- W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: opadów deszczu, silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle prace remontowe mogą zostać odwołane.

- W przypadku wystąpienia zmian terminów lub odwołania zamknięcia mostu zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi wykonania studium wykonalności i innych dokumentów będących załącznikami lub niezbędnych do powstania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu "Rozwój ofert turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - poprawa dostępności Nowego Dworu Gdańskiego drogą wodną".

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - WRZESIEŃ 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za wrzesień 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU - ZAMKNIĘCIE MOSTU W SOBIESZEWIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż w związku z koniecznością kontynuowania prac remontowych pontonów, most przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego:

 • od godz. 2200 dnia 07.11.2016 r. (poniedziałek) do godz. 0500 dnia 08.11.2016 r. (wtorek)
 • od godz. 2200 dnia 08.11.2016 r. (wtorek) do godz. 0500 dnia 09.11.2016 r. (środa)

- W czasie wykonywania prac most nie będzie otwierany dla jednostek pływających.

- Most będzie zamknięty dla ruchu drogowego. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie możliwy objazdem przez Przegalinę.

- W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: opadów deszczu, silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle prace remontowe mogą zostać odwołane.

- W przypadku wystąpienia zmian terminów lub odwołania zamknięcia mostu zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU - ZAMKNIĘCIE MOSTU W SOBIESZEWIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż w związku z koniecznością kontynuowania prac remontowych pontonów, most przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego:

 • od godz 22:00 dnia 03.11.2016 r. (czwartek) do godz. 5:00 dnia 04.11.2016 r. (piątek)

- W czasie wykonywania prac most nie będzie otwierany dla jednostek pływających.
- Most będzie zamknięty dla ruchu drogowego. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie możliwy objazdem przez Przegalinę.
- W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: opadów deszczu, silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle prace remontowe mogą zostać odwołane.
- W przypadku wystąpienia zmian terminów lub odwołania zamknięcia mostu zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w ramach konkursu w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej – prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017.

KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W 2017 r.

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez organizację pozarządową. Termin składania ofert do dnia 21 listopada 2016 r.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Żuławska Kawiarenka Historyczna

W ramach Żuławskiej Kawiarenki Historycznej zapraszamy na wykład, poświęcony Historii żuławskiego sera. W dniu 6 listopada 2016 roku o godz. 16.00 w dawnej mleczarni Leonharda Kriega, obecnie Żuławskim Parku Historycznym, w Sali Dwukolumnowej, Jacek Opitz opowie o tradycjach serowarskich na przedwojennych Żuławach.

więcej informacji>>

 

Konferencja "Żuławy w 1945 roku. Źródła niedalekiej przeszłości"

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w trzeciej z kolei konferencji popularnonaukowej z cyklu „Żuławy w 1945 roku”. Edycja 2016 nosi podtytuł „Źródła z niedalekiej przeszłości” i poświęcona jest prezentacji szerzej nieznanych dotąd w historii zagadnień związanych z najnowszą historią naszego regionu. Konferencja odbędzie się 10 listopada 2016 roku o godz. 11:00 w Żuławskim Parku Historycznym.

więcej informacji>>

 

Narodowe Święto Niepodległości - obchody w Nowym Dworze Gdańskim

Zapraszamy na tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które 11 listopada 2016 roku rozpoczną się o godzinie 10.00 Mszą Świętą w Kościele Przemienienia Pańskiego. Jak co roku złożymy kwiaty pod pomnikiem "Poległym i pomordowanym za wolną i niepodległą ojczyznę" oraz spotkamy się w Sali Dwukolumnowej Żuławskiego Parku Historycznego, by rozmawiać o patriotyzmie przy kawie i rogalach świętomarcińskich.  Nowością tegorocznych obchodów będzie I Nowodworski Bieg Niepodległości. Zapraszamy do udziału.

więcej informacji>>

 

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Nowy początek 1945 - ekspozycja poświęcona powojennym osadnikom żuławskim.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.

Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym

ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11:00 do 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU MOSTU W SOBIESZEWIE

Nawiązując do komunikatu o zamknięciu mostu z dnia 17.10.2016 r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż w związku z koniecznością kontynuowania prac remontowych pontonów  mostu wdraża się w dniu jutrzejszym termin rezerwowy wykonania robót. W związku z powyższym most pontonowy przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego:

 • od godz. 2200 dnia 27.10.2016 r. (czwartek) do godz. 0500 dnia 28.10.2016 r. (piątek)
  - W czasie wykonywania prac most nie będzie otwierany dla jednostek pływających.
  - Most będzie zamknięty dla ruchu drogowego. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie możliwy objazdem przez Przegalinę.
  - W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: opadów deszczu, silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle prace remontowe mogą zostać odwołane.
  - W przypadku wystąpienia zmian terminów lub odwołania zamknięcia mostu zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU UTRZYMYWANIA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Starosta Nowodworski przypomina właścicielom gruntów i nieruchomości, na których usytuowane są urządzenia melioracji wodnych szczegółowych o obowiązku ich utrzymania w stanie umożliwiającym swobodny przepływ wód.

SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH

Uroczystego przywitania gości i otwarcia spotkania dokonała Pani Wioletta Przyborowska- dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim., która wręczyła wszystkim uczestnikom Pomorskiej Sieci Doradców Zawodowych powiatu nowodworskiego, zaświadczenia udziału w spotkaniach sieci w roku ubiegłym.

Tematyka spotkania obejmowała  poniższe zagadnienia:

 1. Prezentacja dotycząca neurodydaktyki jako interdyscyplinarnej dziedziny, łączącej wyniki neuronauk, psychologii i pedagogiki, wystąpienie Pani Doroty Myślińskiej-  KFZiC Uniwersytet Gdański.
 2. Organizacja i funkcjonowanie zespołu samokształceniowego w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów, wystąpienie Pani Krystyny Żelich- Tarczyńskiej- koordynator Pomorskiej Sieci Dyrektorów Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku.
 3. Informacja na temat proponowanych zmian w systemie oświaty w kontekście doradztwa zawodowego, wystąpienie Pani Wioletty Przyborowskiej- dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas spotkania zostały wypracowane propozycje tematyki spotkań na bieżący rok szkolny 2016/2017 a także wybór ekspertów, którzy będą wskazywać metody, narzędzia, innowacyjne rozwiązania  w celu wzbogacenia  warsztatu pracy doradcy zawodowego.

Doradca zawodowy
mgr Gabriela Figacz

FINAŁ AKCJI „ZA BUTELKI DRZEWKO”

W sobotę 22 października br. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim miał miejsce finał jesiennej akcji kształtującej postawy proekologiczne pod nazwą „Za butelki drzewko”. Powyższe działanie miało na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie recyklingu odpadów oraz roli zadrzewień w naszym życiu. Przedsięwzięcie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim wspólnie z Klubem Nowodworskim, a drzewka mieszkańcom naszego Powiatu osobiście przekazywała Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska. Wynikiem akcji było zebranie dużej ilości plastikowych butelek i przekazanie około 1000 sztuk sadzonek drzew i krzewów.

KONWENT STAROSTÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KRYNICY MORSKIEJ

Gospodarzem październikowego Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego był Starosta Nowodworski, Zbigniew Ptak. W Krynicy Morskiej gościli także: Anita Czarniecka i Emilia Ludwiczak, koordynatorki programu „Zrozumieć Autyzm”, Joanna Witkowska Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, Adam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz przedstawiciel Oddziału Gdańskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Obrady Konwentu w dniu 20 października 2016 r. zdominowały wnioski z realizacji programu „Zrozumieć Autyzm” w latach 2012 – 2016 oraz „Sytuacja osób z autyzmem po 24 roku życia”, a przede wszystkim zagadnienie dotyczące degradacji dróg powiatowych przez pojazdy nieprzystosowane – znacznie przekraczające dopuszczalne nośności dróg.

Konwent Starostów Województwa Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Regionalny Plan Działania na rzecz Zatrudnienia przedstawiony przez dyrektora WUP – Joannę Witkowską.

Zapoznano się z realizacją przez Oddział Gdańskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Programu Wyrównywania różnic między Regionami III”, jak też ze „Stanem realizacji przedsięwzięć strategicznych w obszarze edukacji” przedstawionego przez Adama Krawca, Dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Starostwie Województwa Pomorskiego przyjęli projekt stanowiska o zrewidowanie kwot dofinansowania związanych z usuwaniem i przechowywaniem, a ostatecznie recyklingiem pojazdów z dróg powiatowych.

J. Bryk

NAGRODY STAROSTY DLA NAJLEPSZYCH

Wśród gości byli samorządowcy: Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, Jacek Gross – Przewodniczący Rady Powiatu, dr Zbigniew Bojkowski i Stanisław Juszczyk – członkowie Zarządu Powiatu, Ireneusz Stolarz – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Powiatu, kadra kierownicza powiatowych placówek oświatowych, nauczyciele, wychowawcy i uczniowie. Nie zabrakło słów podziękowania dla wszystkich pracowników oświaty za pełną poświęcenia pracę, cierpliwość i zrozumienie.   

Tegorocznymi laureatami Nagrody Starosty Nowodworskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostali:

 1. Dorota Chojna – dyrektor Zespołu Szkół nr 1  w Nowym Dworze Gdańskim
 2. Wiesław Adamowicz – nauczyciel Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. Elżbieta Sokalska – Kozłowska  – nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
 4. Katarzyna Reich – Stępniewska  – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim;
 5. Barbara Górska – psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim.

Ponadto podczas uroczystości nadano tytuł honorowego absolwenta Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. W roku 2016 ten zaszczytny tytuł otrzymali: Witold Gintowd – Dziewałtowski  polski polityk oraz Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski.

A. Glazer

CHODNIKI ODEBRANE - BEZPIECZEŃSTWO I RADOŚĆ MIESZKAŃCÓW

W dniu 14 października 2016 r.  nastąpił odbiór ostateczny robót:

 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2340G w zakresie chodnika w m. Orłowo”,
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G w zakresie chodnika w m.  Ostaszewo”,
 • „Remont chodnika w miejscowości Lubieszewo na drodze powiatowej nr 2334G, nr 2340G i nr 2344G na odcinku 912 m.

Inwestorem przedsięwzięcia była firma  Metrostav  S.A. w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Nowodworskim.
Wykonawcą zadania była firma PPH M J Szalczewscy sp. j.
Wartość robót wykonanych w ramach ww. inwestycji  wyniosła ok. 670,000,00 zł.

W odbiorze uczestniczyli: Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członkowie  Zarządu Powiatu Stanisław Juszczyk i Zbigniew Bojkowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Suszek, Właściciel firmy PPH M J Szalczewscy sp. j. Janusz Szalczewski i Kierownik robót z ramienia firmy Metrostav S.A. Damian Horyd

Powyższe przedsięwzięcie, to efekt wcześniej prowadzonych rozmów i porozumienia, jakie w dniu 12.07.2016 r. podpisał Powiat Nowodworski z firmą Metrostav S.A.

Daria Szalczewska

 • Lubieszewo
 • Lubieszewo
 • Lubieszewo
 • Lubieszewo
 • Lubieszewo
 • Orłowo
 • Orłowo
 • Orłowo
 • Orłowo
 • Orłowo
 • Ostaszewo
 • Ostaszewo

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU - ZAMKNIĘCIE MOSTU W SOBIESZEWIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż w związku z planowanym remontem pontonów most przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego:

 • od godz. 2200 dnia 24.10.2016 r. (poniedziałek) do godz. 0500 dnia 25.10.2016 r. (wtorek)
 • od godz. 2200 dnia 25.10.2016 r. (wtorek) do godz. 0500 dnia 26.10.2016 r. (środa)

UWAGA: W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót w terminach podanych powyżej, tj.: w nocy z 24/25 i 25/26.10.2016 r., prace związane z remontem pontonów zostaną wykonane w terminach rezerwowych, tj.:

 • od godz. 2200 dnia 26.10.2016 r. (środa) do godz. 0500 dnia 27.10.2016 r. (czwartek)
 • od godz. 2200 dnia 27.10.2016 r. (czwartek) do godz. 0500 dnia 28.10.2016 r. (piątek)

o czym zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

- W czasie wykonywania prac most nie będzie otwierany dla jednostek pływających.
- Most będzie zamknięty dla ruchu drogowego. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie możliwy objazdem przez Przegalinę.
- W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: opadów deszczu, silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle prace remontowe mogą zostać odwołane.
- W przypadku wystąpienia zmian terminów lub odwołania zamknięcia mostu zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

UROCZYSTY APEL W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Podczas apelu, zgodnie z tradycją,  wręczono  wyróżniającym się  nauczycielom nagrody przyznane przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2. Nagrodzeni zostali również uczniowie uzyskując stypendia  za najlepsze wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Wręczono również certyfikaty Akademii CISCO uczniom w zawodzie technik informatyk.

Serdeczne słowa podziękowania za pełną poświęcenia pracę, zaangażowanie,   cierpliwość  i zrozumienie skierowano do wszystkich pracowników edukacji.

Stypendium Starosty otrzymali:

 1. Damian Kobierzyński – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie sprzedawca;
 2. Katarzyna Jędo – uczennica Technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej;
 3. Kamil Bednarczyk – uczeń Technikum w zawodzie technika mechanika;
 4. Adrian Szumielewicz – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie kucharz;
 5. Krzysztof Malej – uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych;
 6. Sebastian Bartkowski – uczeń Technikum w zawodzie technik informatyk;
 7. Michał Kropidłowski – uczeń Technikum w zawodzie technik informatyk;
 8. Violetta Żwirek – uczennica Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Sporządziła: K. Kwiecień

KOMUNIKAT RZGW

Nadzór wodny w Malborku informuje, że z dniem 24.10.2016 r. zdejmuje oznakowanie nawigacyjne poziome (bakeny) na rzece Szkarpawa i rzece Nogat.

POWIATOWY DZIEŃ SENIORA

W  dniu 14 października bieżącego roku odbył się Powiatowy Dzień Seniora. Podczas uroczystości nie zabrakło wyróżnień, nagród, podziękowań. Część artystyczną uświetnił występ zespołu dziecięcego „Poleczka”. Powiat Nowodworski reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross oraz  Starosta Zbigniew Ptak.

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

ŻYCZENIA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy podziękowania wszystkim nauczycielom
za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia
w wychowanie młodych pokoleń.
Dziękujemy Wam drodzy nauczyciele,
że zajmujecie się nie tylko edukacyjną codziennością,
ale i znajdujecie czas na „inwestowanie w siebie”,
pokonując kolejne szczeble kariery zawodowej.
Dzięki temu możemy poszczycić się wykształconą
i w pełni profesjonalną kadrą nauczycielską.
Życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty
cierpliwości, wytrwania oraz radości
płynącej z ich codziennej pracy z młodym pokoleniem.

Władze
Powiatu Nowodworskiego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKCJI EKOLOGICZNEJ „ZA BUTELKI DRZEWKO”

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim jako partner strategiczny, Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny oraz Salwinia Ekoklub w sobotę 22 października br. od  godz. 10 rano zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej już akcji pod nazwą „Za butelki drzewko”. Celem akcji będzie promowanie zachowań ekologicznych związanych z gospodarką odpadową, a także edukacja w zakresie potrzeby wprowadzania do środowiska jak największej liczby drzew i krzewów. Za każde dostarczone 5 butelek typu PET organizatorzy przekazywać  będą jedno drzewko lub krzew wybranego gatunku. Planowane zamierzenie zakończy się około godz. 12. Gwarantowany jest  duży wybór gatunków drzew i krzewów.

SPOTKANIE Z PRACODAWCAMI

Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim - Wioletta Lewandowska, Pracodawcy Pomorza- Wiesława Kasperek, Forum organizacji związkowych - Halina Kulik, kierownik biura Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim - Irena Gronalewska, Starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim - Piotr Łukasiuk a także wychowawcy klas trzecich, których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu u pracodawców.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Wioletta Przyborowska serdecznie przywitała wszystkich  uczestników spotkania i  wyraziła słowa uznania wobec przedstawicieli firm i instytucji wspierających aktywnie proces dydaktyczny kształcenia zawodowego i praktycznego.

Podczas spotkania  zostały poruszone i omówione następujące kwestie:

 1. Wyniki nauczania i wychowania w szkole.
 2.  Realizacja kursów zawodowych (Tczew, Malbork).
 3. Informacja o udziale w projektach edukacyjnych. Podsumowanie staży zagranicznych Erasmus+.
 4. Planowane zmiany w systemie oświaty.

Na zaproszonych gości czekała również część kulinarna, przygotowana przez uczniów  technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczyciela przedmiotów gastronomicznych- Gabrielę Kuszner- Drobik.

Spotkanie miało na celu pogłębienie współpracy między Zespołem Szkół nr 2 a pracodawcami. Stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz podjęcia wspólnego dialogu na temat dalszej współpracy, podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz  zbliżenia go do realnych potrzeb rynku pracy.

kierownik  praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

"FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ" - SPOTKANIE W GDYNI, 19 PAŹDZIERNIKA

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 19 października 2016 r. poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się 19 października 2016 r. w godz. 11:00 – 14:00 w siedzibie Urzędu Miasta Gdynia przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 ( sala nr  105).

Szczegóły (program, formularz zgłoszeniowy) nt. wydarzenia znajdują się na stronie internetowej: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=4197&wiecej_news=1

Daria Szalczewska

PRZYJDŹ NA SPOTKANIE. ZDOBĄDŹ NOWĄ WIEDZĘ! SKORZYSTAJ Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA III SEKTORA!

Europejskie Centrum Solidarności w partnerstwie z TechSoup Polska zaprasza wszystkie osoby związane z organizacjami pozarządowymi z Gdańska i Pomorza 21 października 2016 r. w godzinach 15:00 – 19:00 na spotkanie dotyczące nowych technologii „Solidarność technologiczna dla III sektora”.

Zaproszenie jest skierowane do wszystkich osób działających w lokalnych organizacjach pozarządowych zamierzających  usprawnić ich działalność oraz obniżyć koszty funkcjonowania.

Rejestracja odbywa się przez link http://techsoup-gdansk.evenea.pl/, gdyż liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Daria Szalczewska

XXII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) zwołuję XXII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin: 24.10.2016 r.  (poniedziałek) godz. 9.00.                            

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XXI z dnia 28.09.2016 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”.
  4.2 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  4.3 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2015 roku „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2009 – 2015.”
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o  złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego. (do odczytania)
 6. Informacja Starosty  Nowodworskiego o  złożonych oświadczeniach majątkowych. (do odczytania)
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

POMOC DLA DZIECI Z GDAŃSKIEGO HOSPICJUM

W odpowiedzi na apel „Podaruj mi pieluszkę” w dniach  12 – 19  października 2016 r. na terenie budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim zbieramy podstawowe środki do pielęgnacji, pampersy, chusteczki nawilżające i tym podobne artykuły higieniczne. Miejsce zbiórki: sekretariat Starostwa.

Pomorskie Hospicjum dla Dzieci rzadko prosi o pomoc, jednak teraz, kiedy ma rekordowo dużą ilość podopiecznych, sytuacja jest dramatyczna – zapas podstawowych artykułów higienicznych, który miał starczyć do końca roku, najprawdopodobniej skończy się jeszcze w tym miesiącu.

Bardzo prosimy o mobilizację: pomóżmy tym dzieciom wszyscy razem!

 

Opracowała: K. Kwiecień

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Jubileuszowy numer kwartalnika Prowincja

W środę 12 października 2016 roku o godz. 17.00 w Żuławskim Parku Historycznym odbędzie się promocja najnowszego - jubileuszowego - numeru kwartalnika „Prowincja”. Ukazało się już 25 numerów pisma, w którym o Żuławach pisze się dużo i ciekawie.

więcej informacji>>

 

Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę - drzewko za kasztany i żołędzie

Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” wraz z partnerami – Nadleśnictwem Elbląg, Kołem Łowieckim nr 7 Sokół z Gdańska, pod patronatem „Dziennika Bałtyckiego", we współpracy z Żuławskim Parkiem Historycznym po raz kolejny organizują akcję „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę”. Finał akcji odbędzie się 20 października 2016 r. w godzinach 10.00-13.00 na placu przy Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim.

więcej informacji>>

 

Relacja z III Dzień Osadnika

Po raz trzeci w Nowym Dworze Gdańskim, sercu Żuław, odbył się Dzień Osadnika. Jest to święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego-Klub Nowodworski, które ma służyć wszystkim mieszkańcom, jako pretekst do wspólnego pochylenia się nad historią naszego regionu.

Organizatorzy, jak co roku, zaprosili Żuławiaków do przebrania się w stroje przodków, którzy w roku 1945, tuż po wojnie, z odwagą przybywali na te zalane tereny i z determinacją je osuszali, przywracali do życia. Zostali tu pomimo trudnych warunków życia i oswajali Żuławy dla siebie i przyszłych pokoleń.

więcej informacji>>

 

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.
- Historia delty Wisły od powstania do czasów współczesnych.

Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11:00 do 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

ZAWIADOMIENIE ZDP O ZAMKNIĘCIU DROGI - ZMIANA TERMINU

W związku z aktualnymi warunkami pogodowymi Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, iż termin przebudowy drogi powiatowej nr 2303G w m. Myszewko  zostaje przesunięty na dzień: 7.10.2016 r. – 08.10.2016 r.

ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną oraz obniżeniem stanów wód poniżej stanu ostrzegawczego rzek na terenie powiatu nowodworskiego i  Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym od godz. 8.00 ogłosił dla Gmin:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Krynica Morska,
 • Stegna,
 • Sztutowo 

ODWOŁANIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Opracował; K. Głowacki

BADANIA ETNOLOGICZNE

Projekt jest finansowany ze środków Województwa Pomorskiego i jest realizowany przez Stowarzyszenie "Kochamy Żuławy" wraz Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

W tych dniach studenci będą odwiedzać członków społeczności ukraińskiej w domach z prośbą o przeprowadzenie rozmowy. Celem wywiadów będzie zebranie wiedzy na temat kultury i tradycji ukraińskich, np. rękodzieła, kulinariów, świąt kościelnych i świeckich.

