Powiat Nowodworski

Treść Strony

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE NAGRODY STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Zapraszamy osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje oraz organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur do Nagrody Starosty Nowodworskiego.

Nagrodę Starosty mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne oraz instytucje, działające na terenie Powiatu Nowodworskiego i poza nim. Nagroda przyznawana jest na podstawie Uchwały Nr 290/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia
7 lutego 2013 roku w celu wyróżnienia osób i instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do promocji i rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Przyznawana jest w trzech kategoriach:

  1. Inicjatywa” – nagroda przyznawana za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia, a także rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
  2. Kreatywność” – nagroda przyznawana za zaangażowanie w przedsięwzięcia przyczyniające się do popularyzacji, rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego, a także działań w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa,
  3. Cichy bohater” – nagroda przyznawana za pomoc udzieloną bezinteresownie innym ludziom.

Nagroda Starosty Nowodworskiego ma postać pamiątkowego medalu wykonanego z mosiądzu oraz bursztynu i przyznawana jest raz do roku, za miniony rok. W kategorii „Cichy bohater” przyznaje się jedną nagrodę, a w pozostałych kategoriach do dwóch nagród.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2018 r.
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.
Serdecznie zachęcamy do zgłaszania nominacji.

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70