Powiat Nowodworski

Treść Strony

KOMUNIKAT STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Szanowni mieszkańcy powiatu nowodworskiego,

Informujemy, iż Ministerstwo Zdrowia zaliczyło powiat nowodworski do strefy żółtej i w związku z tym z dniem 3 października 2020 roku na terenie naszego powiatu obowiązują niżej wymienione zasady bezpiecznego zachowania się:

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

ZASŁANIANIE UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Usta i nos musisz zasłonić w przestrzeni otwartej, gdy nie masz możliwości zachowania
1,5 metrowej odległości od innych, a także w przestrzeni zamkniętej – np. w sklepach,
w komunikacji zbiorowej.

Maseczkę trzeba obowiązkowo nosić między innymi.:

 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w samochodzie osobowym, jeśli jedziesz z kimś, z kim nie mieszkasz na co dzień,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie (jeśli idziesz załatwić tam jakąś sprawę) i innych budynkach użyteczności publicznej.

Nie trzeba zakrywać ust i nosa:

 • w restauracji lub barze – gdy zajmiesz miejsce przy stole i jesz lub pijesz,
 • w pracy – jeśli nie masz styczności z osobami z zewnątrz (np. podczas obsługi klientów
  i interesantów),
 • podczas przebywania w lesie,
 • podczas spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu (wagon WARS).

ORGANIZACJA KONGRESÓW I TARGÓW

Jest dopuszczalna:

 1. pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartym powietrzu: przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc;
 2. w miejscu odbywania się imprezy znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni dostępnej dla uczestników, widzów lub klientów, z wyłączeniem obsługi – jeżeli wymóg jest zapewniony to nie ma ograniczenia do 150 osób.

WYDARZENIA SPORTOWE

 1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 25% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
 3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
 4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.

Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.

WYDARZENIA KULTURALNE

 1. Mogą się odbywać w pomieszczeniach pod warunkiem:
  • udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
  • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 2. Mogą się odbywać na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
  • udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
  • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
 3. Mogą się odbywać na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
  • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 metrów kwadratowych,
  • zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
  • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób,
  • limit – 100 osób.

GASTRONOMIA

Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.

Obowiązuje limit 1 osoba na 4 metry kwadratowe powierzchni.

DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA

Jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.

Stosuje się przepisy dotyczące kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.

AQUAPARKI, BASENY

Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI, PARKI REKREACYJNE

Jednoczesna liczba osób korzystających nie może być większa niż 1 osoba na 10 metrów kwadratowych powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.

SIŁOWNIE

Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby na 1 osobę przypadało 7 metrów kwadratowych powierzchni.

KINA

Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 25% publiczności , 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.

SANATORIA, REHABILITACJA, UZDROWISKA

Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.

ZGROMADZENIA

Zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.

KOŚCIOŁY

 1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
 2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).

WESELA I INNE UROCZYSTOŚCI „RODZINNE”

Do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.

INNE IMPREZY, SPOTKANIA NIEZALEŻNIE OD ICH RODZAJU

Do 100 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.

TRANSPORT ZBIOROWY

Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

  1. 100 % liczby miejsc siedzących albo
  2. 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.

Obowiązek zakrywania ust i nosa.

HANDEL

Obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)

Może się odbywać pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż 25% liczby miejsc.

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI

Zakaz prowadzenia działalności.

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU

W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność może przebywać wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

TRANSPORT LOTNICZY

Obowiązek:

 1. zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
 2. dezynfekcji statku powietrznego:
  • raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
  • po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
  • przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
 3. przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji o zachowaniu zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow .

 • nowe zasady bezpieczenstwa - mapa
  • data: 2020-10-02

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70