W imieniu pracowników naukowych Uniwersytetu zwracamy się z prośbą do mieszkańców o życzliwe przyjęcie studentów w domach i wzięcie udziału w rozmowie. Wyniki badań etnologicznych zostaną opublikowane w książce, która ukaże się pod koniec 2016 r. i będzie ona dla wszystkich dostępna on-line w internecie oraz promowana 15 grudnia podczas spotkania na Uniwersytecie Gdańskim.

Krystyna Kwiecień

ZAWIADOMIENIE ZDP O ZAKOŃCZENIU REMONTU MOSTU W M. TUJSK

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia o zakończeniu remontu mostu zwodzonego w m. Tujsk nad rzeką Tuga. Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu oznakowania  B-18 zakazującego wjazdu na powyższy obiekt mostowy pojazdó o rzeczywistej masie całkowitej ponad 5 ton.

ZAWIADOMIENIE ZDP O ZAMKNIĘCIU DROGI

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zawiadamia, iż w zwiazku z przebudową drogi powiatowej nr 2303G w terminie od 06.10.2016 r. do 07.10.2016 r. odcinek powyższej drogi na długości na długości 1800m od drogi krajowej nr 55 będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy

ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim serdecznie zaprasza na spotkanie z Pracodawcami, które odbędzie się dnia 11 października 2016 roku o godz. 13 00   w sali Obsługi Konsumenta budynek Warsztatów Szkolnych.

Zespół Szkół nr 2

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei informuje o konsultacjach społecznych dotyczących propozycji zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  objętej Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020. Uwagi można nadsyłać do dnia 10.10.2016 r. na adres biuro@rybackabrac.pl lub na adres biura: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ul. Plac Wolności 1, 82-100 Nowy Dwór Gd. Więcej informacji na stronie:

http://rybackabrac.pl/podstawowe,newsy/czytaj,181,konsultacje_spoleczne_w_sprawie_zmian_w_lsr_do_10.10.2016_r..html

OGŁOSZENIE STANU ALARMU PRZECIWPOWODZIOWEGO

W związku z aktualną sytuacją hydro-meteorologiczną i przekroczeniem stanu alarmowego rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego  - Starosta Nowodworski w dniu dzisiejszym tj. 05.10.2016r, od godz. 8.00 ogłosił

STAN ALARMU  PRZECIWPOWODZIOWEGO

dla Gmin Powiatu Nowodworskiego:

 • Nowy Dwór Gdański,
 • Stegna,
 • Sztutowo,
 • Krynica Morska

Opracował; K. Głowacki

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - SIERPIEŃ 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za lipiec 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

W dniu 29.09.2016 roku z udziałem Zbigniewa Ptak  – Starosty Nowodworskiego odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku.

Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie działań służb, inspekcji i straży w czasie  sezonu turystycznego.

Ponadto Komisja na swoim posiedzeniu omawiała problematykę bezpieczeństwa w ruchu lądowym i na rzekach. Narastające zagrożenia wynikające ze zwiększenia ilości pojazdów wolnobieżnych (melex-ów)  na drogach Mierzei Wiślanej, jak również brak właściwych uregulowań prawnych  dotyczących tego zagadnienia  wymagają podjęcia tej problematyki w szerszym zakresie.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu jednostek na rzekach wymaga również podjęcia odpowiednich działań.

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia firma Polskie Centrum Opieki przedstawiła problematykę zachodzących zmian demograficznych i system teleopieki nad osobami. Starszymi.

Opracował: K. Głowacki

WRZEŚNIOWE OBRADY SESJI

Sesję Rady Powiatu w dniu 28 września 2016r. rozpoczęto od ślubowania nowej Radnej, Pani Renaty Cichosz, która uzupełniła skład Rady po zrzeczeniu się mandatu Radnego przez Pana Jana Drozd. Ponadto Starosta Nowodworski, Zbigniew Ptak  i Przewodniczący Rady Powiatu, Jacek Gross wręczyli zawodnikom nagrody za wysokie wyniki sportowe, osiągnięte w roku 2015. Nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy otrzymali: Paweł Friszkemut, Patryk Ziarko, Maciej Daniluk, Kamil Żuchowski, Bartłomiej Piechnik, Marcin Wolski, Jakub Dąbrowski, Kacper Dyl, Natalia Dąbrowska i Michał Werner.

Podczas sesji Radni podjęli jedenaście uchwał. Dokonano zmian: planu finansowego środków PFRON, zmiany uchwały budżetowej na 2016 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 –2032. Dodatkowo udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Anny w Marynowach oraz rozpatrzono skargę na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie dotyczącej pojazdów wolnobieżnych typu „melex”  w miejscowości Stegna. Przyjęto również sprawozdanie  z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2016 r.


Sporządziła:

Roksana Kamińska

ZANIECZYSZCZENIE MORZA BAŁTYCKIEGO - SZKOLENIE

Finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku szkolenie przebiegające w trzytygodniowych cyklach potrwa do kończ lutego przyszłego roku. Wykłady wraz z prezentacją pojawiały się będą na stronie pke.gdansk.pl.

Poniżej informacja o szkoleniu oraz streszczenie pierwszego wykładu.   

Co wiemy o Bałtyku? Zapraszamy do lektury!

Polski Klub Ekologiczny, w ramach swojej działalności edukacyjnej, przygotował szkolenie - cykl wykładów na temat odpadów plastikowych w Morzu Bałtyckim.  Skrót pierwszego wykładu, przygotowanego przez prof. dr hab. Jana Marcina Węsławskiego przedstawiamy poniżej. Kolejne streszczenia zamieszczane będą na naszym portalu społecznościowym  www.ekoagora.pl. Dla osób zainteresowanych tym problemem - całość wykładu wraz z prezentacją znajduje się na stronie www.pke.gdansk.pl.

Jednocześnie zapraszamy do pełnego udziału w szkoleniu, uwieńczeniem którego będzie certyfikat sygnowany przez organizacje europejskie European Environmental Bureau
i Coalition Clean Baltic oraz Uniwersytet Gdański.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres pke.gdansk@gmail.com

Koordynator szkolenia Maria Weber

Bałtyk – zmienne morze i jego kłopoty.

Morze Bałtyckie stanowi blisko 10 % powierzchni Polski. Rejon 12 mil morskich od linii brzegowej określany jest jako Polskie Obszary Morskie - to ważna część naszego dziedzictwa narodowego. Bałtyk jest morzem zmiennym; dawniej kształtowany był głównie przez zjawiska naturalne, dzisiaj zmienia się pod wpływem działań człowieka. Podobnie jak w innych rejonach świata, szybki rozwój cywilizacyjny nie pozostał dla niego obojętny.

Jeszcze do niedawna Bałtyk był w stanie krytycznym. W latach 70 dwudziestego wieku, stan zanieczyszczenia i degradacji środowiska morskiego w Polsce i innych krajach bałtyckich osiągnął bardzo wysoki poziom. Brakowało skutecznych regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska.

Wraz z upływem lat, sytuacja ta zaczęła się zmieniać i stan Bałtyku, w szczególności polskiej strefy,  bardzo się poprawił, ale nadal do najistotniejszych kłopotów Bałtyku należą zanieczyszczenia. Są to: substancje organiczne z chemii przemysłowej, kumulujące się
w organizmach żywych - często rakotwórcze; zanieczyszczenia farmaceutyczne, takie jak antybiotyki, pochodzące głównie z produkcji rolniczej i wywołujące zaburzenia hormonalne
u organizmów morskich, ich niezdolność do rozmnażania się; plastik - jego różne formy,
a w szczególności jego najdrobniejsze cząsteczki, tzw. mikroplastiki znajdują się wszędzie; na dnie morza, w toni wodnej oraz i na plażach. Plastik stanowi zagrożenie dla organizmów morskich, które zaczynają na nim żerować.

Dawniej stałym problemem polskiego Bałtyku były zakazy kąpieli związane
z zanieczyszczeniem przez bakterie pochodzące z miejskich ścieków. Obecnie, w wyniku rozbudowy i unowocześnienia oczyszczalni ścieków problem skażenia bakteryjnego jest rzadki i związany głównie ze spłukiwaniem nieczystości z ulic przez ulewne deszcze lub przez nielegalne odprowadzanie ścieków i szamba. Dużo częstszym problemem stały się natomiast zakwity sinic, czyli masowe pojawianie się na powierzchni wody mikroskopijnych organizmów.

Z dopływem soli biogennych (fosforu, a w tym przypadku także azotu) związany jest również kolejny problem Bałtyku – eutrofizacja. Eutrofizacja to przeżyźnienie wynikające
z nadmiaru nawozów w wodzie, będące skutkiem masowego używania nawozów w rolnictwie oraz nieumiejętnie prowadzonej regulacji rzek i potoków. Pozornie nieszkodliwe, przeżyźnienie jest poważnym problemem dla zbiornika wodnego, gdyż w jego wyniku stopniowo dochodzi do zaniku tlenu w wodzie - zjawiska hypoksji. Bez tlenu nie może żyć większość organizmów, a ponadto na skutek jego braku wytwarza się toksyczny siarkowodór. W efekcie dochodzi do powstawania warunków niekorzystnych do życia i zamierania wielu organizmów.

Bardzo istotnym problemem Bałtyku jest broń chemiczna zatopiona dnie podczas I i II wojny światowej. Na dnie Morza Bałtyckiego zatopione zostało tysiące ton amunicji i bojowych środków trujących, które przy bezpośrednim kontakcie stanowią niebezpieczeństwo dla człowieka. Usuniecie broni chemicznej z dnia przekracza aktualnie możliwości państw bałtyckich. Na dzień dzisiejszy, obszary zatopienia są pod stalą kontrolą oraz wyłączone z użytku dla połowów ryb.

Ze względu na niskie zasolenie i krótka historie ewolucyjna, Bałtyk jest morzem o bardzo niskiej różnorodności biologicznej. W skali Polski, największe zróżnicowanie życia biologicznego występuje w Zatoce Puckiej, która na przestrzeni dekad stalą się jednak jednocześnie najbardziej zmienionym i zniszczonym obszarem naszego wybrzeża. Stopniowo zwraca się ten fakt uwagę oraz dąży do odnowy stanu przyrodniczego zatoki.

Podsumowując, Morze Bałtyckie, po wcześniejszym kryzysie powoli się odradza, jednak wciąż istnieją istotne dla niego zagrożenia. Przede wszystkim w naszych rękach leży w jakim kierunku pójdą zmiany czekające nasze morze w ciągu najbliższych dekad.

 

Streszczenie wykładu
prof. dr hab. Jana Marcina Węsławskiego
Opracowała Irmina Plichta

V FORUM POMORSKIEJ EDUKACJI

Edukacja obywatelska w szkole i poza szkołą, włączanie do wspólnoty regionalnej nowych mieszkańców i kształtowanie postaw obywatelskich na potencjale lokalnej społeczności – to tematyka 4 debat edukacyjnych, podczas których będziemy dzieli się doświadczeniami, rozważali wyzwania i prezentowali dobre praktyki w regionie, w Polsce, w świecie.

Wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i placówek kultury podpowiemy co i jak można wykorzystać dla efektywnej realizacji podstawy programowej w zakresie kształtowania postaw obywatelskich poza murami szkoły, w najbliższym otoczeniu. Będziemy rozmawiać o tym jak pracować z dziećmi i młodzieżą inaczej, kreatywnie i satysfakcjonująco.

forum subregionalne w Nowym Dworze Gdańskim
temat przewodni „Edukacja obywatelska poza szkołą”
5 października 2016 r., Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim
kontakt: Justyna Konkel: tel. (58) 34 04 114, e-mail: justyna.konkel@cen.gda.pl
rejestracja elektroniczna: www.cen.gda.pl

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE, rejestracja, programy spotkań w subregionach dostępne są na stronie: www.cen.gda.pl

A. Glazer

ZAKOŃCZYŁY SIĘ ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

W miesiącach od kwietnia do września 2016 roku, młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim  odbyła miesięczne praktyki w obiektach hotelowo-gastronomicznych w Niemczech, w miejscowości Gluckstadt oraz w Austrii w Rejonie Karyntii.

Staże zawodowe umożliwiły uczniom przede wszystkim podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Podczas pobytu poznali także zwyczaje i kulturę innych narodów, nawiązali nowe znajomości a na zakończenie otrzymali certyfikaty poświadczające ich udział w stażach. Dzięki projektowi uczniowie nabyli nowe umiejętności, podnieśli kompetencje społeczne, uczyli się samodzielności czy podejmowania właściwych decyzji. To wszystko wpłynie na znalezienie odpowiedniej pracy jak również lepszej pozycji na rynku pracy.

Więcej informacji o naszym projekcie i Programie Erasmus Plus można uzyskać na stronie internetowej   szkoły www.zs2ndg.szkolnastrona.pl w zakładce POWER oraz na stronie www.erasmusplus.org.pl.

Koordynator projektu
Magdalena Haftkowska

KOMUNIKATY RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

III Dzień Osadnika - 1 października 2016 r.

Już po raz trzeci w Nowym Dworze Gdańskim, sercu Żuław, odbędzie się Dzień Osadnika. Jest to święto zainicjowane przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego-Klub Nowodworski, które ma służyć wszystkim mieszkańcom, jako pretekst do wspólnego pochylenia się nad historią naszego regionu. Wspominając wydarzenia z roku 1945, maszerując wspólnie w uroczystym przemarszu, chcielibyśmy oddać hołd naszym rodzicom, dziadkom i pradziadkom, doceniając ich trud, pracę i odwagę. Zapraszamy wszystkich chętnych do przebrania się i wspólnego świętowania.

więcej informacji>>

V Forum Pomorskiej Edukacji

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów regionalnych 5 października 2016 r. do Żuławskiego Parku Historycznego na forum subregionalne "Edukacja obywatelska poza szkołą", organizowane przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Klub Nowodworski będzie reprezentował Łukasz Kępski, opowie o edukacji obywatelskiej w Żuławskim Parku Historycznym. Program debaty oraz link do rejestracji dostępne na stronie CEN.

więcej informacji>>

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.
- Historia delty Wisły od powstania do czasów współczesnych.

Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11:00 do 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

INFORMACJA ZDP O ZASADACH OTWIERANIA MOSTU W DREWNICY DLA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim uprzejmie informuje, że od dnia 01.10.2016 r. do dnia 31.10.2016 r. most zwodzony na rzece Szkarpawa w miejscowości Drewnica będzie otwoerany dla wsztstkich jednostek pływających na następujących zasadach:

 • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 - 16: 00,
 • w soboty i niedziele na zgłoszenie telefoniczne w godzinach 8:00 - 19:00,

od 01.11.2016 r. otwierany będzie po zgłoszeniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenia należy dokonywać pod numerem telefonu 788 403 023.

KOMUNIKATY RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

DOŻYNKI GMINNO - POWIATOWE "SZTUTOWO" 2016

18 września 2016 r. Powiat Nowodworski wraz z gminą Sztutowo zorganizowali doroczne święto plonów. Nie zabrakło znamienitych gości, w tym rolników z terenu powiatu i ich rodzin, by wspólnie podziękować za dary ziemi.

W Sztutowie, spotkaliśmy się na dożynkach gminno – powiatowych, by wyrazić wdzięczność wszystkim rolnikom za ciężką pracę i zbiór plonów oraz wyrazić nadzieję na obfitość następnych zbiorów.

Główna część uroczystości rozpoczęła się uroczysta msza dożynkowa w kościele parafialnym w Sztutowie, w której wzięli m.in. udział: Pełniący Funkcję Wójta Gminy Sztutowo, p. Jakub Farinade, Starosta Nowodworski, p. Zbigniew Ptak, Radni Powiatowi na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, p. Jackiem Grossem oraz Radni gminni na czele z Przewodniczącą Rady Gminy – p. Walerią Banasik. Swą obecnością zaszczyciło wiele innych, znamienitych osób, jak: doradca Wojewody Pomorskiego, p. Kazimierz Koralewski, Wicemarszałek Senatu RP, p. Bogdan Borusewicz, Marszałek Województwa Pomorskiego, p. Mieczysław Struk, Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego,
p. Jacek Michalski, Zastępca Wójta Gminy Stegna, p. Tomasz Gajewski z Przewodniczącą Rady swojej gminy, p. Jolantą Kwiatkowską, czy Wójt Gminy Ostaszewo, p. Michał Chrząszcz.

Wręczono wiele nagród i uhonorowano znamienite osoby działające na naszym terenie.

Nagroda Starosty Nowodworskiego

Laureatem nagrody Starosty Nowodworskiego w kategorii „Inicjatywa” została Pani Elżbieta Kościńska z Nowego Dworu Gdańskiego, której wnioskodawcą był p. Tomasz Cybulski także z Nowego Dworu Gdańskiego.

Wyróżnienia dla rolników z terenu Powiatu Nowodworskiego

Zgłoszeń dokonali wójtowie, burmistrzowie z terenu powiatu oraz Pomorska Izba Rolnicza oddział w Nowym Dworze Gdańskim.

Wyróżnienia „Za zasługi na rzecz żuławskiego rolnictwa” otrzymali:

 1. p. Henryk Żak z m. Jeziernik
 2. p. Sebastian Siudak, z m. Gniazdowo
 3. p. Józef Rybicki, z m. Nowa Cerkiew
 4. p. Tadeusz Sikora, z m. Stegienka
 5. p. Paweł Skrzypczak, z m. Stegna
 6. p. Krzysztof Paruch z m. Rybina
 7. p. Tadeusz Kowalski, z m. Kobyla Kępa
 8. p. Helena i Piotr Czyż z m. Łaszka
 9. p. Igor i Danuta Werbowscy z m. Marzęcina
 10. p. Adam Wójcik z m. Orłowo
 11. p. Władysław Oszczepaliński z m. Jazowa
 12. p. Beata i Wiesław Gołębiowscy z m. Marzęcino.

Nagrodę specjalną Powiatowej Izby Rolniczej oddział w Nowym Dworze Gdańskim dla p. Jacka Michalskiego – Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego wręczył p. Andrzej Sobociński Przewodniczący PIR.

Uhonorowano nagrodami za „Piękną Wieś”:

– laureatów  etapu gminnego

 1. Posesję Bożeny i Jana Anusiak ze Sztutowa
 2. Wieś: Kąty Rybackie- nagrodę odebrał Sołtys wsi, p.  Robert Zieliński z rąk Wójta Gminy Sztutowo, p. Jakuba Farinade.

- laureatów etapu powiatowego :

 1. w kategorii wieś: Lubieszewo – nagrodę odebrała sołtys wsi, p. Danuta Hojarska
 2. w kategorii „Zagroda”- p.  Bożena i Jan Anusiak ze Sztutowa

którym nagrody wręczył  Starosta Nowodworski, p. Zbigniew Ptak.

Konkurs na wieniec i stoisko dożynkowe

Komisja konkursowa w składzie: p. Jacek Gross, Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, pl. Waleria Banasik, przewodnicząca Rady Gminy Sztutowo, p. Andrzej Sobociński, Przewodniczący Pomorskiej Izby Rolniczej Oddział w Nowym Dworze Gdańskim i p. Wiesław Szymański przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział
w Nowym Dworze Gdańskim ocenili zgłoszone do konkursu wieńce i stosika dożynkowe:

Stoiska dożynkowe: 

I miejsce – Sołectwo Sztutowo

II miejsce – Sołectwo Mikoszewo

III miejsce Sołectwo Drewnica

Podziękowania za udział w konkursie otrzymali:

- Sołectwo Kobyla Kępa

- Sołectwo Płonina

- Sołectwo Łaszka

- Sołectwo Groszkowo.

Wieńce dożynkowe:

I miejsce – Sołectwo Nowa Cerkiew

II miejsce – Sołectwo Mikoszewo

III miejsce – Sołectwo Stegienka

Podziękowania za udział w konkursie otrzymali:

- Sołectwo Łaszka

- Sołectwo Drewnica

- Sołectwo Kobyla Kępa

- Sołectwo Groszkowo

- Sołectwo Płonina

- Sołectwo Sztutowo

- Sołectwo Jazowa. 

Pozostałe wyróżnienia i nagrody

Wyróżnienie Pomorskiej Izby Rolniczej za wieniec dożynkowy otrzymało  Sołectwo Jazowa. Nagrodę wręczył p. A. Sobociński – Przewodniczący PIR w Nowym Dworze Gd.

Wyróżnienie za wieniec dożynkowy od Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Nowym Dworze Gdańskim  z rąk p. Adama  Mocarskiego Kierownika PODR Oddział w Nowym Dworze Gd. otrzymało Sołectwo Nowa Cerkiew. 

 Wyróżnienie od Agencji Restrukturyzacji  i Modernizacji Rolnictwa w Nowym Dworze Gdańskim za  stoisko dożynkowe otrzymało Sołectwo Płonina. Nagrodę wręczyła p. Anna Głowacka, kierownik ARMIR oddział w Nowym Dworze Gd.

Nagroda Marszałka Senatu RP p. Bogdana Borusewicza „Aktywne sołectwo” przypadła  Sołectwu  Drewnica. Pucharem uhonorowana została sołtys, p. Mirosława Arcabowicz.

Marszałek  Województwa Pomorskiego – p. Mieczysław Struk uhonorował:

- Sołectwo PŁONINA,

- Sołectwo Mikoszewo

- Sołectwo Sztutowo.

Nie zabrakło konkursu pn. „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sworze Gdańskim i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Malborku.

W wyniku ocenionych tekstów:

I miejsce zajął p. Henryk Żak

II miejsce p. Adam Adamczyk

III miejsce p. Andrzej Sobociński

Wyróżnieni zostali: 

- p. Tomasz Sobociński z Jazowej

- p. Bartosz Głowacki z Kmiecina.

Nagrody i wyróżnienia ufundował KRUS, a wręczył kierownik malborskiego oddziału – p. Zbigniew  Mikołajczyk.

