Powiat Nowodworski

Treść Strony

ODBIÓR DROGI POWIATOWEJ 2303G RYCHNOWO ŻUŁAWSKIE –MYSZEWKO-(MYSZKOWO)

11 czerwca 2019 roku dokonaliśmy odbioru drogi powiatowej w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 2303G Rychnowo Żuławskie -Myszewko-(Myszkowo) na odcinku Myszewko-Myszkowo odcinek od km 2+125,14 do km 4+536,8”. Realizacja zadania odbyła się zgodnie z terminami założonymi w podpisanej umowie między Powiatem Nowodworskim oraz wykonawcą inwestycji firmą DROGOMEX Sp. z o.o. z Pruszkowa. Prace przebiegały na odcinku długości blisko 2,5 km i polegały na całościowej przebudowie nawierzchni drogi wraz z poboczami. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 806 528,32 zł, w tym planowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE) 1 785 793,97 zł. Wkład finansowy Powiatu Nowodworskiego to ponad 52000 zł, a Gminy Nowy Dwór Gdański - 500 000 zł.

W odbiorze brał udział Jacek Gross – Starosta Nowodworski, Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, Tomasz Szczepański– członek Zarządu, Rafał Kubacki Zastępca Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, a także przedstawiciele wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70