Powiat Nowodworski

Treść Strony

EGZAMINY ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ

Od 11.01.2021 r. do 12.01.2021 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim trwała sesja egzaminacyjna, do której przystępowali tegoroczni absolwenci Technikum.

Egzamin przeprowadzany był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbyła się z wykorzystaniem systemu elektronicznego - przy komputerze (40 pytań wielokrotnego wyboru; czas trwania 60 minut). Zdający po egzaminie mogli poznać jego rezultat. Kolejny etap - praktyczny, w którym jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja, trwał 150 minut. Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym zdający miał 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2021 r. zgłoszonych zostało 41 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Ci, którym to się uda, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną egzamin zawodowy przeprowadzany został ze ściśle ustalonymi i obowiązującymi zasadami sanitarnymi.

Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone dnia 31 marca 2021r.

Kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7509
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7511
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7518
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7522
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7527
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7533
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7556
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7557
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7560
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7562
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7572
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7580
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7582
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7585
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7587
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7593
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7599
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7600
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_7601
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_E7545
 • egzaminy zawodowe w ZS IMG_E7548

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70