Dożynki uświetniły atrakcje sportowe - blok dla dzieci na boisku do beach soccera,  poprzeplatany konkursami oraz pokazowy mecz beach soccera zorganizowany i prowadzony przez p. Henryka Kuczmę- Prezesa Towarzystwa Sportowego Mierzei Wiślanej.

Od strony muzycznej, pięknie zaprezentowały się dzieci z zespołu Mała Mi z Kątów Rybackich. Dorosłych usatysfakcjonowały rytmy wystukane przez Zespół Cocktail, a zabawę ludową poprowadził p. Grzegorz Kawiński, czyli FATMAN.

Z pewnością tegoroczne (jak każde inne) dożynki nie odbyłyby się dzięki wsparciu następujących instytucji, firm i osób.

Dziękujemy bardzo:

- Bankowi Spółdzielczemu w Stegnie

- BGŻ Paribas oddział Nowy DWÓR Gdański

- Żuławskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Nowym Dworze Gdańskim

- SZOP Spółce z.o.o. w Nowym Dworze Gdańskim

-  Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu AGRO-PLUS Wojciech Szczerba Piaskowiec

- BIO – ŻUŁAWOM sp. z o.o. Nowy Dwór Gdański

- Centralnemu Wodociągowi Żuławskiemu Sp. z o. o.

- Zakładowi Budowlanemu Danuta Koćko Nowy Dwór Gdański

- PPH Mariola i Janusz Szalczewskim Spółka Jawna Kmiecin

- Gminnej Spółdzielni „SCH” ze Stegny

- Łukaszowi Jarosławowi Woycickiemu z  Łaszki

- Budimex S.A.

- Danucie Hojarskiej z Lubieszewa

- Firmie Handlowej Komis Terczyński Musiał spółka jawna

- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej „MALUTA” Nowy Dwór Gdański

ale także pracownikom Gminy Sztutowo, którzy „ramię w ramię” pracowali z nami, by przygotować jak najlepiej to wspólne przedsięwzięcie.

J. Bryk

 

 

 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek
 • Fot. Paweł Godek

INNOWACJA SZKUTNICZA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 ROZPOCZĘTA!

Celem zajęć jest zdobycie wiedzy i doskonalenie umiejętności jako branży pokrewnej dla zawodu stolarza, zapoznanie z terminologią marynistyczną oraz zastosowanie narzędzi stolarskich.

W ramach innowacji szkutniczej przewidziane są następujące bloki:

 • Klasa I – 20 godzin teorii, 10 godzin teorii połączonej z praktyką
 • Klasa II-  30 godzin praktyki w firmach szkutniczych
 • Klasa III- 30 godzin praktyki u pracodawcy i na obiektach Pętli Żuławskiej.

Zajęcia praktyczne z uczniami prowadził będzie dyrektor i założyciel Gdańskiej Szkoły Jachtingu Pan Tadeusz Kuśmierski, który już wcześniej realizował kurs szkutniczy dla  uczniów Zespołu Szkół nr 2.

Warto wspomnieć, że szkutnik to dziś zawód atrakcyjny i  poszukiwany na rynku pracy, dający w przyszłości wiele możliwości rozwoju. Za zapotrzebowaniem                        w naszym regionie, przemawia przede wszystkim lokalizacja - Żuławy i Mierzeja Wiślana, otoczone wodami Zalewu Wiślanego oraz Zatoki Gdańskiej.

kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

DOTACJA NA ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

Zakup nowości wydawniczych związany będzie z działaniami promującymi czytelnictwo:

 • Współpraca z bibliotekami publicznymi,
 • Zorganizowanie przez szkołę co najmniej jednego wydarzenia promującego czytelnictwo z udziałem uczniów,
 • Zorganizowanie przez szkołę co najmniej jednego spotkania z udziałem rodziców uwzględniając tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży,
 • Zrealizowanie co najmniej jednego projektu na oddział w szkole z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • Dostosowanie pracy bibliotek szkolnych do potrzeb uczniów, w szczególności przez umożliwienie im wypożyczenia książek na okres ferii zimowych i letnich,
 • Uwzględnienie potrzeb uczniów niepełnosprawnych w planowaniu zakupu książek.

A. Glazer

XXI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm. ) zwołuję XXI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   28.09.2016 r.  (środa) godz. 9.00.                                        

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie. (Postanowienie Nr 26/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2016 r.)
 3. Wręczenie laureatom nagród za wysokie wyniki sportowe.
 4. Przyjęcie protokołów z sesji: XVIII z dnia 29.06.2016 r., XIX z dnia 05.07.2016 r. i XX z dnia 12.09.2016 r.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
  6.1  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016 r.
  6.2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2016 r.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  7.1 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  7.2 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016–2032.
  7.3 pozbawienia dotychczasowej drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej.
  7.4 wyrażenia zgody na przekazanie trwałego zarządu dla części nieruchomości zabudowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
  7.5 wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.
  7.6 udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu Nowodworskiego. (Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Marynowach).
  7.7 nie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze Powiatu Nowodworskiego. (Parafia Greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Żelichowie)
  7.8 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2016 r.
  7.9 skargi na Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
  7.10 rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez pracownika podległego Staroście Nowodworskiemu.
  7.11 zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
 8. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2016-09-19

SUKCES UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

Cieszy wysoki poziom zdawalności (ponownie wyższy niż uzyskany w województwie), ale także wyniki jakościowe poszczególnych uczniów. W  100%  uczniowie zdali egzaminy w 5 kwalifikacjach teoretycznych i 6 z 7 praktycznych. Najlepsze wyniki osiągnęli w zawodach:

 • technik obsługi turystycznej 100% zdawalności (średni wynik 90%),
 • technik mechanik 95% zdawalności (średni wynik 96%),
 • technik żywienia 95% zdawalności (średni wynik 86%),
 • technik informatyk 90% zdawalności (średni wynik 93%),
 • sprzedawca 92% zdawalności (średni wynik 92%).

Najwyższe noty (wyniki 100% w części praktycznej) uzyskało 7 techników mechaników, 2 techników obsługi turystycznej i 2 sprzedawców.

W. Przyborowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

WSPÓLNIE NA RZECZ AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

W dniu 12 września br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie dotyczące omówienia kwestii przystąpienia do projektu., który przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, jak również do osób biernych zawodowo.

Przedsięwzięcie kierowane jest zarówno do powiatu, jak również urzędu pracy i wymaga złożenia dwóch odrębnych projektów.

Projekt przewidziany jest na okres 5 lat i wymaga zaangażowania dużej ilości beneficjentów, co niekorzystnie wpływa na pozytywną realizację i przychylność uczestnictwa przykładowych partnerów w tym projekcie.

W spotkaniu uczestniczyli Wicestarosta Barbara Ogrodowska, przedstawiciele Gminnych i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Ewelina Szymborska  wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Dororta Betkier dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, a także dwóch członków Zarządu Powiatu Lubomir Głowacki i Stanisław Juszczyk.

Daria Szalczewska

DOŻYNKI GMINNO - POWIATOWE 2016

*

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU - ZAMKNIĘCIE MOSTU W SOBIESZEWIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż w związku z planowanym remontem
pontonów most przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu
drogowego:

 • od godz. 22:00 dnia 20.09.2016 r. (wtorek) do godz. 05:00 dnia 21.09.2016 r. (środa)
 • od godz. 22:00 dnia 21.09.2016 r. (środa) do godz. 05:00 dnia 22.09.2016 r. (czwartek)

UWAGA: W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie robót w terminach podanych powyżej, tj.: w nocy z 20/21
i 21/22.09.2016 r., prace związane z remontem pontonów zostaną wykonane
w terminach rezerwowych, tj.:

 • od godz. 22:00 dnia 22.09.2016 r. (czwartek) do godz. 05:00 dnia 23.09.2016 r. (piątek)
 • od godz. 22:00 dnia 23.09.2016 r. (piątek) do godz. 05:00 dnia 24.09.2016 r. (sobota)

o czym zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem.

 • W czasie wykonywania prac most nie będzie otwierany dla jednostek pływających.
 • Most będzie zamknięty dla ruchu drogowego. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie możliwy objazdem przez Przegalinę.
 • W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: opadów deszczu, silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle prace remontowe mogą zostać odwołane.
 • W przypadku wystąpienia zmian terminów lub odwołania zamknięcia mostu zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

NAGRODZENI W STARYM POLU

Jacek Gross Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wręczył w ubiegłą niedzielę w Starym Polu, podczas XXI Staropolskiego Przeglądu Piosenki Biesiadnej „Śpiewaj razem z nami” nagrody dla artystów z terenu powiatu nowodworskiego.

Nagrody otrzymali:  „Żuławskie Bursztynki” i „Sursum Corda ”z Nowego Dworu Gdańskiego, „Żuławianki” z Ostaszewa oraz solistka Hanna Florek z Wiercin.

W Przeglądzie, który co roku rozbudza zainteresowania kulturowe społeczności z obszarów wiejskich i integruje amatorski ruch artystyczny, również wzięły udział zespoły folklorystyczne z Pomorza, Powiśla, Kaszub, Kociewia, Warmii i Żuław.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

SKŁADANIE KWIATÓW POD OBELISKIEM KU PAMIĘCI PIONIEROM ODBUDOWYO ŻUŁAW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W niedzielę 11 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz mieszkańcy złożyli kwiaty pod Obeliskiem Ku Pamięci Pionierom Odbudowy Żuław w Nowym Dworze Gdańskim. Powiat Nowodworski reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członek Zarządu Zbigniew Bojkowski.

 • Fot. Dziennik Bałtycki

PODPISANIE UMÓW "PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI"

W dniu 8 września br. w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Oddział w Gdańsku została podpisana umowa pomiędzy Pełnomocnikami Zarządu PFRON w osobach Pana Dariusza Majorka i Pani Marzeny Pozorskiej a przedstawicielami Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, którego reprezentowali - Pan Starosta Zbigniew Ptak, Pani Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Pani Skarbnik Małgorzata Tkaczyk.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM – LIPIEC 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za lipiec 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

XX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

XX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XX sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.
Termin: 12.09.2016 r. (poniedziałek) godz. 9.00.
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

ODSŁONIĘCIE TABLICY UPAMIĘTNIAJĄCEJ CELNIKÓW PRACUJĄCYCH W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

W dniu 3 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych wzięli udział w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Celników pracujących w Nowym Dworze Gdańskim w okresie funkcjonowania Wolnego Miasta Gdańsk. Uroczystość rozpoczęła się w Żuławskim Parku Historycznym, a następnie na terenie stacji Żuławskiej Kolei Dojazdowej, gdzie odsłonięto tablicę i złożono kwiaty. Powiat Nowodworski reprezentował Członek Zarządu Zbigniew Bojkowski.

OBCHODY 77. ROCZNICY PIERWSZEGO TRANSPORTU WIĘŹNIÓW DO OBOZU STUTTHOF

W piątek 02 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych, delegacje szkół oraz kombatanci złożyli kwiaty oraz zapalili znicze pod Pomnikiem Walki I Męczeństwa w Sztutowie z okazji uroczystości77. rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu STUTTHOF.Powiat Nowodworski reprezentował Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członek Zarządu Zbigniew Bojkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Charliński.

MIANOWANI NAUCZYCIELE

W dniu 1 września 2016 roku 4 nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim odebrało akty mianowania i złożyło uroczyste ślubowanie. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego odbył się w dniu 22 sierpnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim.

PIERWSZY DZWONEK

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 już za nami. Uczniowie powiatowych placówek oświatowych w dniu wczorajszym powrócili do szkół. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz powiatowych. W nowym roku szkolnym czeka nas nie tylko dużo nauki, ale będzie to również czas wielu zmian organizacyjnych i merytorycznych w szkołach. Wszystkim uczniom życzymy wytrwałości i samych szóstek.
A. Glazer

UROCZYSTOŚĆ 77. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

W dniu 1 września bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie szkół złożyli kwiaty z okazji uroczystości 77. Rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem „Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę” przy ul. Wejhera oraz pod tablicą na terenie stacji Żuławskiej Kolei Dojazdowej w Nowym Dworze Gdańskim. Powiat Nowodworski reprezentował Członek Zarządu Zbigniew Bojkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Janusz Charliński.

INFORMACJA

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje o zamknięciu mostu w m. Tujsk od dnia 29.08.2016 r. do odwołania.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DOŻYNKACH

Zapraszając na Dożynki Gminno - Powiatowe w Sztutowie przedstawiamy regulamin dotyczący Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz Konkursu na najładniejsze stoisko dożynkowe organizowanych podczas Dożynek.

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, iż w związku z planowanym remontem pontonów most przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie będzie wyłączony z ruchu drogowego:

od godz. 2200 dnia 24.08.2016 r. (środa) do godz. 0500 dnia 25.08.2016 r. (czwartek)

 • W czasie wykonywania prac most nie będzie otwierany dla jednostek pływających.
 • Most będzie zamknięty dla ruchu drogowego. Dojazd na Wyspę Sobieszewską będzie możliwy objazdem przez Przegalinę.
 • W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, tj.: opadów deszczu, silnych wiatrów i dużej fali na Martwej Wiśle prace remontowe mogą zostać odwołane.
 • W przypadku odwołania, bądź wcześniejszego zakończenia prac zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani.

MAMMOBUS W POWIECIE NOWODWORSKIM

 Zapraszamy panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które  odbędą się:

 • Nowy Dwór Gdański – 1 i 2 września br. przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Drzymały 4
 • Ostaszewo – 8 września br. przy Zespole Szkół im Marynarki Wojennej RP , ul. Kościuszki 22
 • Stegna – 9 września br. przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Gdańska 7

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

M. Wereszczyńska

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - CZERWIEC 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za czerwiec 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

REMONT W SOSW

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, właśnie trwa I etap generalnego remontu; usunięcie przyczyn osiadania budynku, łącznie z wymianą wszystkich instalacji. Samorząd powiatowy zabezpieczył na ten cel kwotę 980 000zł. Wykonawcą zadania jest MSP „SMOK” KEISTER, KSEPKA spółka jawna ze Starogardu Gdańskiego.  Prace mają potrwać do 31 października br. Wszystko idzie zgodnie z założonym harmonogramem. Roboty są tak zaplanowane, żeby we wrześniu br., bez większych utrudnień mógł się rozpocząć rok szkolny.

ZAKOŃCZONY REMONT DROGI W STEGIENCE

W dniu 9 sierpnia br. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2324G Port Rybacki-Jantar-Głobica-Rybina-Sztutowo"  na odcinku 2,4km. Inwestorem zadania był samorząd powiatowy, natomiast partnerem Gmina Stegna.  Przedsięwzięcie kosztowało ok. 1 600 000zł, z tego połowę Powiat Nowodworski pozyskał z dotacji celowej w ramach „Programu  rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Gmina Stegna wsparła przedsięwzięcie kwotą równą 50,8% wkładu własnego powiatu.

Wykonawcą zadania było PP-U TUGA Sp. z o.o., Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Piotr Wojczal.

W odbiorze uczestniczyli:  Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski,  Stanisław Juszczyk Członek Zarządu Powiatu, Tomasz Gajewski Zastępca Wójta Gminy Stegna,  Piotr Wojczal Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Wiesława Kasperek Prezes PP-U TUGA Sp. z o.o., Ireneusz Strugała Kierownik budowy, Roman Gaza - pracownik Starostwa Powiatowego, przedstawiciel Zamawiającego, Beata Łęcka – przedstawiciel Zarządcy drogi.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA W DPS "MORS" W STEGNIE

Za nami już kolejne spotkanie integracyjne z okazji uroczystości odpustowej ku czci patronki kaplicy Św. Anny. Uroczystość rozpoczęła się tradycyjnie mszą św., którą koncelebrowali księża: ks. prałat Marek Mierzwa, ks. kapelan Paweł Drożdż. Podczas uroczystości, w których udział wzięła Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, nastapiło poświęcenia wyremontowanej stołówki.

Plenerowemu festynowi po mszy odpustowej towarzyszył kiermasz z różnościami. Przy dźwiękach muzyki swoje arcydzieła prezentowali podopieczni z zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z: Pelplina, Braniewa, Malborka, Szpęgawska, Starogardu Gdańskiego, Rudna, Damaszki, Rangór, Ryjewa, Stegny oraz młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej ze  Sztutowa. Prezentowane podczas tegorocznego kiermaszu wyczarowane małe dzieła sztuki wykonane przez niepełnosprawnych seniorów były zachwycające, barwne i pomysłowe. Seniorzy zaprezentowali różnorodne formy wyrażania sztuki- cacka z drewna, papieru, metalu. Na kiermaszu można było dostrzec bardziej pracochłonne: ozdoby, serwetki, makatki, biżuterię, misternie wykonane kartki pocztowe, puzderka, maskotki i ozdoby ze szkła. Warto dodać, że dochody uzyskane ze sprzedaży prac seniorów zostają przeznaczone na dalszą działalność poszczególnych terapii zajęciowych. Odpustowe świętowanie zakończono, rozmowami przy wspólnym stole, biesiadowaniem, zabawą taneczną.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

ŚWIĘTO POLICJI

W dniu 01 sierpnia br.  Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członek Zarządu Zbigniew Bojkowski uczestniczyli w uroczystej  akademii związanej  z obchodami Święta Policji zorganizowanej w Żuławskim Parku Historycznym.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, przedsiębiorców,  instytucji współpracujących z Policją  z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Starosta Nowodworski podziękował Komendantowi i funkcjonariuszom za dobrą, pełną poświęcenia służbę, gratulując awansów i życząc sukcesów w życiu zawodowym. Jednocześnie Starosta wyróżnił Pani  Monikę Kowalską pracownika Zespołu Wspomagającego  KPP oraz Pana sierż. sztab. Marcina Kałużnego funkcjonariusza Zespołu Kryminalnego KPP.

Na prośbę Komendanta – zaproszeni goście z Powiatu Nowodworskiego podarowali  przybory szkolne, które podczas policyjnych prelekcji trafią do dzieci z terenu Powiatu.

 • fot. Dziennik Bałtycki

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

PANA STANISŁAWA KOCHANOWSKIEGO

Wójta Gminy Sztutowo

RODZINIE  ZMARŁEGO
składamy wyrazy szczerego współczucia.

ODBIÓR INWESTYCJI "BUDOWA ŁĄCZNIKA UL. LIPOWEJ W STEGNIE"

W dniu 25 lipca br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska  uczestniczyła w  odbiorze końcowym inwestycji pn. "Budowa łącznika ulicy Lipowej w miejscowości Stegna". Inwestorem była Gmina Stegna, partnerem Powiat Nowodworski. Zadanie kosztowało ok. 730 000zł, z tego połowę Gmina pozyskała z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast samorząd powiatowy przeznaczył na ten cel kwotę 195 178zł, co stanowi 53,4% wkładu własnego gminy. Wykonawcą zadania była Firma „ARAT” – Krzysztof Makurat, Staniszewo.

 • Przed remontem …

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DOŻYNKACH

Tradycją w naszym powiecie stało się organizowanie Dożynek Gminno- Powiatowych – Święta Żuławskich Rolników. Do współudziału w organizowaniu tej uroczystości zapraszamy co roku inną gminę lub miasto z terenu Powiatu Nowodworskiego. Tegoroczne Dożynki Gminno – Powiatowe odbędą się 18 września 2016 roku na stadionie w Sztutowie.

Zapraszamy twórców ozdób, ceramiki, rzeźby, malarzy, artystów z ogólnie pojętego rękodzieła. Zapraszamy wszystkie chętne organizacje społeczne, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich  i instytucje do zaprezentowania swojego dorobku, pracy i twórczości. Zachęcamy również Państwa do przygotowania wieńców dożynkowych stanowiących  symbol Święta Plonów. Stoiska i wieńce będą przedmiotem oceny w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i stoisko dożynkowe.

Podmioty i osoby zainteresowane udziałem w Dożynkach prosimy zgłaszać do 31 sierpnia 2016 roku na adres: Urząd Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
tel. 55 247 71 51 wew. 35, e-mail: agodek@sztutowo.ug.gov.pl

Organizatorzy ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą zastrzegają sobie prawo wyboru wystawców oraz rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

NABÓR DO PROJEKTU "AKCJA AKTYWIZACJA - EFS"

11-18 Hufiec Pracy w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że od lipca 2016 r. jednostka rozpoczyna nabór uczestników do projektu "Akcja Aktywizacja - EFS" w ramach Gwarancji dla młodzieży.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Hybzio nadlatuje
Poznaj program festiwalu form ulicznych

Festiwal Form Ulicznych Hybzio 2016 już 24 lipca. w programie aż 4 spektakle, 2 koncerty, warsztaty i strefa japońska. Nie tylko dla dzieci! Zobaczcie, co Was czeka i już teraz zapiszcie w kalendarzu.
czytaj więcej

Wakacyjne granie - Mitra
Pełen energii folk z porządną sekcją dętą, czyli zespół Mitra w piątek, o 20.00 na scenie letniej. A bezpłatne Wakacyjne granie na wolnym powietrzu co tydzień przy ŻOK-u.
czytaj więcej

Mali aktorzy - warsztaty teatralne
Zapraszamy dzieci na warsztaty teatralne. Zabawy ruchowe, praca w grupie, integracja. Dzieci staną się twórcami spektaklu, który pokażą na Hybziu. Warsztaty od 18 do 24 lipca. Zapisy w sekretariacie.
czytaj więcej

Kino Żuławy
Pozwól sobie na filmowy relaks

"Porwanie", "Świat wg Barney'a", a dla ochłody "Goryl Śnieżek w Barcelonie". W lipcu w kinie sporo niespodzianek. A jeśli to wciąż za mało - zamów własny seans na życzenie.
czytaj więcej

Wernisaż Małgorzaty Limon
Bajecznie kolorowe obrazy wciągną Was do tajemniczego świata natury. Otwarcie w piątek, o 18.00 w hallu.
czytaj więcej

MUZYKA POLSKA NA ŻUŁAWACH

Harmonogram Festiwalu przedstawia się następująco:

 • 15 lipca 2016 r., godz. 19:00 - Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie
 • 16 lipca 2016 r., godz. 15:00 – Plac przed Katedrą pw. św. Mikołaja w Elblągu – koncert plenerowy
 • 16 lipca 2016 r., godz. 19:00 – Katedra pw. św. Mikołaja w Elblągu
 • 17 lipca 2016 r., godz. 19:00 – Kościół pw. św. Barbary w Starym Polu (Krzyżanowo 13)

(w programie koncertów m.in.: Antonio Vivaldi Lato z cyklu Cztery Pory Roku, Mikołaj Górecki Divertimento na orkiestrę smyczkową, Andrzej Panufnik Divertimento na orkiestrę smyczkową, Maciej Radziwiłł Divertimento D-dur, Wolfgang Amadeusz Mozart Divertimento F-dur KV 138, Leó Weiner Divertimento nr 1 op. 20, Sławomir Czarnecki Hombark – Concerto).

