Powiat Nowodworski

Treść Strony

PROJEKT "ZA ŻYCIEM" RUSZYŁ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. IRENY SENDLEROWEJ

W RAMACH PROJEKTU "ZA ŻYCIEM" ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ OŚRODEK KOORDYNACYJNO - REHABILITACYJNO - OPIEKUŃCZY PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM IM. IRENY SENDLEROWEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Rady Powiatu i Porozumienia między Ministerstwem Edukacji Narodowej a Powiatem Nowodworskim  został wyznaczony do realizacji zadań
rządowego programu wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Rządowy program wsparcia dla rodzin "Za życiem"

DLA KOGO?

    Dla dzieci z powiatu nowodworskiego w wieku od 0-7 lat (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci od 0-3lat),
    Dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i/lub zaświadczenie lekarskie (zgodne z ustawą "Za życiem") i/lub orzeczenie o niepełnosprawności.

GŁÓWNE ZADANIA:

    Bezpłatne zajęcia stymulujące rozwój dzieci od momentu narodzin do czasu podjęcia nauki szkolnej, do 5 godzin w tygodniu
    Interdyscyplinarna pomoc rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do od 0 - do 7 roku życia
    Współpraca rodziców i terapeutów, lekarzy, pracowników socjalnych w poznaniu dziecka i realizacji programów wspomagania rozwoju dziecka oraz jego rodziny
    Specjalistyczna opieka dla dziecka i jego rodziny, w zależności od ich potrzeb, w tym: zapewnienie usług terapeuty, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy oraz innych specjalistów 
    Wsparcie psychologiczne ukierunkowane na rodzinę znajdującą się w sytuacji kryzysowej spowodowanej informacją o wadzie rozwojowej dziecka

W RAMACH ZAJĘĆ OFERUJEMY DZIECIOM NASTĘPUJĄCE FORMY POMOCY:

    >Terapię w Sali Doświadczania Świata
    >Terapię logopedyczną
    >Terapię pedagogiczną
    >Zajęcia ruchowe /gimnastyka korekcyjna/
    >Rehabilitację ruchową
    >Fizjoterapię
    >Terapię ręki
    >Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
    >System Komunikacji Alternatywnej 
    >Trening umiejętności społecznych
    >Metodę Dobrego Startu
    >Metodę stymulującą - Biofeedback
    >Terapię słuchową metoda Alfreda Tomatisa
    >Terapię metodą Marii Montessori
    >Dogoterapię
    >Muzykoterapię
    >Sensoplastykę

*Deklaracja uczestnictwa http://soswndg.pl/za_zyciem/deklaracja%20uczestnictwa.doc

* Formularz osobowy http://soswndg.pl/za_zyciem/formularz%20osobowy.doc

* Oświadczenie, zgoda http://soswndg.pl/za_zyciem/oswiadczenie_zgoda.doc

*  Regulamin http://soswndg.pl/za_zyciem/regulamin%20za%20zyciem.doc

* Zaświadczenie lekarskie http://soswndg.pl/za_zyciem/zaswiadczenie%20lekarskie%20za%20zyciem.doc

KONTAKT

SOSW im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim

ul. Warszawska 52, 82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 55 247 23 21 oswndg@wp.pl

www.soswndg.pl

Wstawiła Edyta Kozakiewicz

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70