Powiat Nowodworski

Treść Strony

XLVII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 19.10.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   19.10.2018 r. (piątek) godz. 13.00
Miejsce: sala konferencyjna  (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XLVI z dnia 26.09.2018 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1  przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2017 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016 – 2026”.
  4.2   przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2018 -2021”.
  4.3 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Nowodworskiego.
  4.4   wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  4.5  rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
  4.6  rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Powiatu Nowodworskiego za 2017 r. 
 6. Informacja Starosty Nowodworskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2017 r.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70