Powiat Nowodworski

Treść Strony

XLII SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM - 26.04.2018

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm. ) zwołuję XLII sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim  V  kadencji.

Termin:   26.04.2018r. (czwartek) godz. 9.00
Miejsce: sala konferencyjna (nr 9) w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji: XLI z dnia 22.03.2018 r.
 3. Interpelacje i zapytania Radnych.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  4.1. przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Nowodworskiego za 2017 rok”.
  4.2  przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami        pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r.”
  4.3   zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
  4.4  uchylająca uchwałę Nr XIII/87/2015 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie       rozpatrywania skarg, wniosków i petycji przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.
  4.5  zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
  4.6  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032.
 5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
 6. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Zakończenie obrad.
 • autor: Roksana Kamińska, data: 2018-04-16

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70