Przed każdym z koncertów odbędzie się otwarta próba generalna dla dzieci i młodzieży ze specjalnie przygotowanym repertuarem.

M. Wereszczyńska

 

Z MIERZEI DO NOWEGO DWORU GDAŃSKIEGO NA ZWIEDZANIE

Żuławska Kolej Dojazdowa oferuje kolejną atrakcję dla wypoczywających na Mierzei Wiślanej. Dla wszystkich przebywających na Jantarowym Wybrzeżu, chcących odwiedzić stolicę Żuław, uruchomiono dodatkowe weekendowe pociągi do Nowego Dworu Gdańskiego. Po kilkugodzinnym pobycie w mieście można skorzystać z kursu powrotnego.

Szczegółowa informacja i dodatkowy rozkład jazdy znajduje się na stronie Żuławskiej Kolei Dojazdowej http://kolejzulawska.pl/zwiedzaj-z-nami-nowy-dwor-gdanski-w-weekendy/. Serdecznie zapraszamy!

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

PROGRAM KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Ruszył program Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pomóż nam zadbać o bezpieczeństwo. Sprawdź czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie! Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami! Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa!

ABSOLUTORIUM UDZIELONE

Rada Powiatu i obecni goście zapoznani zostali ze stanem przygotowań poszczególnych służb do tegorocznego sezonu letniego. Po dłuższej dyskusji,  radni powiatowi przegłosowali m. in. przystąpienie powiatu nowodworskiego do udziału w programie pomorskich szlaków rowerowych. Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było udzielenie absolutorium za 2015 r. Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim jednogłośnie podjęła uchwały w sprawach: zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2015 r. i udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Sporządziła R. Kamińska

XIX SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) zwołuję XIX sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   05.07.2016 r.  (wtorek) godz. 9.00.

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.,
  2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 -2032.
 3. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2016-07-04

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - MAJ 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za maj 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KOMUNIKAT GDDKIA

GDDKiA Oddział Gdańsk informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: "Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański." Mogą pojawić się uciążliwości związane z  24-godzinnym trybem pracy na całej długości budowy zadania 1. .

Prowadzenie robót w trybie 24-godzinnym planowane jest od  28 czerwca 2016 r. do końca trwania budowy tj. do 9 października 2018 r.

OSTATNI DZWONEK

Jednorazowe Stypendia Starosty Nowodworskiego przyznawane są za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów powiatowych placówek oświatowych. Wnioski składane są przez dyrektorów szkół, opiniowane przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski. W tym roku stypendia otrzymali:

Stypendia czerwiec 2016

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

 1. Karolina Brzezińska
 2. Oliwia Mateja
 3. Roksana Milewska

 - Technikum:

 1. Ilona Andzel
 2. Agnieszka Zgondek
 3. Violetta Żwirek

Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 3

- I Liceum Ogólnokształcące:

 1. Aleksandra Frąckiewicz
 2. Damian Gul
 3. Patrycja Idaczyk
 4. Roksana Jarska
 5. Sandra Karpińska
 6. Katarzyna Kloc
 7. Daria Litwin
 8. Danuta Niedbał
 9. Marta Niemyjska
 10. Marcin Saran
 11. Anna Szczęch
 12. Kamil Traczuk
 13. Aleksandra Żytkowska

- Gimnazjum Sportowe:

 1. Tomasz Aszyk
 2. Zofia Głowacka
 3. Klaudia Cholewa
 4. Urszula Mejer
 5. Weronika Mejer
 6. Wiktoria Krasowska
 7. Gabriela Kuling
 8. Nikodem Siedlecki
 9. Piotr Pałubicki
 10. Julia Szmitke
 11. Malwina Wiśniewska

A. Glazer

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Dni Otwarte Żuławskich Zabytków

Tegoroczne Dni Otwarte Żuławskich Zabytków odbędą się 25 i 26 czerwca 2016 r., a w programie wiele nowych miejsc i imprez towarzyszących. Jak zawsze w określonych dniach i godzinach gospodarze obiektów będą nas oczekiwać i raczyć atrakcjami - wykładami, opowieściami, kulinariami, wystawami, warsztatami oraz możliwością zwiedzania obiektów na co dzień niedostępnych.

więcej informacji>>

 

Wakacje z szachami

Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych na zajęcia szachowe. Podobnie jak w czasie ferii, tajniki tej królewskiej gry będzie przybliżać instruktorka szachów - Dorota Tomaszewicz.  Spotkania będą się odbywały codziennie od 8 do 12 sierpnia 2016 r. w godzinach 11.00 – 13.00 w Żuławskim Parku Historycznym. Zajęcia są bezpłatne. Zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na poziom zaawansowania. Zapisy pod nr telefonu 518 263 676 lub 552475733 codziennie od 9.00 do 16.00. Spieszcie się. Liczba miejsc ograniczona!

więcej informacji>>

 

"Żuławskie Zabytki - piękno, przemijanie, nadzieja" - konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w  konkursie, którego celem jest min.  zwrócenie uwagi na piękno, wartość historyczną oraz unikatowość żuławskich zabytków. Organizatorem  konkursu jest Żuławska Lokalna Grupa Działania.
Prace z kompletnymi zgłoszeniami oraz oświadczeniami należy przekazywać w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2016 r.

więcej informacji>>

 

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.
- Historia delty Wisły od powstania do czasów współczesnych.

Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11:00 do 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

XVIII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z  2015 r., poz. 1445 z późn. zm. ) zwołuję XVIII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji.

Termin:   29.06.2016 r.  (środa) godz. 9.00.                                        

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie. (Postanowienie Nr 26/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2016 r.)
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Przygotowanie służb, inspekcji i straży oraz służb medycznych działających na terenie Powiatu Nowodworskiego do sezonu letniego 2016.
 6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe Powiatu.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  7.1 przyjęcia nieodpłatnie majątku ruchomego,
  7.2 wyposażenia w majątek ruchomy powiatową jednostkę organizacyjną – Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim,
  7.3 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), wspólnie z gminami: Lichnowy, Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański,
  7.4 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 8.  Procedura absolutoryjna.
  8.1 Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. wraz z informacją o stanie oraz opinią Regionalną Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
  8.2 Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r. Wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie udzielenia absolutorium za 2015 r. dla Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym wniosku.  
  8.3 Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Zarządowi Powiatu absolutorium.
  8.4 Uchwały Rady Powiatu w sprawach:
  8.4.1 absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r. 
  8.4.2 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., 
 9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 10. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2016-06-20

KLUCZOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓZTWA POMORSKIEGO W POWIECIE NOWODWORSKIM

Marszalek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk zaproponował dodatkowe środki finansowe i wsparcie realizacji przedsięwzięć Pętla Żuławska II i Pomorskie Trasy Rowerowe na obszarze powiatu nowodworskiego. Decyzja o przystąpieniu do projektów przez samorządy gmin Stegna i Nowy Dwór Gdański oraz powiatu nowodworskiego leży teraz w rękach radnych. Ma być podjęta do końca tego miesiąca.

W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 14 czerwca 2016 r., uczestniczyli dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego, radni powiatu nowodworskiego oraz  burmistrz i wójtowie gmin z terenu powiatu.

Gościem spotkania był Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk, który obiecał wsparcie przy staraniach o stworzenie sieci gazowniczej na Mierzei Wiślanej.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

POMORSKI PIKNIK WIEPRZOWY

Pomorska Izba Rolnicza zaprasza na Pomorski Piknik Wieprzowy, który odbędzie się 19 czerwca 2016 r. w Starym Polu, podczas XXIII Żuławskich Targów Rolnych.

NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJĘ NA ZABYTKI

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późń. zm.) oraz § 4 ust. 1, ust. 2  uchwały  Nr XVI/114/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2016 r. poz. 1581)

OGŁASZA

nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego w 2016 roku

I. Rodzaj prac:

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na :

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;
 6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;
 17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

II. Rodzaj podmiotów uprawnionych do wnioskowania o dotację celową:

O dotację z budżetu Powiatu Nowodworskiego może się ubiegać osoba fizyczna lub  jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego.

III. Wielkość środków zapewnionych w budżecie na dany rok:

Kwota przeznaczona na dotację w budżecie Powiatu Nowodworskiego na rok 2016:

10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

IV. Wielkość dofinansowania określona procentowo:

 1. Dotacja może być udzielona do 50% nakładów koniecznych na wykonanie prac przy zabytku.
 2. Łączna kwota na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru  nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

V. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2016.
 2. Dotacja będzie udzielona na podstawie i na warunkach określonych w umowie.

VI. Kryteria wyboru wniosków do dofinansowania:

 1. Uchwała  NR XVI/114/2016 Rady  Powiatu  w  Nowym  Dworze  Gdańskim z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji celowej podejmie Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w drodze uchwały na wniosek Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
 3. Uchwała określać będzie:
  1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,
  2) prace przy zabytku, na których wykonanie przyznano dotację,
  3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.

VII. Termin i miejsce przyjmowania wniosków:

 1. Wypełnione wnioski wraz załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. do godziny 15:30 w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;
  2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
  3) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku;
  4) kosztorys przewidzianych prac lub robót;
  5) program prac konserwatorskich lub projekt budowlany zatwierdzone przez organ ochrony zabytków;
  6) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia;
  7) kserokopia dowodu osobistego/ wyciąg z KRS lub inny dokument rejestrowy;
  8)załączniki będące kopiami dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Informacje w sprawie naboru można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, osobiście pok. Nr 33, telefonicznie pod numerem telefonu: 55 247 36 68 wew. 151.

KOMUNIKAT GDDKIA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: "Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański." mogą pojawić się uciążliwości związane z 24-godzinnym trybem pracy. Prace, polegające m.in. na wykonywaniu żelbetowych pali przemieszczeniowych planowane są na odcinku ok 1,3 km od mostu na Wiśle w kierunku Elbląga. Prace prowadzone będą w odległości co najmniej 200 m od istniejących pojedynczych zabudowań.

Prowadzenie robót w trybie 24-godzinnym planowane jest od 7 czerwca do 30 sierpnia 2016 r.

Za zaistniałe uciążliwości przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości Komunikat Nr 7a dotyczący ćwiczeń wojskowych na rzece Wiśle na odcinku Borówno-Chełmno - rozszerzenie terminu o dni 12 i 14.06.2016.


KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje informację o planowanym w 2017 r. zamknięciu śluzy w Przegalinie.

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH

W miesiącu maju na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się już ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy   i samokształcenia (zespołu samokształceniowego) doradców zawodowych Powiatu Nowodworskiego. Poza członkami sieci w spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, Ochotniczego Hufca Pracy oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 2. 

Tematyka spotkania obejmowała poniższe zagadnienia:

 1. Warsztat pracy nowoczesnego doradcy. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem doradców zawodowych.
 2. Założenia do projektu strony internetowej dotyczącej doradztwa zawodowego w powiecie nowodworskim.
 3. Dyskusja i sprawy bieżące.

Po raz kolejny spotkanie stanowiło  doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk i ciekawych pomysłów, stosowanych w codziennej pracy z uczniami.

Koordynator sieci
Wioletta Przyborowska

KOMUNIKAT GDDKIA

GDDKiA Oddział Gdańsk informuje, że w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w ramach inwestycji pn.: "Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański." mogą pojawić się uciążliwości w rejonie zabudowań miejscowości Dworek oraz Stare Babki związane z koniecznością prowadzenia robót również w trybie 24-godzinnym.

Prowadzenie robót w trybie 24-godzinnym planowane jest od 24 maja do 20 lipca 2016 r.

ZAMKNIĘCIE DROGI POWIATOWEJ OSTASZEWO - NOWA CERKIEW 03.06.2016

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "TUGA" Spółka z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w dniu 03.06.2016 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 planowane jest awaryjne zamknięcie drogi powiatowej nr 2337G00 na odcinku Nowa Cerkiew - Palczewo w związku z realizacją robót na zadaniu pn: "Przebudowa drogi powaitowej nr 2337G Ostaszewo - Nowa Cerkiew - (Lichnowy).

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - KWIECIEŃ 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za kwiecień 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

FESTYN ZAWODOWCÓW

Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza na "Festyn zawodowców" - sobota 4 czerwca 2016 r. boisko "Orlik", ul. Warszawska 54, godz. 14:00 - 14:00.

KOMUNIKAT SKANSKA NDI

SKANSKA-NDI Joint Venture informuje o realizacji prac usterkowych na moście MA-91 na autostradzie A1 w ciągu rz. Wisły koło Grudziądza.

DZIEŃ PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

 

Z okazji Dnia Samorządowca składamy najlepsze życzenia wszystkim samorządowcom,
by z wypełniania swych obowiązków czerpali wielką satysfakcję,
i aby ta niedoceniona często praca dostarczała wiele sukcesów lokalnym wspólnotom,
a także całej naszej Ojczyźnie.

 

Jacek Gross
Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

 
Zbigniew Ptak
Starosta Nowodworski
 

MAMMOBUS W POWIECIE NOWODWORSKIM

Zapraszamy Panie w grupach wiekowych  50- 69 lat oraz 40-49 i 70-75 lat, na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się w:

 • Nowy Dwór Gdański – 1- 3 czerwca  przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Drzymały 4
 • Sztutowo – 14 czerwca  przy Urzędzie Gminy, ul. Gdańska 55

Bezpłatna mammografia dla pań w wieku:

 • 50 – 69 lat

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

 • 40 – 49 oraz 70 – 75 lat

Badania wykonywane są w ramach Projektu „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinansowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. Więcej informacji o badaniach oraz wzór skierowania na stronie : www.fundusze.mammo.pl

Na badania w ramach obu programów prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

M. Wereszczyńska

KOMUNIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W GDAŃSKU

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku informuje, że zmianie uległ nr telefonu do obsługi mostu zwodzonego w Gdańsku – Przegalinie. Od maja 2016 r. obsługa mostu będzie przyjmowała zgłoszenia dotyczące jego otwierania pod nowym nr telefonu, tj.: 514-953-638.

KOMUNIKAT ZDP

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim
zawiadamia,
iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 2324G
na odcinku od m. Jantar do m. Stegienka
w terminie 23 maja 2016 r. do 23 sierpnia 2016 r.
przedmiotowy odcinek zostanie zamknięty.

Przepraszamy za utrudnienia.

70-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Nie zabrakło występów młodych artystów, wspomnień i gratulacji.

A. Glazer

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

W dniu 13 maja br. funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim  obchodzili Dzień Strażaka. Podczas uroczystości wręczono awanse dla strażaków jednostki.  Powiat Nowodworski reprezentowali  Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski oraz Lubomir Głowacki. 

 • Fot. Dziennik Bałtycki

I EDYCJA NOWODWORSKICH TARGÓW PRACY

W dniu 16 maja br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska wzięła udział w I edycji Nowodworskich Targów Pracy, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w sali kinowej Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim.

XVII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm. ) zwołuję XVII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   25.05.2016 r.  (środa) godz. 9.00.                                        

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności za 2015 r. Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim za  2015 r.
  5.2  przyjęcia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim  oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2015.
  5.3 przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa  w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  5.4 rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2015.
  5.5 przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok.
  5.6  przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2015 rok”.
  5.7 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których          mowa w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
  5.8 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański.
  5.9 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański.
  5.10 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym  R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), wspólnie z gminami: Lichnowy, Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański.
  5.11 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie skargi na działalność Starosty Nowodworskiego.
  5.12 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  5.13 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2032.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

OBLICZA PRL-U W NOC MUZEÓW

14 maja br. zapraszamy na Europejską Noc Muzeów w Nowym Dworze Gdańskim. W Sali Muzeum Żuławskiego będzie można obejrzeć rekwizyty z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W Sali Dwukolumnowej od godziny 20.00 będzie można posłuchać interesujących wykładów: dr Marcina Owsińskiego o trudnych czasach stalinizmu na Żuławach oraz Krzysztofa Gryndera o osobistych doświadczeniach i działalności w Solidarności. Ponadto dzieci i dorośli będą mogli obejrzeć bajki na starych kliszach, wyświetlane projektorem obrazkowym, pograć w gry planszowe i karciane przywołujące rzeczywistość lat 70 i 80-tych. W programie m.in. parada samochodów z czasów PRL, zwiedzanie Żuławskiego Ośrodka Kultury, projekcja filmu dokumentalnego w nowo otwartym Kinie za Rogiem oraz  przejażdżka kolejką wąskotorową.

M. Wereszczyńska

PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKI GIMNAZJADY

W dniu 10 maja br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska wręczyła medale i statuetki zwycięskim drużynom uczestniczącym w Półfinale Wojewódzkim  Gimnazjady  Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej Chłopców, zorganizowanej przez Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. W turnieju I miejsce zajęła drużyna  Gimnazjum Sportowego z Malborka, II miejsce drużyna  Gimnazjum z Ostaszewa a III miejsce drużyna Gimnazjum Nr 3 z Kwidzyna. Patronat nad turniejem objął Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak.

UROCZYSTOŚĆ 71. ROCZNICY WYZWOLENIA KL STUTTHOF I ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWTATOWEJ

W  dniu 09 maja bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie  szkół złożyli kwiaty z okazji uroczystości 71. Rocznicy wyzwolenia KL Stutthof i zakończenia  II Wojny Światowej pod Pomnikiem „Walki i Męczeństwa” w Muzeum Stutthof. Powiat Nowodworski reprezentował  Starosta Zbigniew Ptak.

 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki
 • Fot. Dziennik Bałtycki

WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak uczestniczył w wojewódzkich obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, które odbyły się w Pruszczu Gdańskim.

Organizatorem obchodów był Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, a współorganizatorami samorządy lokalne Pruszcza Gdańskiego.

Po uroczystej Mszy świętej uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac Jana Pawła II, gdzie miał miejsce uroczysty apel a pod pomnikiem Nike złożono kwiaty.

DOTACJA PFRON DLA DPS MORS W STEGNIE

Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski oraz Barbara Ogrodowska – Wicestarosta podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Remont łazienek z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych z zadaszeniem części schodowej.”

Inwestycja będzie miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej Mors w Stegnie.

Na pokrycie kosztów inwestycji wynoszącej łącznie 361.625,84  zł Powiat Nowodworski uzyskał blisko 50% dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przewidywany termin zakończenia i rozliczenia prac przewidywane jest do 15 listopada 2016 r.

T. Rusinowicz

KINO ŻUŁAWY PONOWNIE OTWARTE

W dniu 6 maja br. Starosta Zbigniew Ptak oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Jacek Gross uczestniczyli w uroczystości ponownego otwarcia Kina Żuławy.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele samorządów, instytucji, lokalnych firm oraz zaproszeni goście.

Kino Żuławy działa w sieci Kino za Rogiem i jest najmniejszym kinem w Województwie Pomorskim.

Informacje na stronie internetowej – www.zok-ndg.pl.

M. Wereszczyńska

UROCZYSTOŚĆ 71. ROCZNICY ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ

W  dniu 09 maja bieżącego roku przedstawiciele władz samorządowych oraz uczniowie  szkół złożyli kwiaty z okazji uroczystości 71. Rocznicy zakończenia II Wojny Światowej pod Pomnikiem „Poległych i Pomordowanych za Wolną Ojczyznę”  przy ul. Wejhera oraz pod tablicą na stacji kolei wąskotorowej przy ul. Kolejowej w Nowym Dworze Gdańskim. Powiat Nowodworski reprezentowali Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz  Członek Zarządu Lubomir Głowacki.

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

Laureaci konkursu:

Kategoria: szkoła podstawowa

 • I m-ce  Irmina Post – Krynica Morska
 • II m-ce Nikola Samuś – SP nr 2 Nowy Dwór Gdański
 • III m-ce Kinga Ponikowska – Tujsk

Kategoria: gimnazjum

 • I m-ce  Wiktoria  Krasowska  - Gimnazjum Sportowe
 • II m-ce Marcel Barra - Mikoszewo
 • III m-ce  Weronika Kusik  - Sztutowo

Kategoria: szkoła ponadgimnazjalna

 • I m-ce Aleksandra Kowalska - LO
 • II m-ce Emilia Wawrzyk - LO

Gratulujemy laureatom zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół nr 1

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W MALBORKU

INFORMACJE O RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Analiza danych statystycznych potwierdziła, że rok 2015 był korzystny dla rynku pracy województwa pomorskiego.

W 2015 r. w województwie pomorskim liczba bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 20% – była to najwyższa, po województwie wielkopolskim, dynamika spadku bezrobocia w Polsce. W czerwcu 2015 r. stopa bezrobocia zmniejszyła się do poziomu jednocyfrowego (poniżej 10,0%) i utrzymała się na tym poziomie do końca 2015 r. O prawie 30% wzrosła liczba ofert pracy zgłoszonych w 2015 r. przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy w województwie. Obserwowaną poprawę sytuacji na rynku pracy w Pomorskiem potwierdzają wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2015 r. – między innymi (największy po warmińsko-mazurskim) wzrost współczynnika aktywności zawodowej do jednego z najwyższych poziomów w kraju (57,5%) oraz wyższy niż przed rokiem wskaźnik zatrudnienia. Notowany w Pomorskiem w 2015 r. poziom wynagrodzeń również należał do najwyższych w kraju.

