Powiat Nowodworski

Treść Strony

III SESJA RADY POWIATU W 2019 R.

Rada Powiatu VI kadencji na sesji w dniu 12 kwietnia br. przyjęła m.in. sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowodworski.

Ponadto Radni podjęli cztery uchwały. Dokonano zmian: uchwały budżetowej na 2019 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019–2032. Przyjęto sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” oraz zatwierdzono udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Na zakończenie, Starosta oraz Przewodniczący Rady złożyli życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy.

Sporządziła:
Roksana Kamińska

 • DSCN2018.JPG
 • DSCN2019.JPG
 • DSCN2020.JPG
 • DSCN2021.JPG
 • DSCN2022.JPG
 • DSCN2023.JPG
 • DSCN2027.JPG
 • DSCN2029.JPG
 • DSCN2031.JPG
 • DSCN2033.JPG
 • DSCN2038.JPG
 • DSCN2039.JPG
 • IMG_20190412_090442.jpg
 • IMG_20190412_090530.jpg
 • IMG_20190412_090542.jpg
 • IMG_20190412_090657.jpg

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70