Powiat Nowodworski

Treść Strony

PROJEKT PFRON W ZAKRESIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH c.d.

9 sierpnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim, w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, została podpisana kolejna umowa dotycząca projektu dofinansowanego ze środków PFRON p.n. „Przystosowanie istniejących nawierzchni, dróg, placów, chodnika, wjazdu i wyjazdu na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy dla osób niepełnosprawnych”, tym razem pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Stegna.

Powiat, który jest realizatorem projektu reprezentowali: Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, członek Zarządu Powiatu Lubomir Głowacki, Skarbnik Powiatu Małgorzata Tkaczyk, przedstawiciele PCPR w osobach - dyrektor Dorota Betkier i inspektor ds. osób niepełnosprawnych Katarzyna Zięcik.

Gminę Stegna, która jest beneficjentem projektu reprezentowały: Wójt Gminy Stegna Ewa Dąbska, z-ca Skarbnika Gminy Stegna Monika Twardowska oraz dyrektor ZSP w Drewnicy Bożena Kowitz.

Kwota dofinansowania w projekcie to 69.251,77 zł. Czas realizacji projektu obejmuje dwa terminy rozliczenia: Gminy Stegna z Powiatem do 20 grudnia 2018 r. oraz Powiatu z PFRON-em do 31 stycznia 2019 r.

Opracowała:
Beata Zawadzka

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70