Justyna Braczko
starszy inspektor
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

 

DWIE DROGI POWIATOWE BĘDĄ ODNOWIONE

Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski oraz Barbara Ogrodowska – Wicestarosta podpisali umowę na wykonanie remontu dwóch odcinków dróg powiatowych Ostaszewo-Nowa Cerkiew-Lichnowy oraz  Jantar-Rybina. Wykonawcą jest spółka „Tuga” z Nowego Dworu Gdańskiego. Na pokrycie kosztów inwestycji wynoszącej łącznie przeszło 2 mln zł Powiat Nowodworski uzyskał 50% dotację z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.

Zakończenie robót dla drogi w gminie Ostaszewo jest przewidziane jeszcze w czerwcu 2016, a w przypadku drogi w gminie Stegna –w sierpniu 2016 r.

Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego obu przedsięwzięć, którym został Piotr Wojczal.

OTWIERAMY KINO!

Żuławski Ośrodek Kultury otwiera Kino Żuławy. W weekend otwarcia w dniach 6-8 maja widzowie będą mogli otrzymać bezpłatne wejściówki na wybrane seanse, ufundowane przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

Repertuar weekendu otwarcia:

 • 6 maja 2016r., godz. 18.00 – „11 minut”
 • 7 maja 2016r., godz. 15.00 – „Kumba”
 • 7 maja 2016r., godz. 17.00 – „Łowcy głów”
 • 8 maja 2016r., godz. 15.00 – „Proszę słonia”
 • 8 maja 2016r., godz. 17.00 – „Człowiek, który gapił się na kozy”

Wejściówki mogą odebrać tylko osoby powyżej 16. roku życia w sekretariacie Żuławskiego Ośrodka Kultury. Liczba miejsc na każdy seans jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń, wejściówki są wydawane do wyczerpania zapasów. Jedna osoba może otrzymać max. 2 wejściówki. Każda osoba może otrzymać wejściówkę tylko na 1 seans weekendu otwarcia.

Informacje na temat seansów: tel.: 55 247 22 30, kinozulawy@zok-ndg.pl, https://www.facebook.com/KinoZulawy

Więcej na www.zok-ndg.pl.

SPOTKAJMY SIĘ W KINIE...

Żuławski Ośrodek Kultury otwiera Kino Żuławy, wyczekiwane od dawna pierwsze społecznościowe kino w Nowym Dworze Gdańskim. W każdym tygodniu widzowie będą mogli obejrzeć przynajmniej 3 tytuły.

Kino Żuławy jest w sieci Kino za Rogiem, dzięki której ma w repertuarze najciekawsze filmy polskie i europejskie. Idea sieci odwołuje się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, będąc alternatywą dla multipleksów.

Kino Żuławy z 40-osobową widownią to najmniejsze kino w województwie pomorskim. Bilet kosztuje tylko 5 zł, dzięki czemu filmy będą dostępne dla szerokiej publiczności. Kino będzie oferować także seanse na życzenie dla grup zorganizowanych i indywidualnych klientów, na które widzowie sami wybiorą repertuar.

Rezerwacje, informacje, seanse na życzenie: 55 247 22 30, kinozulawy@zok-ndg.pl. Koordynator – Paulina Adamiak. Więcej na www.zok-ndg.pl oraz www.facebook.com/KinoZulawy.

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański

Kino Żuławy powstało dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Repertuar Kina za Rogiem w Nowym Dworze Gdańskim MAJ

 • 10 maja 2016r., godz. 19.00 – „Carte Blanche”
 • 12 maja 2016r. godz. 17.00 – „Ups! Arka odpłynęła”
 • 12 maja 2016r., godz. 19.00 – „Zabójcy bażantów”
 • 17 maja 2016r., godz. 19.00 – „Lato w Prowansji”
 • 19 maja 2016r., godz. 17.00 – „Hugo i łowcy duchów”
 • 19 maja 2016r., godz. 19.00 –  „Miasto 44”
 • 24 maja 2016r., godz. 19.00 – „Szef”
 • 26 maja 2016r., godz. 15.00 – „Mały książę”
 • 26 maja 2016r., godz. 17.00 – „Body/ciało”
 • 31 maja 2016r., godz. 19.00 – „11 minut”

MATURALNY MARATON

Maturzyści muszą przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym     - z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe. Nowa formuła egzaminu, która w zeszłym roku zaczęła obowiązywać w liceach ogólnokształcących, w tym roku dociera do technikum. Oznacza to m.in., że absolwenci takiej szkoły będą musieli zdawać co najmniej jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.   Potem egzaminy ustne według terminów ustalonych przez szkolne komisje egzaminacyjne. Aby zdać maturę abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik z egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, nie ma bowiem progu zaliczeniowego; służyć ma tylko przy rekrutacji na studia. Wyniki matur zostaną ogłoszone 5 lipca. Wszystkim abiturientom życzymy powodzenia na egzaminach.

A. Glazer

OBCHODY 225 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Uroczystości poprzedziła msza święta w Kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim, po której nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Powiatu Nowodworskiego pod pomnik „W hołdzie poległym i pomordowanym za  wolną i niepodległą Ojczyznę” przy ul. Wejhera, gdzie odbył się apel oraz złożenie kwiatów. Powiat Nowodworski reprezentowali Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Gross oraz Członkowie Zarządu Pan Zbigniew Bojkowski, Pan Stanisław Juszczyk oraz Pan Lubomir Głowacki.

 • Fot. Dziennik Bałtycki

DZIEŃ STRAŻAKA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z POWIATU NOWODWORSKIEGO

W dniu 03 maja br. strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Nowodworskiego świętowali Dzień Strażaka. W  uroczystości uczestniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Pan Jacek Gross oraz Członkowie Zarządu Pan Stanisław Juszczyk i Pan Lubomir Głowacki.

 • Fot. Dziennik Bałtycki

STYPENDIA STAROSTY DLA MATURZYSTÓW

Jednorazowe Stypendia Starosty Nowodworskiego przyznawane są za szczególne osiągnięcia w nauce dla uczniów powiatowych placówek oświatowych. Wnioski składane są przez dyrektorów szkół, opiniowane przez radę pedagogiczną i samorząd uczniowski. W tym roku stypendia otrzymali:

 • Adrian Karpiński – absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Aleksandra Krawczyk - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Justyna Golder - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Natalia Pankau - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Paweł Sztabiński - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Kinga Doba - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Piotr Wawruch - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Dominika Bieszk - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Alicja Kowalska - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Szymon Stolarz - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Dagmara Tałaj - absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Grzegorz Walczyk - absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim,
 • Krystian Krajewski – absolwent Technikum w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim,

Gratulujemy i życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych.

Glazer A.

ZAGRAJ W SZACHY

Wypróbuj swoje umiejętności gry w szachy w konfrontacji z innymi zawodnikami z terenu powiatu nowodworskiego!

W sobotę 7 maja 2016 r. odbędzie się XX Szachowy Memoriał Ofiar KL Stutthof. Organizatorzy zapraszają do Żuławskiego Parku Historycznego (ostatnie wejście od strony ulicy Kopernika).

Zgłoszenia u sędziego głównego Ryszarda Paciejewskiego telefonicznie pod numerem 669 384809 lub przed rozpoczęciem zawodów od godziny 10.00 do 10.30.

Rozpoczęcie rywalizacji o godzinie 10.45.

Przewidziano puchary oraz liczne nagrody i upominki dla najlepszych zawodników.

KOMUNIKATY RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Kino Żuławy wraca w nowej odsłonie
Kino Żuławy powraca, ale w zupełnie innej, kameralnej wersji. Już od maja będziecie mogli poczuć filmowe emocje. A dzięki biletom po 5 zł będziecie mogli chodzić do kina częściej i całą rodziną :).
czytaj więcej

Zdobądź bilety do kina na weekend otwarcia
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego ufundował bilety na seanse w weekend otwarcia 6-8 maja. Sprawdź, jak je zdobyć i jakie filmy możesz zobaczyć. Jest coś dla dorosłych, są i bajki dla dzieci :).
czytaj więcej

Art Majówka
Rodzinny piknik

1 maja zapraszamy na Art Majówkę. Nie martwcie się, że zimno. Zrobimy piknik w ŻOK-u :). W programie animacje, plener malarski, rzeźbienie w glinie, malarze miasta i przezabawny Clown Pinezka.
czytaj więcej

Pchli Targ
30 kwietnia zaczynamy sezon Pchlich Targów. Kupuj, sprzedawaj, wymieniaj. I pamiętaj, tylko używane lub własnego wyrobu!
czytaj więcej

Czerwony Kapturek
Spektakl dla dzieci pełen humoru w wykonaniu spektaklu Bajlandia już 4 maja, o 17.00. Dla dzieci już od 3. roku życia.
czytaj więcej

KOMUNIKAT - GODZINY ZAMKNIĘCIA DLA ŻEGLUGI MOSTU W RYBINIE

Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych podaje do wiadomości informację o terminach i godzinach zamknięcia dla żeglugi ruchomego mostu kolejowego w miejscowości Świerznica/Rybina w km 14+900 rzeko Szkarpawy na linii kolejowej Nowy Dwór Gdański - Stegna Gdańska.

Fundacja Strefa Mocy zaprasza na aktywną majówkę z latawcami powerkite 30 kwietnia 2016 r. na łące w Tujsku

Fundacja Strefa Mocy zaprasza na aktywną majówkę z latawcami powerkite 30 kwietnia 2016 r. na łące w Tujsku.

III Piknik z Iskrą oraz VI Zawody Jeździeckie o Puchar Burmistrza Sztumu

W dniu 15.05.2016 r. odbędzie się III Piknik z Iskrą oraz VI Zawody Jeździeckie o Puchar Burmistrza Sztumu.

REKRUTACJA DO PLACÓWEK POWIATOWYCH 2016

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim ul. 3 Maja 3

Liceum Ogólnokształcące proponuje oddziały:

Klasa IA

klasa humanistyczna - przedmioty rozszerzone- język polski, historia, język angielski. Ponadto dodatkowy przedmiot jako innowacja - język rosyjski w komunikacji;

Klasa IB

grupa I mundurowa- przedmioty rozszerzone - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski; Ponadto dodatkowy przedmiot jako innowacja - musztra;

grupa II sportowa- przedmioty rozszerzone - geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski; do tego 10 godzin zajęć sportowych (piłka nożna, piłka siatkowa, lekkoatletyka - do wyboru);

Klasa IC

grupa I politechniczna - przedmioty rozszerzone - matematyka, fizyka, język angielski. Ponadto dodatkowy przedmiot jako innowacja - informatyka w biznesie;

grupa II biomedyczno-kosmetyczna - przedmioty rozszerzone- biologia, chemia, język angielski. Ponadto dodatkowy przedmiot jako innowacja- ratownictwo medyczne.

Gimnazjum Sportowe proponuje oddziały:

Piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
Piłka nożna chłopców

Szczegóły na stronie szkoły:  http://www.zs1ndg.edu.pl/

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54

Technikum proponuje oddziały w zawodach:

 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Technik informatyk
 • Technik mechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa proponuje oddziały w zawodach:

 • Kucharz
 • Sprzedawca
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Wielozawodowe

Szczegóły na stronie szkoły   http://www.zs2ndg.szkolnastrona.pl/

A. Glazer

VIII TURNIEJ WIEDZY TECHNICZNEJ

W turnieju uczestniczyli również zaproszeni goście, Tadeusz Bocheński przedstawiciel Politechniki Gdańskiej oraz lokalni samorządowcy, Jacek Gross, Zbigniew Bojkowski i Jacek Michalski.

Do uczestnictwa w turnieju na podstawie karty zgłoszenia przystąpiły szkoły o technicznym profilu kształcenia z Chojnic, Człuchowa, Gdańska, Gdyni /dwie szkoły/, Lęborka, Pucka, Słupska, Tczewa oraz Nowego Dworu Gd.

Turniej trwał jeden dzień i złożony był z części praktycznej polegającej na wykonaniu rysunku wykonawczego części typu wałek oraz części teoretycznej  w formie  testu złożonego z 40 pytań i zadania składającego się z 10 tematów z zakresu wyobraźni przestrzennej.

Część praktyczna była realizowana metodą tradycyjną /przyrządy kreślarskie/ lub w programie komputerowym - zestaw CAD – EDUKACJA Solid Edge 19 PL – pakiet edukacyjny do nauki Komputerowego Wspomagania Projektowania CAD. Po podsumowaniu przez jurorów złożonych z opiekunów merytorycznych uczniów uczestniczących w turnieju wszystkich możliwych do zdobycia punktów komisja ustaliła zwycięzców w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Wyniki indywidualne turnieju:

I  miejsce  -  Laskowski Mariusz - Zespół Szkół Technicznych z Tczewa
II  miejsce  -  Sarnecki Mateusz   - Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych z Lęborka
III  miejsce –  Sowiński Kacper    - Zespół Szkół Technicznych z Tczewa

Wyniki zespołowe poszczególnych szkół:

I  miejsce   -   Zespół Szkół Technicznych z Tczewa
II  miejsce  -    Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych z Lęborka
III  miejsce  -    Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego  i  Ustawicznego z Pucka.

Kryształowy Puchar Przechodni zdobył Zespół Szkół Technicznych z Tczewa, opiekun:

Jerzy Olejnik. Szkoła i uczestnicy turnieju składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom prywatnym i instytucjom za wsparcie finansowe konkursu.

Organizatorzy
Zespół Szkół nr 2

I NOWODWORSKIE TARGI PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału

w I edycji Nowodworskich Targów Pracy,

które odbędą się

w dniu 16 maja 2016r. ( poniedziałek)
w godzinach od 10:00 do 13:00

w Sali Kinowej Żuławskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21.

Będzie możliwość:

 • zapoznania się z krajowymi ofertami pracy
 • zapoznania się z ofertami pracy EURES
 • bezpośredniego kontaktu z pracodawcami
 • konsultacji i wsparcia pośredników pracy
 • otrzymania materiałów informacyjnych

Prosimy zabrać ze sobą CV

SPOTKANIE ROBOCZE W SPRAWIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

W dniu 19 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, odbyło się robocze spotkanie w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego.

Celem spotkania było m.in.: zintegrowanie przewozów szkolnych z przewozami powiatowymi od dnia 1 stycznia 2017 r., zachowanie refundacji udzielanych ulg ustawowych.

W spotkaniu uczestniczyli Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska, członkowie Zarządu Powiatu Stanisław Juszczyk i Lubomir Głowacki, Włodarze Gmin
i Miast Powiatu Nowodworskiego oraz ich przedstawiciele.

W spotkaniu wziął udział także Pan Marcin Gromadzki, specjalizujący się w zagadnieniach dotyczących zarządzania ofertą przewozową publicznego transportu zbiorowego oraz przedstawiciele firmy PKS Elbląg.

A. Szczotka

BEZPŁATNE PORADY LEKARSKIE

W ramach akcji Pola Nadziei na Pomorzu 2016 w dniu 23 kwietnia br. w godzinach 9:00-13:00 7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku ul. Polanki 117 organizuje dzień bezpłatnego poradnictwa medycznego. Konsultacji bez skierowania udzielać będą: kardiolog, chirurg-onkolog, onkolog, urolog, nefrolog, neurolog, radiolog. Porady w szpitalu będą bezpłatne. Podczas akcji organizowana jest zbiórka funduszy dla podopiecznych hospicjów.

Szpital organizuje okresowo sobotnie spotkania ze społecznością. W ramach tej akcji w dniu 7 maja br. w godzinach 10-13 odbędzie się spotkanie dotyczące profilaktyki i leczenia raka piersi. Program spotkania przewiduje bezpłatną konsultację chirurga onkologa oraz bezpłatną mammografię dla pań w wieku 50 lat  i więcej, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały jej w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

M. Wereszczyńska

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

EFEKTY AKCJI "DRZEWKO ZA BUTELKĘ"

W dniu 16 kwietnia 2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbył się finał kolejnej akcji promującej zachowania ekologiczne pod nazwą „Drzewko za butelkę”. Zamierzenie realizował  Klub Nowodworski oraz Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim przy strategicznym udziale Starostwa Powiatowego, które zapewniło sadzonki różnych gatunków drzew.  Materiał zadrzewieniowy za dostarczone plastikowe butelki po napojach przekazywała mieszkańcom naszego Powiatu Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska wspólnie z pracownikami Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Efektem akcji było rozdysponowanie około 1100 szt. młodych drzewek i zebranie pokaźnej ilości butelek typu PET.
Organizatorzy rozważają możliwość powtórzenia akcji jesienią br.

GOTOWANIE W RAMACH AKCJI "WEEKEND ZA PÓŁ CENY"

 W dniu 16 kwietnia br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Jacek Gross wzięli udział „gotowaniu” w ramach akcji „Weekend za pół ceny”.   

Wicestarosta miała przyjemność być kapitanem zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim i lepiła pierożki. Natomiast  Burmistrz Jacek Michalski wylosował dowodzenie drużyną Zespołu Szkolno -Przedszkolnego z Kmiecina i kroił sałatkę.  

WIZYTA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ "MORS" W STEGNIE

 W dniu 13 kwietnia br. Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Stanisław Juszczyk na zaproszenie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Mors” w Stegnie wizytowali placówkę. Oglądali efekty zakończonego remontu stołówki i węzła żywienia.

KONFERENCJA "BLIŻEJ AUTYZMU"

 W dniu 14 kwietnia br. Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Stanisław Juszczyk wzięli udział w konferencji „Bliżej Autyzmu”, zorganizowanej przez Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

ODBIÓR REMONTU DACHU BUDYNKU FILIALNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1

 W dniu 08 kwietnia br. Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara  wzięli udział w odbiorze remontu dachu budynku filialnego Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim. Koszt zadania 119 664,65 zł  został sfinansowany ze środków samorządu powiatowego. Wykonawcą remontu była Firma  POL – DACH  Łukasz Gessler z Gościcina.

FUNDUSZ AKUMULATOR SPOŁECZNY ZASILA INICJATYWY POMORZAN!

Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji, dotyczących trwającego konkursu grantowego.

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!  Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

Termin naboru wniosków: do 20 kwietnia 2016 do godz. 13:30.  Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line www.witkac.pl i wypełnić formularz.

Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? Chcesz skonsultować swój pomysł na projekt? A może interesują Cię kwestie związane z realizacją projektów? Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w Nowym Dworze Gdańskim, 14.04. (czwartek) w godz. 9:00 - 15:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury. Istnieje możliwość umówienia się telefonicznie na konkretną godzinę. Kontakt: 791 939 395.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z jednym z Operatorów Funduszu:
Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
biuro@fundacjapokolenia.pl, nr tel. 58 352 45 46
powiaty: tczewski, nowodworski, malborski i sztumski

Wszystkie informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.akumulatorspoleczny.pl

 

GODZINY OTWARCIA MOSTÓW W DREWNICY I SZTUTOWIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim informuje, że w czasie sezonu nawigacyjnego most zwodzony w Drewnicy będzie otwierany dla białej floty w okresie od 01.05.2016 r. do 15.09.2016 r. w następujących godzinach: 8:00, 9:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 20:00, 21:30.
Most w Sztutowie będzie otwierany dla białej floty w okresie od 01.05.2016 r. do 15.09.2016 r. w następujących godzinach 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00.

LEPSZA WODA DLA ŻUŁAW I MIERZEI

Centralny Wodociąg Żuławski to jeden z najdłuższych wiejskich wodociągów w Europie i newralgiczny element infrastruktury Żuław i znacznej części Mierzei Wiślanej. W Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim,  6 kwietnia 2016 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z RPO WP 2014-2020 kwotą 23 363 731,00 PLN projektu modernizującego Wodociąg. Całkowita wartość inwestycji to 51 257 979,00 PLN.

Celem projektu jest zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej po zakończeniu realizacji projektu przewidzianej na lipiec 2019. Ulepszony system zaopatrzenia w wodę obejmie 73 200 osób.

FUNDUSZE UNIJNE - BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE

Edoradca zaprasza na webinarium, podczas którego omówione zostaną najważniejsze założenia i możliwości programów skierowanych do branży rolno-spożywczej.

Jak się przygotować do aplikowania o środki unijne?
Jakie są kluczowe czynniki decydujące o przyznaniu dotacji?

Odbiorcy: MŚP
14.04.2016, godz. 12.00 – 13.00

Rejestracja na szkolenie pod adresem: https://edoradca1.clickwebinar.com/fundusze-unijne-dla-branzy-rolno-spozywczej/register?_ga=1.261570125.1970789878.1446647963

DRZEWKO ZA BUTELKĘ

W sobotę 16 kwietnia 2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim w godz. od 10:00 do 13:00 można będzie wymienić plastikowe butelki typu PET na drzewka. Każde 10 butelek będzie można wymienić na sadzonkę drzewka lub krzewu aż do wyczerpania zapasów. Organizatorem akcji jest Klub Nowodworski i Salwinia Ekoklub przy wsparciu Gminy Nowy Dwór Gdański i Starostwa Powiatu Nowodworskiego oraz EKOPUNKT Organizacja Odzysku SA.

SPOTKANIE NA TEMAT ZMIANY USTAWY O USTROJU ROLNYM

Czwartego kwietnia br. o godzinie 14.00 w Sali Żuławskiego Parku Historycznego miało miejsce spotkanie parlamentarzystów: Senatora Leszka Czarnobaja, Posłów: Adama Korola oraz Jerzego Borowczaka na temat zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.

Na spotkaniu tym obecni byli Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Barbara Ogrodowska, lokalni samorządowcy oraz rolnicy.

Po prezentacji zmian ustawy przez Senatora Czarnobaja oraz miejscami gorącej dyskusji jak i po wysłuchaniu wszystkich pytań od uczestników spotkania Senator Leszek Czarbnobaj zobowiązał się przedstawić wszystkie nurtujące miejscowych rolników problemy podczas debaty w Senacie na temat nowelizacji tejże ustawy.

Uzyskane odpowiedzi Senator przekaże Staroście Nowodworskiemu, Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego oraz Powiatowym Izbom Rolniczym.

