Powiat Nowodworski

Treść Strony

XLVI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 26.09.2018

Termin:   26.09.2018 r. godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

Przedstawiam proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z sesji: XLIV z dnia 20.06.2018 r. i XLV z dnia 24.08.2018 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe Powiatu.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  5.1    nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Ostaszewo.
  5.2      nieodpłatnego przekazania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nowy Dwór Gdański.
  5.3  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia partnerskiego z innymi powiatami.
  5.4     pozbawienia części drogi kategorii drogi powiatowej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej –  dz. nr 77/3 w m. Kobyla Kępa.
  5.5  zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego.
  5.6     przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2018 r.
  5.7    zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
  5.8    zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  5.9    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032.
  5.10  określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Nowodworskiego.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.
  6.1  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2018 r.
  6.2  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2018 r.
 7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 8. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.
 • autor: Roksana Kamińska, data: 2018-09-14

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70