T. Rusinowicz

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - LUTY 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za luty 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KWIECIEŃ - MIESIĄCEM WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

Przez cały kwiecień w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim odbywać się będą wydarzenia związane z Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu.

2 kwietnia co roku obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego dnia jest rozpowszechnianie wiedzy na temat spektrum autyzmu. Większa świadomość, czym jest autyzm sprawia, że osoby z tym zaburzeniem i ich bliscy spotykają się z większą akceptacją na co dzień. Dokładamy naszą cegiełkę do obchodów 2 kwietnia i piszemy, jak można lepiej zrozumieć zachowanie osoby z autyzmem.

A czy Ty wiesz co to jest autyzm?

Autyzm dziecięcy to zaburzenie rozwojowe, które zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i trwa całe życie. Zaburzenia ze spektrum autyzmu to obecnie najczęściej występujące całościowe zaburzenia neurorozwojowe.

W Polsce wykrywane są u 1 dziecka na 300; w Wielkiej Brytanii i USA u 1 na 100. ONZ oficjalnie uznał zaburzenia ze spektrum autyzmu za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy czy AIDS. Terapia i edukacja tych dzieci przestała być problemem marginalnym, a stała się problemem społecznym, dotyczącym bardzo wielu rodzin i większości placówek oświatowych.

Przez cały kwiecień poszerzaj i dziel się wiedzą na temat autyzmu razem z nami.

Publikujemy poniżej program Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu oraz program konferencji organizowanej przez SOSW im. Ireny Sendlerowej  w Nowym Dworze Gdańskim

P R O G R A M MIESIĄCA WIEDZY NA TEMAT AUTYZMU

2.04. 2016 /SOBOTA/ GODZ. 16.00 – 18.00 – NIEBIESKI POCZĄTEK – STADION MIEJSKI , MECZ DLA „NIEBIESKICH”  - LKS „ŻUŁAWY” NOWY DWÓR GDAŃSKI – SPARTA KLESZCZEWO

Do  11.04.2016 /PONIEDZIAŁEK/ nadsyłanie prac konkursowych w konkursie literackim pod hasłem „Otoczyłem się murem własnych dźwięków i myśl, gdy drzwi do prawdziwego świata zatrzasnęły mi oszukane zmysły.”

14.04.2016 /CZWARTEK/  GODZ. 12.30 KONFERENCJA “Bliżej Autyzmu”-  ŻUŁAWSKI PARK HISTORYCZNY

Harmonogram konferencji

12.30 – 12.45 -Rejestracja uczestników

12.45 - 12.50 – Otwarcie konferencji

12.50-13.30 “Trudne rodzicielstwo” Bogusława Budna  mama 13 letniego Józka z autyzmem, prowadzi blog- stacjaautyzm.blogspot.com

13.00 – 13.15 Angelika Sosnowska mama 5 letniego Julka z autyzmem, prowadzi bloga julek-i-autyzm.blogspot.com

13.15-13.45 “Uczeń z zespołem Aspergera trudności, wyzwania” mgr Marlena Szwemińska – konsultant ds. Pedagogiki specjalnej i integracji - ODN Elbląg

13.45-14.00 Przerwa kawowa

 • poczęstunek
 • multimedialna prezentacja  prac Józka
 • mini księgarnia wydawnictwa “Harmonia”

14.00– 14.30 “Wiem co jem ? Żywienie dzieci z autyzmem.... i  nie tylko” mgr Agnieszka  Kopczyńska - trener, szkoleniowiec, a także doradca żywieniowy

14.30 - 15.00 mgr Beata Gajewska – pedagog specjalny, edukator seksualny osób niepełnosprawnych, autorka dwóch książek dla młodzieży. Matka 29 letniego mężczyzny z autyzmem.

18.04 – 22.04 2016 -  „O AUTYZMIE” LEKCJE WARSZTATOWE W SZKOŁACH

do 20.04.2016 r. /ŚRODA/ nadsyłanie prac w konkursie plastycznym  „WIĘC CHODŹ POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA...... NIEBIESKO ” 

27.04.2016 (ŚRODA)

 • GODZ. 12.30 - podsumowanie niebieskiego kwietnia – PLAC PRZED ŻUŁAWSKIM OŚRODKIEM KULTURY
 • GODZ. 13.30 - spektakl „IMIONA AUTYZMU” – dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
 • GODZ. 18.00 - spektakl „IMIONA AUTYZMU” – dla wszystkich zainteresowanych

Sztuka „IMIONA AUTYZMU” w wykonaniu: wychowanków oraz nauczycieli SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, na motywach opowiadania Roksany Jędrzejewskiej -Wróbel „Kosmita” oraz powieści Lisy Genowa „Kochając syna”.

„Jak to jest kiedy synek nigdy nie patrzy Ci w oczy? Jeśli nie przytula się tak jak inne dzieci, i nieprzytomnie krzyczy, kiedy chcesz aby już wracał do domu i zszedł z huśtawki? Jak to jest kiedy tracisz dziecko? Jak to jest, kiedy gubisz gdzieś po drodze, między śniadaniem a odbieraniem dzieci ze szkoły, swoje marzenia? Jak to się dzieje? Dlaczego? Po co?...”

Sztuka o tym, czym jest autyzm, o samotności i odnajdywaniu sensu w życiu. Na końcu świata, na skraju wytrzymałości, mimo wszystko…...

Darmowe wejściówki na spektakl będą do odbioru w Żuławskim Ośrodku Kultury ul. Sikorskiego 21 oraz sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej                       ul. Warszawska 52 od 13.04.2016

Szczegółowe informacje na stronie www.soswndg.pl

Kilka słów o autyzmie:

Autyzm – co to takiego?

Autyzm powoduje trudności w kontaktach z innymi ludźmi, porozumiewaniu się z innymi, brak elastyczności w myśleniu i zachowaniu. Przy czym objawy mogą być nasilone bardzo mocno lub być bardzo subtelne. Na przykład autyzm może mieć osoba zupełnie nie mówiąca, ale także taka, która mówi dużo i stosunkowo dobrze, a mimo tego popełnia mnóstwo niezręczności i gaf, bo właśnie subtelności mowy są dla niej zbyt trudne.

Jaka jest przyczyna autyzmu?

Pomimo setek tysięcy przeprowadzonych badań nie wiemy jak jest przyczyna autyzmu. Aktualnie uważa się, że jest to neurobiologiczne zaburzenie rozwoju dziecka o podłożu genetycznym. Ale nie ma jednego genu, czy nawet grupy genów, które są odpowiedzialne za autyzm.

Czy to prawda, że coraz więcej osób na świecie cierpi na autyzm?

Tak. Autyzm jest znacznie częstszy niż myślimy. Jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku uważano autyzm za stosunkowo rzadkie zaburzenie rozwoju dziecka, występujące u 4 dzieci na 10000. Aktualnie już tak nie jest. W niektórych krajach statystyki podają, że 1 na 88 osób ma autyzm. To właśnie dlatego, że od kilkunastu lat obserwujemy znaczący wzrost ilości osób cierpiących na autyzm, ONZ uznał autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów ludzkości obok raka, cukrzycy, czy AIDS.

Kiedy można zaobserwować pierwsze objawy autyzmu u dziecka?

Tak naprawdę, pierwsze objawy autyzmu można już zaobserwować u kilku miesięcznych dzieci, w niektórych przypadkach nawet w pierwszym półroczu ich życia. Oczywiście nie diagnozujemy wtedy autyzmu, ale możemy stwierdzić, czy funkcjonowanie dziecka budzi niepokój, czy należy stale monitorować jego rozwój.

Jak jest z dostępnością do diagnozy w Polsce?

Choć wiek diagnozowania zaburzeń autystycznego spektrum stale się obniża, to w Polsce wciąż najczęściej diagnozowane są dzieci w wieku 4-6 lat. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze rodzice często są uspokajani, że dzieci rozwijają się w różnym tempie, co jest oczywiście prawdą, ale w przypadku autyzmu prowadzi często do bagatelizowania pierwszych niepokojących objawów. Po drugie w społeczeństwie jest wciąż bardzo niski poziom wiedzy o objawach autyzmu, szczególnie tych najwcześniejszych i subtelnych. Po trzecie brakuje odpowiednio przygotowanych specjalistów – psychiatrów, neurologów, pediatrów, psychologów, pedagogów – którzy potrafią zaobserwować i odpowiednio zinterpretować objawy u malutkich dzieci. Stąd nawet jeśli rodzic zauważy niepokojące go zachowania dziecka, to najczęściej musi czekać kilka do kilkunastu miesięcy w kolejce na postawienie diagnozy.

Czy autyzm dotyka tylko dzieci?

Na zburzenia autystycznego spektrum cierpią zarówno dzieci, jak i dorośli. Autyzm nie kończy się w dzieciństwie. Trwa całe życie.

Czy można wyrosnąć z autyzmu?

Nie da się wyrosnąć z autyzmu. Jednak zarówno badania naukowe, jak i doświadczenia praktyków jednoznacznie pokazują, że im wcześniej postawiona diagnoza i im szybciej rozpoczęta terapia, tym szansa na poprawę funkcjonowania dziecka rośnie. To dlatego w ostatnich latach zaczęto mówić, że ok. 10-15% wcześnie zdiagnozowanych i objętych odpowiednią opieką terapeutyczną dzieci ma szansę na poprawę funkcjonowania właściwie równoznaczną z wyleczeniem.

Co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu dziecka?

Rodzice, którzy zaobserwują u swojego dziecka, chociaż trzy z poniżej zamieszczonych objawów, powinni skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub pediatrą. On skieruje ich do specjalisty, który zbada dziecko i podpowie, co robić dalej.

Jeżeli dziecko pod koniec pierwszego roku życia: nie nawiązuje z Tobą kontaktu wzrokowego lub kontakt ten jest bardzo krótki; nie reaguje, gdy wołasz je po imieniu, czasem sprawia wrażenie głuchego, a czasem słyszy bardzo ciche dźwięki (np. szelest cukierka odwijanego z papierka);

Jeżeli dziecko nie gaworzy przed ukończeniem 12 miesięcy i nie wypowiada pojedynczych słów przed ukończeniem 16 miesięcy, lub gdy w rozwoju mowy i innych form porozumiewania się widoczny jest zastój lub regres (np. dziecko przestaje gaworzyć, wypowiadać słowa lub zdania);

Jeżeli dziecko w wieku 18 miesięcy:

 • nie używa swojego palca wskazującego, żeby pokazać Ci coś, co je zainteresowało;
 • nie jest zainteresowane innymi dziećmi (innymi osobami);
 • nie bawi się „na niby” – nie udaje np. że robi herbatkę, sprząta itp.;
 • często macha rączkami w okolicach oczu, kiwa się w stereotypowy sposób, jest wrażliwe na dźwięki, zapachy, rodzaje materiałów i powierzchni;
 • gwałtownie reaguje na zmiany w swoim otoczeniu i codziennej rutynie;

to może być AUTYZM!

DOTACJE NA BADANIA I ROZWÓJ – RUSZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Już od 4 maja rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Po środku unijne mogą sięgnąć firmy, partnerstwa firm lub firm z organizacjami, oraz jednostki naukowe we współpracy z przedsiębiorstwami. Fundusze można pozyskać na realizację projektów badawczo – rozwojowych oraz na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Uwzględniane będą wyłącznie projekty mieszczące się w tzw. Inteligentnych specjalizacjach. Wnioski przyjmowane będą w Agencji Rozwoju Pomorza do 15 czerwca br. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 100 milionów złotych.

Więcej informacji na stronie int. ARP pod linkiem: https://www.arp.gda.pl/index.php?wiecej=3994&wiecej_news=1

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W PRZEDSIĘWZIĘCIU STRATEGICZNYM

Podjęta uchwała Zarządu Województwa stanowi pierwszy etap realizacji działań w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”. Branże kluczowe dla Powiatu Nowodworskiego wypracowane w ramach konkursu (preselekcji) ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w roku 2015 obejmują:

 • Turystykę, sport i rekreację
 • ICT i elektronikę
 • Meblarstwo
 • Transport, logistykę i motoryzację

Kolejnym etapem będzie przystąpienie do konkursów projektów zintegrowanych obejmujących działania uzgodnione w ramach preselekcji. Planowany zakres przedsięwzięcia dotyczy: 

 • wsparcia uczniów, nauczycieli, zakupu materiałów dydaktycznych oraz funkcjonowania sieci doradztwa edukacyjno – zawodowego – szacunkowa wartość 2 087 350,00 zł
 • inwestycji i wyposażenia szkół zawodowych – szacunkowa wartość 3 002 529,00 zł.

A. Glazer

XI POMORSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM

W województwie pomorskim konkurs odbywa się już po raz jedenasty. Celem przedsięwzięcia jest pobudzenie aktywności młodych ludzi w ich lokalnym środowisku oraz pogłębienie wiedzy o samorządzie terytorialnym. Organizatorzy  konkursu mają nadzieję, iż wzbogaci on wiedzę młodych ludzi niezbędną do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej oraz ukształtowaniu postaw obywatelskich.

W wyniku eliminacji do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Hubert Smentek– uczeń LO w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
 2. Aleksandra Frąckiewicz – uczennica LO w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
 3. Jakub Sajko– uczeń LO w  Zespole Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.

Wyłonieni laureaci będą reprezentować nasz Powiat na szczeblu wojewódzkim w dniu 8 kwietnia 2016 r.

Życzymy powodzenia!!!!!

A. Glazer

POWIAT NOWODWORSKI PRZEBUDOWUJE DROGI

Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski i Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski podpisali 29 marca 2016 r. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku umowę o dofinansowanie kwotą 1810000,00 zł inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności komunikacyjnej powiatu nowodworskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 2324G i nr 2337G”.

Projekt dotyczy przebudowy dwóch odcinków dróg powiatowych: drogi 2324G – odcinka długości 2,4 km Stegienka- Jantar w gminie Stegna oraz drogi 2337G – odcinka długości 0,85 km w Gniazdowie w gminie Ostaszewo.

Dotacja została pozyskana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019" (tzw. schetynówki). Całkowita wartość zadania wynosi 3 620 000,00 zł.                                                                                             

T. Rusinowicz, G.Gola

PROJEKT USTAWY O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO

W poniedziałek, 04 kwietnia 2016 r. w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie z senatorem RP Leszkiem Czarnobajem i posłem RP Adamem Korolem. Spotkanie poświęcone będzie projektowi  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

PĘTLA ŻUŁAWSKA U PROGU KOLEJNEGO SEZONU

stan przygotowań do sezonu wodniackiego został sprawdzony podczas spotkania instytucji, przedstawicieli branży turystycznej i osób zaangażowanych w sprawne funkcjonowanie Pętli Żuławskiej. 23 marca 2016 r. odbyło się w Nowym Dworze Gdańskim „spotkanie nawigacyjne” dotyczące, m.in. harmonogramu prac remontowych na obiektach inżynieryjnych,  utrzymania szlaku Pętli Żuławskiej, problemów napotykanych na trasach wodnych.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Michał Górskiego – Prezesa Spółki Pętla Żuławska oraz Zbigniewa Ptaka – Starosty Nowodworskiego. Głos w dyskusji zabrał Senator RP Jerzy Wcisła znany z zaangażowania w rozwój dróg wodnych w naszym regionie.

T. Rusinowicz, G. Gola

POMORSKIE TRASY ROWEROWE

22.03.2016 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, dotyczące przebiegu tras rowerowych R – 9 oraz R – 10. 

W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich samorządów wchodzących w skład partnerstwa: Powiatu Nowodworskiego, Gminy Stegna, Lichnowy, Ostaszewo, Nowego Dworu Gdańskiego oraz Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego. 

W najbliższym czasie samorządy ze swego grona muszą wybrać Lidera Projektu a do końca kwietnia 2016 podpisane zostanie porozumienie pomiędzy Partnerami.

Termin składania wniosków o dofinansowanie planowany jest na 4 kwartał 2016 r. Do tego czasu należy wykonać pełną dokumentację projektową z wszelkimi pozwoleniami. Obecnie samorządy podjęły działania dotyczące prac projektowych. 

T. Rusinowicz

XVII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm. ) zwołuję XVII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   25.05.2016 r.  (środa) godz. 9.00.                                        

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Sprawozdanie z działalności za 2015 r. Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1 przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim za  2015 r.
  5.2  przyjęcia Sprawozdania rocznego z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim  oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2015.
  5.3 przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa  w Powiecie Nowodworskim, w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  5.4 rozpatrzenia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie Nowodworskim za rok 2015.
  5.5 przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2015 rok.
  5.6  przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2015 rok”.
  5.7 zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć osobom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole lub placówce, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których          mowa w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
  5.8 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Rozwój turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański.
  5.9 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Budowa węzła integracyjnego Nowy Dwór Gdański wraz z trasami dojazdowymi” wspólnie z Gminą Nowy Dwór Gdański.
  5.10 wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym  R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9), wspólnie z gminami: Lichnowy, Ostaszewo, Stegna, Nowy Dwór Gdański.
  5.11 przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w zakresie skargi na działalność Starosty Nowodworskiego.
  5.12 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
  5.13 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2032.
 6. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

 • data: 2016-03-24

KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMOM SZKÓD WYRZĄDZANYCH PRZEZ BOBRY

W dniu 21 marca 2016 r. w Nowym Dworze Gdańskim w siedzibie Żuławskiego Parku Historycznego odbyła się konferencja poświęcona problemom szkód wyrządzanych przez bobry europejskie na terenie Żuław Wiślanych. Konferencję zorganizował Pomorski Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim oraz Pomorska Izba Rolnicza. Otwarcia spotkania dokonał Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki oraz Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak. Konferencję prowadziła Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska.  

Program konferencji.

 1. Szkody wyrządzane przez bobry w urządzeniach przeciwpowodziowych – ZMiUW Województwa Pomorskiego.
 2. Szkody wyrządzone w uprawach rolnych oraz infrastrukturze – Pomorska Izba Rolnicza  Biuro Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.
 3. Charakterystyka bobra europejskiego – biologia i ekologia – ZO Polskiego Związku       Łowieckiego w Elblągu.
 4. Problemy związane z regulacją populacji bobra europejskiego na terenie Żuław Wiślanych – Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim.
 5. Aspekty prawne związane z redukcją bobrów – RDOŚ Gdańsk.
 6. Dyskusja i wnioski.

W trakcie spotkania swoje wystąpienia zaprezentowali: Z-ca Dyrektora ZMiUW Województwa Pomorskiego Andrzej Szejerka, Z-ca Dyrektora Żuławskiego ZMiUW w Elblągu Jerzy Szczesiak, Przewodniczący Biura Powiatowego Pomorskiej Izby Rolniczej w Nowym Dworze Gdańskim Andrzej Sobociński, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Elblągu Wieńczysław Tylkowski, Inspektor ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Wiesław Podsiadły oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku Danuta Makowska. Mimo zaproszenia na konferencję nie przybył przedstawiciel Ministerstwa Środowiska. Po prezentacjach odbyła się merytoryczna dyskusja, w której udział wzięli samorządowcy, mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie wnioskowali o wystąpienie do Ministra Środowiska z propozycją zmiany dotychczasowego rozporządzenia w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Odpowiednie zapisy tego rozporządzenia umożliwią regulacją liczebności bobrów na terenie Żuław Wiślanych.

SPOTKANIE W SPRAWIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

W dniu 23 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie w sprawie Publicznego Transportu Zbiorowego. 

W spotkaniu udział wzięła Wicestarosta Barbara Ogrodowska, Członkowie Zarządu Stanisław Juszczyk, Lubomir Głowacki, Wicestarosta Elbląski Pan Zbigniew Lichuszewski, Pan Marcin Gromadzki oraz przedstawiciele Gminy Nowy Dwór Gdański i Sztutowo.

ZAPROSZENIE DLA PRACODAWCÓW

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2
w Nowym Dworze Gdańskim

serdecznie zaprasza

osoby zainteresowane współpracą w zakresie przyjmowania młodocianych pracowników i uczniów szkoły na zajęcia praktyczne i  praktykę zawodową w celu realizowania przez nich praktycznej nauki zawodu u Pracodawcy.

Dodatkowo dla osób chętnych, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego,  umożliwimy zorganizowanie kursu pedagogicznego na terenie Zespołu Szkół nr 2.

Osoba do kontaktu- kierownik praktycznej nauki zawodu-Gabriela Figacz, tel.55-247 24 91 wew. 44 lub e-mail zsndgd@wp.pl

Wioletta Przyborowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Przed nami Święta Wielkiej Nocy,
z tej okazji w imieniu władz samorządowych Powiatu i własnym
składamy wszystkim mieszkańcom naszej małej społeczności
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, rodzinnych Świąt
spędzonych w atmosferze domowego ciepła

 

Przewodniczący Rady Powiatu
w Nowym Dworze Gdańskim

Jacek Gross
Starosta Nowodworski
Zbigniew Ptak

XVI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm. ) zwołuję XVI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   30.03.2016 r.  (środa) godz. 8.00.                                        

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 przyjęcia do realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2026”.
  4.2 przyjęcia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2018”.
  4.3  przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2020”.
  4.4  przyjęcia „Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2021”.
  4.5 przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
  4.6 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
  4.7 wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji Przyznawania Nagród Starosty Nowodworskiego.
  4.8 zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się  na terenie Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania.
  4.9 wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  4.10 powierzenia Powiatowi Elbląskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu nowodworskiego.
  4.11 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
  4.12 przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu z działalności w 2015 r.
  4.13  przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty z działalności w 2015 r.
  4.14  przyjęcia sprawozdania Komisji Samorządowo – Społecznej z działalności w 2015 r.
  4.15 zmiany uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
  4.16 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w powiatowych placówkach oświatowych w roku 2015 – Powiat Nowodworski.
 6. Informacja dotycząca dotacji przyznanych w latach 2013 – 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanychdo rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

XII POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ

Do konkursu zgłoszono 39 uczniów z 10 szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Zgodnie z regulaminem uczestnikami konkursu powiatowego są uczniowie wyłonieni na szczeblu szkolnym.

Laureatami tegorocznego XII Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej zostali:

 • I miejsce – Cecylia Vanhoof (uczennica Gimnazjum w Mikoszewie)
 • II miejsce – Martyna Stoop (uczennica Gimnazjum w Mikoszewie)
 • III miejsce – Zuzanna Kowalska (uczennica Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim)

Inicjatorem, organizatorem i przeprowadzającym sprawdzian wiedzy był Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, który zadbał również o poczęstunek oraz ciekawą prelekcję wygłoszoną przez Pana Sebastiana Nowakowskiego z Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddziału w Stegnie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” na temat form ochrony przyrody.

Zadaniem konkursu jest zachęcenie młodzieży do zdobywania i rozszerzania wiedzy o środowisku i jego ochronie oraz wskazanie realnych możliwości występowania zagrożeń i zapobiegania im. Dodatkową zachętą były upominki dla uczestników i opiekunów w postaci długopisów i breloków opatrzonych napisem konkursu oraz cennych nagród dla laureatów, tj. tablet, aparat cyfrowy i urządzenie wielofunkcyjne.

Konkurs przebiegał w sympatycznej atmosferze. Mamy nadzieję, że rywalizacja i zdobyte nagrody zaowocują chęcią do pozyskiwania i pogłębiania wiedzy o środowisku. 

Sporządziła:
Krystyna Damszel-Podsiadły

UROCZYSTOŚCI NA "DARZE POMORZA"

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak złożył podziękowania dla kapitana żeglugi wielkiej dr. Inż. Andrzeja Królikowskiego za jego działania na rzecz mieszkańców delty Wisły i obszaru wokół Zalewu Wiślanego,  wdrożenie programu edukacji morsko-rzecznej oraz krzewienie wśród młodzieży kultury wodniackiej.

Uroczyste pożegnanie wielce zasłużonego dla gospodarki morskiej byłego już dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni odbyło się 5 marca 2016 r. na pokładzie żaglowca-muzeum  „Dar Pomorza”.

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 15 marca 2016 roku Wicestarosta Barbara Ogrodowska  wzięła udział w Konwencie Powiatów Województwa Pomorskiego, który odbył się w Hotelu „Łeba” w Łebie. W Konwencie uczestniczyli Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Senator Kazimierz Kleina.

Tematyka Konwentu:

Pani Beata Maciejewska – pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupsk ds. zrównoważonego rozwoju i zielonej modernizacji  przybliżyła w swojej prezentacji pt. „Demokracja energetyczna” kwestie „zielonych inwestycji”.

Pani Joanna Witkowska - Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku przedstawiła sytuację absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na  powiatowych rynkach pracy.  

Natomiast temat kompleksowego wspomagania szkół, szkolnictwa zawodowego w regionie oraz projekt „Zdolni z Pomorza” omówił Pan Adam Krawiec – Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Informację z Zarządu Związku Powiatów Polskich  przekazała Pani Janina Kwiecień – Starosta Kartuski, Wiceprezes Zarządu ZPP.

Na koniec Starostowie obejrzeli prezentację związana z regionem Gospodarza Konwentu – „Skarby Czarnówka” oraz zwiedzili Port Jachtowy w Łebie.

POSIEDZENIE RADY GOSPODARKI WODNEJ

Przewodniczącym Prezydium Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły został Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak.

15 marca 2016 roku w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku odbyło się  pierwsze posiedzenie IV kadencji (2016 - 2020) Rady Gospodarki Wodnej podczas której wręczono powołania członkom Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, wybrano skład Prezydium Rady Gospodarki Wodnej, przedstawiono zadania i działalność RZGW w Gdańsku, uchwalono Regulamin  organizacyjny Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły.

PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż Powiat Nowodworski wystąpił do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przyznanie środków finansowych na realizację zadań w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, który należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 A,

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • MODUŁ I  od 09 marca do 30 sierpnia 2016 r.
 • MODUŁ II dwa terminy adekwatne do organizacji
  roku akademickiego/szkolnego:

- I termin od 09 marca do 15 kwietnia 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)

- II termin od 12 września do 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

Wnioski można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pcprndg.pl

Szczegółowe warunki uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych obszarach programu zostały opublikowane na witrynie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (ul. Warszawska 28 A, 82-100 Nowy Dwór Gdański) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 55 246 81 75, 55 246 82 05.

W ROKU 2016 BĘDĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE
MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA:

Moduł

Obszar

Zadanie

I

A

likwidacja bariery transportowej

1

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

2

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

B

likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

1

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

2

dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

C

likwidacja barier
w poruszaniu się

2

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka o napędzie elektrycznym

3

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

4

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)

D

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (np. przedszkole)

II

pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
ORAZ MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA

MODUŁ I

 

 

Adresaci programu

Maksymalne kwoty dofinansowania

A

1

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej;
 • dysfunkcja narządu ruchu;

5.000 zł

A

2

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej;
 • dysfunkcja narządu ruchu;

2.100 zł

B

1

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku;

 - dla osoby niewidomej -20.000 zł;

 

 - dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku – 8.000 zł

 

 - dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

 

B

 

2

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;

       dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

 

- dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł

 

 - dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

C

2

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności;

2.000 zł

C

3

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

 Dla protezy w zakresie:

ręki – 9.000 zł;

- przedramienia – 20.000 zł;

- ramienia i wyłuszczeniu w  - stawie barkowym – 26.000 zł;

 - na poziomie podudzia

                      – 14.000 zł;

 - na wysokości uda – 20.000 zł;
 - uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym -  25.000 zł;

 

C

4

 • stopień niepełnosprawności;
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie;
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego;
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie;

do 30 % kwot, o których mowa w zadaniu 3

D

 

 

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności;
 • aktywność zawodowa;
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka;

200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku

 

WARUNKI UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE ORAZ MAKSYMALNE KWOTY DOFINANSOWANIA


MODUŁ II

O dofinansowanie w ramach modułu II mogą starać się osoby, które:

 • posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobierają naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przeprowadzają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Formy i zakres udzielanej pomocy:

 1. opłata za naukę -  do równowartości czesnego;*
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia – nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł

* opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Poprzez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.), obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2014 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. - M.P. 2015 poz. 861), według wzoru: [(2.506 zł x liczba hektarów)/12]/liczba osób w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ( pkt. 2) może być zwiększony, nie więcej niż o :

 1. 700 zł – w przypadkach, które określi realizator ( np. dodatkowych utrudnień z powodu barier w poruszaniu się, pomoc tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej);
 2. 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 3. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważna ) Kartę Dużej Rodziny;
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca:

 1. z powodu niezadawalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
 2. zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Wysokość udziału własnego wnioskodawcy ( w ramach czesnego)

 

 

Wnioskodawcy zatrudnieni

Wnioskodawcy nie zatrudnieni

Jedna forma kształcenia

15 %

x

Więcej niż jedna forma kształcenia

65 %*

 1. *

*Warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym

 

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest wnioskodawca:

 • który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, albo
 • którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów nauki nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków PFRON (wsparcie ze środków PFRON nastąpiło np. od II roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu)tj. :

 1.  roku szkolnego/akademickiego 2015/2016,
 2.  roku szkolnego/akademickiego 2016/2017, dla wniosków składanych do 10 października 2016 r.

UWAGA !

 1. Dofinansowanie w ramach Modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny);
 2. Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje Realizator programu (PCPR);
 3. Kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana;
 4. Decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia należy do kompetencji Realizatora – aby wsparciem objąć wszystkich wnioskodawców, Realizator ma prawo obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu ii pilotażowego programu „aktywny samorząd”, który wynika z obowiązujących zasad realizacji programu

 

Termin

Opis

26.02.2016

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w roku bieżącym

09.03.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I oraz w ramach Modułu II – dot. roku szkolnego/akademickiego 2015/2016

18.03.2016

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON (aneks)

15.04.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach aktualnego roku szkolnego/akademickiego

31.05.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w zakresie wniosków złożonych do dnia 30.03.2016

30.08.2016

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach Modułu I

12.09.2016

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2016/2017

10.10.2016

Termin zakończenia przyjmowania w 2016 roku wniosków w ramach Modułu II

31.01.2016

Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu
( w odniesieniu do wniosków złożonych w 2016 roku)

30.06.2017

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2016 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu
a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

UWAGA !!!

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które posiadają wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim.

SPOTKANIE SIECI DORADCÓW ZAWODOWYCH

 Na spotkaniu zostały przedstawione i poddane dyskusji poniższe zagadnienia:

 1. Informacja dotycząca rynku pracy w powiecie nowodworskim.
 2. Doradztwo zawodowe w powiecie w kontekście wieloletniej koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego.
 3. Przedstawienie propozycji ramowego programu doradztwa zawodowego w powiecie nowodworskim.

Warto podkreślić, iż celem działania sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego jest dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami, analiza dobrych praktyk i tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

Zespół Szkół nr 2
Doradca zawodowy
Gabriela Figacz

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

 


Fabryka Ozdób Wielkanocnych

Fabryka Ozdób Wielkanocnych w Żuławskim Parku Historycznym już w sobotę 12 marca 2016 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Wspólnie wykonamy pisanki, baranki, palmy i inne ozdoby, które wprowadzą do naszych domów świąteczny nastrój. Zapraszamy całe rodziny!

więcej informacji>>

 

Żuławy w Gdańsku

Zapraszamy w podróż do dawnej „krainy wiatraków” – 13 marca 2016 r. w Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku. Każdy znajdzie coś żuławskiego dla ciała i dla ducha!

więcej informacji>>

 

Wystawa "Milcząc, wołają"

Zapraszamy na wystawę "Milcząc, wołają" poświęconą poszukiwaniom szczątków ofiar systemu komunistycznego na Powązkach Wojskowych w Warszawie. W Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim wystawę można zwiedzić po wcześniejszym uzgodnieniu do 17 marca 2016 roku.

więcej informacji>>

 

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.
- Historia delty Wisły od powstania do czasów współczesnych.

Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

www.zph.org.pl biuro@zph.org.pl
www.klubnowodworski.pl biuro@klubnowodworski.pl

Czynne codziennie oprócz poniedziałków w godzinach od 11:00 do 15:00.
Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu.

POWIATOWE KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

Konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zwycięscy otrzymali atrakcyjne  nagrody, zakupione ze środków organu prowadzącego. Wsparcie finansowe nadeszło również ze strony CWŻ w Nowym Dworze Gdańskim oraz spółki Szop w Nowym Dworze Gd. Dziękujemy w imieniu uczniów i organizatorów konkursów.

Zwycięzcy

„Chemia w zadaniach”

 •  I miejsce -  Łaczyńska Wiktoria – Sztutowo
 • II miejsce - Lech Marta – Sztutowo
 • III miejsce -  Kowalska Adrianna – Mikoszewo

Komisja przyznała wyróżnienia z tytułem laureata konkursu 

„Chemia w zadaniach”

 • Gajewski Adam - Mikoszewo
 • Jarmuł Klaudiusz - Mikoszewo
 • Wiśniewska Marcelina - Sztutowo

„Fizyka w zadaniach”

 • I miejsce -  Hrycyna Hanna – Stegna
 • II miejsce -  Szwaczka Kacper – Mikoszewo
 • III miejsce - Aszyk Tomasz – GS- Nowy Dwór Gd.

Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy- życzymy dalszych sukcesów w tej trudnej, fascynującej przygodzie rozwiązywania zadań z fizyki i chemii.

Organizatorzy
Zespól Szkol nr 1

 

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Milcząc, wołają - wykład i wystawa

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zapraszamy na otwarcie wystawy „Milcząc, wołają” w dniu 4 marca 2016 r. o 17.30 w Żuławskim Parku Historycznym w głównej sali ekspozycyjnej Muzeum Żuławskiego, o godz. 18.30 w sali konferencyjnej odbędzie się wykład „Żołnierze Wyklęci” Artura Chomicza z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.

więcej informacji>>

MultiRegion, czyli jak nauczać o Żuławach 

Poradnik „MultiRegion, czyli jak nauczać o Żuławach” został stworzony przez żuławskich nauczycieli w ramach projektu Klubu Nowodworskiego „Żuławy. Lubię to!”. Zawiera propozycje zajęć, które można realizować na różnych poziomach nauczania. Wszystkie oczywiście dotyczą dziedzictwa kulturowego Żuław. Zarówno materialnego, jak i duchowego. Nauczyciele znajdą w nim scenariusze lekcji i warsztatów, które wpisują się w realizację podstawy programowej różnych przedmiotów w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadpodstawowej.

więcej informacji>>

Muzeum Żuławskie ...jest wiele do odkrycia  

- Ostatni na ziemiach polskich wiatrak odwadniający.
- Na polskim polderze. Z dziejów mennonitów – niderlandzkiej mniejszości religijnej.
- Ekspozycja - Anna German była mennonitką.
- Stobbes Machandel – trunek regionalny produkowany przez mennonitów w Nowym Dworze Gdańskim.
- Strych pełen osobliwości.
- Magazyn strażnika wałowego.
- Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej.
- Cmentarz 11 wsi – lapidarium kamieni nagrobnych w Żelichowie-Cyganku.
- Historia delty Wisły od powstania do czasów współczesnych.

Muzeum Żuławskie w Żuławskim Parku Historycznym
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
tel./fax. +48 55 247 57 33 lub 518263676

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - STYCZEŃ 2016

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za styczeń 2016 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

ANKIETA POMORSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI

Zapraszamy do udziału w badaniu dotyczącym przestępczości i poczucia bezpieczeństwa obywateli. Aby wziąć w nim udział należy wypełnić ankietę dostępną się pod adresem http://goo.gl/forms/WuDsrdn4Xq

NOWODWORSKIE KONSULTACJE W SPRAWIE MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

25.02.2016 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Nowodworskiego z udziałem Starosty Nowodworskiego Zbigniewa Ptak odbyła się debata o charakterze konsultacji społecznych w zakresie powstającej  w Komendzie Powiatowej  Policji Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Powiatu Nowodworskiego.
Inicjatorami spotkania byli Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz p.o. Komendanta Powiatowego Policji mł. insp. Tomasz Pawlak.
Jednym z elementów jakie mają być  uwzględnione przy tworzeniu mapy to sygnały od społeczeństwa i służb współpracujących z Policją w zakresie bezpieczeństwa. Na zaproszenie organizatorów w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rad i urzędów gmin oraz instytucji i służb zajmujących się bezpieczeństwem w powiecie.
Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia było zapoznanie uczestników z nowopowstającym narzędziem-Mapą zagrożeń bezpieczeństwa Powiatu Nowodworskiego -  która po opracowaniu  ma informować mieszkańców o stanie bezpieczeństwa w powiecie, jak również
zaktywizować  społeczność lokalną w działaniach na rzecz poprawy  bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY METROSTAV

W dniu 24 lutego  br. Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Gross, Starosta Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz Członkowie Zarządu Zbigniew Bojkowski i Stanisław Juszczyk spotkali się z przedstawicielami Firmy Metrostav w sprawie problemów związanych z budową drogi ekspresowej S-7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Koszwały.

ZAKOŃCZENIE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ

Dnia 19.02.2016 r. zakończyła się kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Nowodworskiego. Do kwalifikacji łącznie wezwano 314 osób, z czego stawiły się 233 osoby i w tym 1 ochotniczka.

Kwalifikacja wojskowa była przeprowadzona na terenie Powiatu Nowodworskiego w okresie od 08.02.2016 r. do 19.02.2016 r. Do kwalifikacji wojskowej w 2016 roku wezwano łącznie 314 osób, z czego stawiły się 233  osoby (231 mężczyzn i 2 kobiety, w tym 1 ochotniczka). Rozliczenie wstawiennictwa przedstawiają poniższe tabele:

MĘŻCZYŹNI

Wezwano do kwalifikacji

Stawiło się do kwalifikacji

Kat. A

Kat. B

Kat. D

Kat. E

Rocznik podstawowy

Roczniki starsze

Rocznik podstawowy

Roczniki starsze

Rocznik podstawowy

Roczniki starsze

Rocznik podstawowy

Roczniki starsze

Rocznik podstawowy

Roczniki starsze

Rocznik podstawowy

Roczniki starsze

 

247

 

67

219

12

203

7

3

0

9

4

4

1

 

KOBIETY

Wezwano do kwalifikacji

Stawiło się do kwalifikacji

Kat. A

Kat. B

Kat. D

Kat. E

 

1

 

2

2

0

0

0

 

 

Opracowała: Alicja Biernat

 

KONKURSY ROZSTRZYGNIĘTE

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
INFORMUJE

o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku.

NAGRODY SPORTOWE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Sportowcy, którzy posiadają osiągnięcia (w dyscyplinach olimpijskich, paraolimpijskich lub nieolimpijskich) na poziomie co najmniej mistrza województwa (indywidulanie lub drużynowo) mogą starać się o nagrodę za  wysokie wyniki sportowe przyznawaną przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

Z wnioskami o przyznanie nagród (na załączonym formularzu) mogą występować do 31 marca 2016 r. kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, instytucje i jednostki realizujące zadania z zakresu sportu oraz osoby fizyczne.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Grzegorz Gola z Zespołu ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, turystyki, promocji i sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim (pokój 29, e-mail: fundusze@nowydworgdanski.pl, tel. 55 2473668 wew. 156).

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

KONKURS POLSKA WIEŚ - DZIDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

 

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

 1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: s.konopacka-bak@fdpa.org.pl  tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO

Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

 

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

Konkurs powiatowy poprzedzony był eliminacjami szkolnymi. Działania są kontynuacją Roku Matematyki inicjatywy, która zrodziła się w zeszłym roku i  obchodzona była w województwie pomorskim.  Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem lokalnych władz, Starosty Nowodworskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, którzy zaoferowali środki na zakup nagród dla zwycięzców i laureatów. Wsparcie finansowe nadeszło również ze strony Żuławskiego Banku Spółdzielczego oraz dyrektorów szkół gimnazjalnych w Mikoszewie i Stegnie. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe zapewniło uczestnikom nagrody rzeczowe.  Dziękujemy w imieniu uczniów, których rozwój  wart jest każdej wydanej na to złotówki.

Ponadto komisja przyznała wyróżnienia z tytułem laureata konkursu, które otrzymali:  

 • Dominika Firyn          Zespół Szkół w Sztutowie
 • Monika Marko            Publiczne Gimnazjum w Stegnie
 • Bartosz Cieśla            Publiczne Gimnazjum w Stegnie
 • Bartosz Okrój             Zespół Szkół w Ostaszewie
 • Weronika Machula     Zespół Szkół w Tujsku
 • Bartosz Hausmann     Gimnazjum Sportowe w Nowym Dworze Gdańskim
 • Piotr Siemaszko          Zespół Szkół w Sztutowie

Uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów w tej trudnej, lecz jakże fascynującej dziedzinie, jaką jest matematyka.

Organizatorzy
Zespół Szkół nr 1

TERMIN ROZPATRZENIA OFERT W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarządu  Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim informuje, iż rozpatrzenie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia oraz turystyki i wypoczynku nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim do dnia 19 lutego 2016 roku. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.nowydworgdanski.pl, na stronie powiatowej:  www.nowydworgdanski.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Starostwa.

BUDOWA S7 W JAZOWEJ

Podjęto interwencyjne działania na rzecz rozwiązania problemów i trudności wynikających z uciążliwości budowy drogi S7 w Jazowej.

Na zaproszenie Zbigniewa Ptaka – Starosty Nowodworskiego odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami firmy Budimex – wykonawcy jednego z odcinków nowo budowanej drogi S7.  11 lutego 2016 r. rozmawiano o likwidacji utrudnień, które spotykają mieszkańców wsi Jazowa i osób przejeżdżających przez tę miejscowość. W spotkaniu uczestniczyli także: Stanisław Juszczyk – radny powiatowy i członek Zarządu Powiatu, Andrzej Sobociński – radny powiatowy oraz Andrzej Suszek –  dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

przygotował: Grzegorz Gola

STYPENDIA DLA DZIECI W CIĘŻKIM STANIE KLINICZNYM - NABÓR WNIOSKÓW 2016

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, które wymagają całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Nabór wniosków trwa do 20 marca br.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia  bazy danych. Kontakt tel. 32 205 38 80 e-mail:spes@spes.org.pl

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - GRUDZIEŃ 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za grudzień 2015 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

WIZYTA GOŚCI Z MEKLEMBURGII

Dnia 9 lutego 2016 Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak spotkał się w obecności przedstawicieli Starostwa Powiatowego, Zespołu Szkół Nr 1 oraz Zespołu Szkół Nr 2 z przedstawicielami Powiatu Meklemburgii.

Rozmawiano o możliwości ewentualnej współpracy oraz wymieniano doświadczenia.

DZIEŃ PRACOWNIKA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Każdego roku  27 stycznia obchodzony jest Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Święto to upamiętnia początek polskich służb zatrudnienia, który miał miejsce w 1919 roku, kiedy to Józef Piłsudski, wówczas Naczelnik Państwa Polskiego, podpisał dekret o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. Z tej okazji 3 lutego w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim odbyła się  uroczystość, na której Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego - w towarzystwie Krzysztofa Trawickiego, wicemarszałka województwa oraz Joanny Witkowskiej, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku - wręczył wyróżnienia za szczególe osiągnięcia w pracy zawodowej w  roku 2015 osiemnastu pracownikom publicznych służb zatrudnienia.  Wśród wyróżnionych za zaangażowanie, profesjonalizm i szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w roku 2015 znalazła się pani Małgorzata Szewczyk – specjalista do spraw rozwoju zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim . Serdecznie gratulujemy!

TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH ŻUŁAW I POWIŚLA

W dniu 06 lutego br. Starosta Zbigniew Ptak oraz Sekretarz Powiatu Joanna Bryk uczestniczyli  w Konkursie Kół Gospodyń Wiejskich  Żuław i Powiśla, który odbył się w  Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbył się.

Do Turnieju zostały zaproszone Kola Gospodyń Wiejskich z powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego. Nasz Powiat reprezentowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości Jazowa i Marzęcino. W wyniku rywalizacji z naszego powiatu zwyciężyły Panie z Jazowej.

Gratulując, dziękujemy obu Kołom za wielką pracę i piękną promocję Powiatu Nowodworskiego. Życzymy sukcesów w życiu zawodowym, jak i osobistym.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

W dniu 08 lutego  br. Wicestarosta Barbara Ogrodowska oficjalnie dokonała otwarcia kwalifikacji wojskowej dla  osób z terenu Powiatu Nowodworskiego.

Do wykonania tego zadania zabezpieczone zostały pomieszczenia w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Drzymały 4.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od 8 do 19 lutego  2016 roku dla mężczyzn urodzonych w 1997 roku i starszych. Do kwalifikacji i stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską zostało wezwanych 314 mężczyzn.

UROCZYSTOŚĆ 70-LECIA SZKOŁY W SZTUTOWIE

W dniu 05 lutego 2016 roku Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak wziął udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy powstania Szkoły w Sztutowie. Podczas obchodów przedstawiona została część artystyczna ukazująca działalność szkoły oraz wystawy osiągnieć absolwentów. Całość odbywała się pod hasłem „Sztafeta pokoleń”.

 • Fot. Dziennik Bałtycki

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA EUROPEJSKIE DRZEWO ROKU 2016

Zagłosuj na dąb Bolko reprezentanta Polski w plebiscycie Europejskie Drzewo Roku 2016.

NEWSLETTER ŻUŁAWSKIEGO PARKU HISTORYCZNEGO

Z wiślanej delty. Tczew, Gdańsk, Żuławy, Malbork. Szkice z podróży 1856

Zapraszamy na prezentację książki "Z wiślanej delty. Tczew, Gdańsk, Żuławy, Malbork. Szkice z podróży 1856" 5 lutego 2016 roku do Żuławskiego Parku Historycznego - Sala Dwukolumnowa godz. 17.30. Spotkanie będzie okazją do rozmowy z redaktorem wznowienia Jackiem Borkowiczem i wydawcami z Wydawnictwa Oscar.

więcej informacji>>

 

Dziennik żuławski 1878 Heinricha Dycka i nowy numer Prowincji

Serdecznie zapraszamy na promocję książki "Dziennik żuławski 1878" Heinricha Dycka oraz promocję nowego numeru kwartalnika "Prowincja" 10 lutego 2016 roku o godzinie 17.00 w Żuławskim Parku Historycznym.

więcej informacji>>

 

Ferie z szachami

Zapraszamy dzieci klas I-VI szkoły podstawowej, na Ferie z szachami. Od 22 do 26 lutego 2016 r., codziennie w godzinach 13.00-15.00 w Żuławskim Parku Historycznym odbywać się będą zajęcia z nauki gry w szachy. Prowadzić je będzie doświadczona trenerka Dorota Tomaszewicz wraz z wolontariuszami z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Korona” w Gdańsku.
Zapisy na zajęcia do 12 lutego 2016 r. pod nr telefonu: 55 2475733 lub 518263676.

więcej informacji>>

XVI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm. ) zwołuję XVI sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   30.03.2016 r.  (środa) godz. 8.00.                                        

Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1 przyjęcia do realizacji „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2026”.
  4.2 przyjęcia „Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016-2018”.
  4.3  przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Nowodworskim na lata 2016 – 2020”.
  4.4  przyjęcia „Programu pomocy dziecku i rodzinie Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2021”.
  4.5 przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
  4.6 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
  4.7 wydelegowania Radnego Powiatu Nowodworskiego do prac w Komisji Przyznawania Nagród Starosty Nowodworskiego.
  4.8 zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Nowodworskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się  na terenie Powiatu Nowodworskiego, sposobu jej rozliczania i kontroli wykorzystania.
  4.9 wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do wspólnej realizacji projektu pn. „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
  4.10 powierzenia Powiatowi Elbląskiemu zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu nowodworskiego.
  4.11 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r.
  4.12 przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu z działalności w 2015 r.
  4.13  przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty z działalności w 2015 r.
  4.14  przyjęcia sprawozdania Komisji Samorządowo – Społecznej z działalności w 2015 r.
  4.15 zmiany uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
  4.16 zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w powiatowych placówkach oświatowych w roku 2015 – Powiat Nowodworski.
 6. Informacja dotycząca dotacji przyznanych w latach 2013 – 2015 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych i ruchomych wpisanychdo rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Gross

 • autor: Roksana Kamińska, data: 2016-02-01

POŻEGNANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM INSP. WACŁAWA ŁOKUCIEWSKIEGO

W dniu 28 stycznia br. w Żuławskim Parku Historycznym odbyło się uroczyste pożegnanie przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji insp. Wacława Łokuciewskiego.

Komendant Wacław Łokuciewski oficjalny meldunek zakończenia pracy złożył Komendantowi Wojewódzkiemu Policji  w Gdańsku insp. Jarosławowi Rzymkowskiemu.

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim został mł. insp. Tomasz Pawlak. 

Powiat Nowodworski podczas uroczystości reprezentowali Starosta Zbigniew Ptak oraz Członek Zarządu Stanisław Juszczyk.

 • Zdjęcia: Dziennik Bałtycki

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2016 ROKU NA TERENIE POWIATU NOWODWORSKIEGO

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie, wzywa się:

 1. mężczyzn urodzonych w 1997 r.;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1995 – 1996, które:
  a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji,
  b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. Nr 54, poz. 321)
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Nowym Dworze Gdańskim z podziałem na poszczególne gminy:

 • Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański – od 08.02.2016 r. do 12.02.2016 r.
 • Gmina Stegna – od 15.02.2016 r. do 16.02.2016 r.
 • Gmina Sztutowo –  17.02.2016 r.
 • Gmina Ostaszewo – od 17.02.2016 r. do 18.02.2016 r.
 • Miasto Krynica Morska – 18.02.2016 r.
 • Stawiennictwo kobiet – 19.02.2016 r.

Sporządziła: A. Biernat

ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE DLA UCZNIÓW

Wdrażanie projektu rozpoczęło się 1 stycznia 2016 roku i będzie trwało do końca grudnia 2016. W ramach Programu Erasmus+ zostaną zorganizowane 4 tygodniowe staże zawodowe w obiektach hotelowo-gastronomicznych na terenie Niemiec i Austrii dla 21 osób, uczniów technikum obsługi turystycznej, technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej  w zawodzie kucharz. 

Partnerem w projekcie jest Szkoła Zawodowa z Elmshorn z Niemiec współpracująca z Zespołem Szkół nr 2  od wielu lat oraz instytucja edukacyjna Bildungsberatung & Schulervermittlungsagentur z Austrii.  Partnerzy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów tego typu, współpraca z nimi zagwarantuje wysoką jakość praktyk i pozwoli z sukcesem zrealizować cele projektu.

Uczestnicy projektu, przed wyjazdem na staże zagraniczne, wezmą udział w zajęciach przygotowawczych
tj. kulturowych, pedagogicznych i językowych, prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół nr 2. Zajęcia pomogą im poznać kulturę i zwyczaje krajów, zasady bezpieczeństwa, odpowiedniego zachowania się
w trudnych sytuacjach oraz podszkolić słownictwo branżowe.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności (ECVET)
 • dokument Europass Mobilność, dokument Paszport Językowy
 • certyfikaty  ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Udział w projekcie jest bezpłatny. W ramach przyznanych środków  uczniowie mają zapewnione: zajęcia przygotowujące do udziału w praktykach,  transport autokarowy/lotniczy, noclegi, wyżywienie, transfery, ubezpieczenie NNW, KL i OC, wycieczki lokalne, kieszonkowe oraz opiekę ze strony szkoły i instytucji przyjmującej.

Realizacja projektu  ma na celu:

 • podniesienie poziomu kwalifikacji i zdobycie doświadczenia w zawodzie technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz
 • przygotowanie młodzieży do wejścia na trudny, dynamiczny rynek pracy poprzez uzyskanie rzeczywistych kompetencji i umiejętności
 • ułatwienie przejścia z etapu nauki do zatrudnienia
 • promowanie równego dostępu i włączenia społecznego przez ułatwienie dostępu do staży uczniom ze środowisk o niekorzystnej sytuacji materialnej
 • podniesienie kwalifikacji, wartości, pewności siebie i chęci do pracy osób wykluczonych społecznie
 • podniesienie poziomu edukacji i motywacji do kontynuowania nauki
 • zmniejszenie ryzyka przedwczesnego kończenia nauki
 • wzbogacenie oferty naszej szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym.

Uczestnicy projektu  będą mogli odbyć praktyczne szkolenie zawodowe w warunkach, jakich nie jest w stanie zapewnić im szkoła ani lokalni przedsiębiorcy. Oprócz praktycznej nauki zawodu w renomowanych przedsiębiorstwach branżowych,  uzyskają oni wiedzę na temat działalności firm niemieckich i austriackich, ich struktur organizacyjnych, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy
i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych.  Ważną korzyścią dla młodzieży będzie poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług, wypełniania dokumentacji. Podczas praktyk młodzież będzie miała okazję porównać europejskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym, podnieść swoje umiejętności języka niemieckiego i angielskiego.

Młodzież, uczestnicząca w projektach staży  zagranicznych otrzyma nie tylko cenne certyfikaty,  ale
z pewnością będzie bogatsza o unikalne  umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Możliwe, że niektórzy przyszłe stanowiska pracy obejmą w swoich zagranicznych miejscach praktyk.

Więcej informacji o naszym projekcie i Programie Erasmus Plus można uzyskać u  koordynatora, na stronie internetowej naszej www.zs2ndg.szkolnastrona.pl w zakładce ERASMUS PLUS oraz na stronie www.erasmusplus.org.pl

Koordynator projektu
Magdalena Haftkowska
Zespół Szkół nr 2

 

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

Do sesji egzaminacyjnej styczeń- luty 2016r. przystąpiło łącznie 72 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz i sprzedawca.

Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone dnia 30 marca 2016r.

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu
Gabriela Figacz

Zespół Szkół nr 2

ZABAWA CHOINKOWA W RAMACH AKCJI "MIKOŁAJ I JA"

W ramach akcji „Mikołaj i Ja” w dniu 16 stycznia br. w świąteczno – zimowej atmosferze odbyła się zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin zastępczych. Dużym powodzeniem cieszyły się  konkursy z nagrodami, karaoke oraz tańce z Indianką, Bałwankiem, Królową Szachową oraz z Kotem w Butach. Na balu wybrano Króla i Królową najładniejszego przebrania. Dzieci z radością powitały Mikołaja, który rozdał wszystkim milusińskim prezenty. 

Zabawa, którą przygotowali pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim  odbyła się na Sali Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Była to okazja do integracji środowiska zastępczego oraz świetnej zabawy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom !. Wasze wielkie serce umożliwiło przygotowanie zabawy i wywołało uśmiech na twarzach dzieci.

SUKCESY MŁODYCH SIATKARZY

Dominik Trzeciak i Szymon Gębacz to uczniowie klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Żuławskiej. Ich wspólną pasją jest siatkówka. Swój talent szlifują w drużynie UMKS Jurand Malbork. W zeszłym sezonie zajęli 5 miejsce w wojewódzkiej lidze kadetów. Z ważniejszych zawodów wygrali międzynarodowy turniej  w Kaliningradzie i Starogardzie Gdańskim. W tym sezonie również są na pierwszym miejscu w tabeli z kompletem punktów i bilansem setów 18-2. Wygrali międzynarodowy turniej w Pucku i Malborku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół Szkół nr 1

INNOWACYJNA SZKOŁA ZAWODOWA NA RYNKU PRACY!

 W okresie od 12 czerwca do 31 grudnia 2015 roku Zespół Szkół nr 2  wykonał 10 zadań przewidzianych regulaminem konkursu. Za wszystkie przedsięwzięcia szkoła otrzymała łącznie  80% punktów. Projekt przewidywał realizację  poniższych zadań:

Zadanie 1. Wytypowanie i zgłoszenie szkolnego przedstawiciela- koordynatora konkursu do udziału w kursie: „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”, przeprowadzonym w okresie od 12 czerwca do 31 października 2015roku w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Zadanie 2. Zorganizowanie w szkole spotkania lub cyklu spotkań z lokalnymi pracodawcami – Czego od nas oczekuje rynek pracy i jak sprostać tym wymaganiom?

Zadanie 3. Przeprowadzenie we wszystkich klasach sondażu na temat: Jakie predyspozycje                 i umiejętności zawodowe są szczególnie pożądane przez pracodawców , którego efektem będą wykonane plakaty.

Zadanie 4. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów, podczas którego szkoła zaprezentuje podjęte działania w celu dostosowywania kształcenia zawodowego do wymogów rynku pracy. 

Zadanie 5. Przeprowadzenie w szkole  konkursu, podczas którego uczniowie będą mieli możliwość wykazać się swoimi umiejętnościami zawodowymi.                   

Zadanie 6. Jakie możliwości zatrudnienia mam po skończeniu szkoły? – dokonanie rozeznania rynku pracy poprzez przeprowadzenie analizy ofert pracy w okolicznych Urzędach Pracy,w Internecie i ogłoszeń w lokalnej prasie.

Zadanie 7. Zorganizowanie wycieczki o tematyce zawodowej do okolicznych zakładów pracy.

Zadanie 8. Przeprowadzenie szkolnego konkursu, którego motywem przewodnim będzie: Moja wymarzona praca. Forma do wyboru: praca plastyczna, literacka lub publicystyczna.

Zadanie 9. Zorganizowanie w szkole Dnia Kształcenia Zawodowego z udziałem zaproszonych uczniów z okolicznych gimnazjów, podczas którego uczniowie szkoły zaprezentują swoje umiejętności zawodowe.

Zadanie 10.Spotkanie z doradcą zawodowym na temat kompetencji personalno-społecznych przydatnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy.

Zespół Szkół nr 2

NABÓR CZłONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W 2016 ROKU.

Informacja o naborze na członków Komisji Konkursowych
w ramach otwartych konkursów ofert w 2016 roku.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Nr XII/82/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,  Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do Komisji Konkursowych na rok 2016.

 • autor: Małgorzata Wereszczyńska, data: 2016-01-18

KONKURSY OFERT OGŁOSZONE!

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.

1. Konkurs adresowany jest do:

 1. organizacji pozarządowych - w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
 4. spółdzielni socjalnych;
 5. spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

SPOTKANIE NOWOROCZNE CZŁONKÓW KOŁA POWIATOWEGO ZWIĄZKU INWALIDÓW WOJENNYCH RP.

Podczas uroczystości wręczono medal „Zwycięska Nike” dla Sekretarz Powiatu Joanny Bryk w uznaniu zasług. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim Jarosław Dywizjusz otrzymał Złotą Odznakę Honorową Związku Inwalidów RP, natomiast członek Koła Powiatowego Teresa Rózga otrzymała Srebrną Odznakę Honorową Związku Inwalidów RP.

Związek Inwalidów Wojennych RP to najstarsza organizacja kombatancka w kraju i jedna z najstarszych na świecie. Została powołana w 1919 r. jako ogólnopolski związek zrzeszający inwalidów wojennych, zranionych i kontuzjowanych żołnierzy, walczących na różnych frontach i w różnych armiach I wojny światowej. Od początków istnienia zrzeszał też wdowy i wdowców oraz sieroty po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych. W okresie okupacji hitlerowskiej działał w konspiracji, wspomagając struktury podziemnego państwa polskiego. W roku 1944 był pierwszą organizacją społeczną reaktywowaną z woli członków. Zlikwidowany w 1950 r. z inspiracji władz komunistycznych, wznowił działalność w 1956 r.

M. Wereszczyńska

INFORMACJA

INFORMACJA

w dniu dzisiejszym, tj. 15 stycznia 2016 r.
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim

będzie nieczynny z przyczyn losowych.

Niemniej, informacji pod nr telefonów udzielają:
1. p. mec. Aleksandra Hryniewicz – 662 173 620
2. p. mec. Marian Gołębiewski – 504 248 804.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy

ZIMOWISKO DLA DZIECI ROLNIKÓW

Udział rodziców w kosztach pobytu dziecka w Zakopanem wynosi 500 zł, w Wiśle i Karpaczu 550 zł.
Jedno z rodziców dziecka musi podlegać aktualnemu, pełnemu ubezpieczeniu w KRUS. (wymagane jest aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, lub zbiorcza lista potwierdzana przez odpowiedni oddział KRUS-u z adnotacją o pełnym ubezpieczeniu jednego z rodziców, oraz w przypadku listy na każdej stronie nagłówkowa pieczątka odpowiedniego oddziału KRUS-u).

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biurem Powiatowym Pomorskiej Izby Rolniczej
w Nowym Dworze Gdańskim pod nr tel. 55/247 21 28
w Starym Polu pod nr tel. 55/271 32 96

 

 

 

UKS OGÓLNIAK WYCHODZI Z GRUPY C NA PIERWSZYM MIEJSCU

Ostatniego meczu rozgrywanego z drużyną Kwidzyna nie udało się wygrać. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla drużyny z Kwidzyna. Jest to  jedyna porażka, która nie ma wpływu na pozycję w tabeli. UKS Ogólniak wychodzi z grupy C na pierwszym miejscu. Teraz czeka dziewczyny kolejny etap rozgrywek, który prawdopodobnie odbędzie się w dniach 22-24 stycznia. Gratulujemy naszym siatkarkom i trenerowi Arturowi Bryk. To wielki sukces. 

Zespól Szkół nr 1

POMORSKIE STYPENDIUM

Warunkiem uczestnictwa w programie była średnia ocen co najmniej 5,5 z przedmiotów: fizyka, matematyka, biologia, chemia, język angielski  i niemiecki w poprzednim roku szkolnym; a także uzyskanie średniej 5,0 ze wszystkich przedmiotów w klasie III gimnazjum. Uczennica spełniła oba warunki i znalazła się na liście czterystu stypendystów województwa pomorskiego. Celem programu jest przede wszystkim promowanie uzdolnionej młodzieży z województwa pomorskiego. Każdy stypendysta wraz ze swoim opiekunem musiał przygotować Indywidualny Program Edukacyjny Ucznia, który uwzględniał zamierzenia ucznia związane z poszerzaniem wiedzy , rozwijaniem zdolności i umiejętności, które stypendysta zamierza osiągnąć w danym okresie. Sandra postanowiła skupić swoje działania na matematyce  i podstawach przedsiębiorczości.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Zespół Szkół nr 1

SPOTKANIE W SPRAWIE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7

W dniu 5 stycznia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie w sprawie budowy drogi krajowej S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (droga krajowa nr 7, węzeł Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo).

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, radni z terenu Powiatu Nowodworskiego, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, pracownicy Wydziału Nieruchomości i Skarbu Państwa Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz członkowie Pomorskiej Izby Rolniczej.

Na spotkaniu przedyskutowano szereg kwestii związanych z budową drogi ekspresowej S 7. Głównym tematem była kwestia odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości należące do osób prywatnych i samorządów z terenu Powiatu Nowodworskiego. Wyjaśnione zostały rozbieżności powstające w wyniku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych.

Poruszone zostały także inne tematy takie jak: objazdy, które zostaną wytyczone  w trakcie budowy drogi, poszerzenie i naprawa istniejących dróg, które są niezbędne w trakcie budowy, a także bezpieczeństwo mieszkańców zamieszkałych w miejscowościach, w których trwa budowa.

P. Lichnerowicz

             

OSTATNIE OBRADY W 2015 ROKU

Podczas XIV sesji Rady Powiatu, zgodnie z planem pracy na rok bieżący przyjęto sprawozdanie z realizacji w latach 2013-2015 „Programu Opieki Nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013-2017.”

Radni podjęli pięć uchwał. Dokonano zmian m. in: uchwały budżetowej na 2015 r. oraz  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2015–2032. Dodatkowo podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz rozpatrzono skargę na przewlekłe załatwienie sprawy przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Przyjęto również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanych w roku 2015.

Była to ostatnia sesja roku 2015.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie Powiatu Nowodworskiego utworzono dwa nieodpłatne punkty pomocy prawnej i edukacji prawnej: w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28 B (budynek po Sądzie Rejonowym w Malborku) i w Stegnie przy ul. Morskiej 11 (w Domu Pomocy Społecznej „,MORS”). Oba czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015 r.) założyła stworzenie na terenie Powiatu Nowodworskiego dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Połowę z nich prowadzą adwokaci i radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych oraz w połowie przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Dwa nieodpłatne punkty pomocy prawnej prowadzone są przez:

1. radców prawnych: p. Aleksandrę Hryniewicz i p. Mariana Gołębiewskiego (na mocy porozumienia z Okręgową Radą Izby Radców Prawnych w Gdańsku)

w Nowym Dworze Gdański przy ul. Warszawskiej 28 B
(budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro)

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00
Numer telefonu 
504 935 958

2. organizację pozarządową Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej w Elblągu (wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert do dnia 15 grudnia 2015 r.),

w Stegnie przy ul. Morskiej 11
(w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie)

czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 13.00
Numere telefonu:
504 935 961

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z zapisami ustawy, nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej  i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia oraz przedłoży oryginał albo odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (załącznik nr 2 lub załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie) lub
 2. która posiada i przedłoży ważną Kartę Dużej Rodziny (załącznik nr 3, załącznik nr 4- dobrowolnie), lub
 3. która uzyskała i przedłoży zaświadczenie, o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  i okresu powojennego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
 4. która posiada i przedłoży ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4-dobrowolnie), lub
 6. która ukończyła 65 lat i przedłoży dokument stwierdzający tożsamość (załącznik nr 3, załącznik nr 4 -dobrowolnie), lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty i złoży oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności (załącznik nr 1, załącznik nr 4-dobrowolnie).

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - LISTOPAD 2015

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za listopad 2015 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KOMUNIKAT RZGW

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku podaje do wiadomości informacje dot. pracy urządzeń wodnych oraz warunków żeglugi.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70