Powiat Nowodworski

Treść Strony

LUTOWE OBRADY RADY

Rada Powiatu na sesji w dniu 7 lutego br. główną uwagę poświęciła tematyce ochrony środowiska Powiatu Nowodworskiego.

Podczas XXXIX sesji Rady Powiatu przyjęto raport z realizacji w latach 2015 – 2016 „Programu Ochrony Środowiska na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy 2017 – 2020” oraz przyjęto „Program Ochrony Środowiska  dla Powiatu Nowodworskiego na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem perspektywy 2021-2024”. Ponadto Rada Powiatu uchwaliła plan pracy na 2018 r. oraz przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Stałych w roku 2017.

Radni podjęli jedenaście uchwał. Dokonano zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. oraz w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2032. Dodatkowo podjęto uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowodworskiego oraz ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Nowodworskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przyjęto także sprawozdanie z realizacji w latach 2016 – 2017 „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2013 – 2017”.

Sporządziła: Roksana Kamińska

Wideo, foto:Edyta Kozakiewicz

Część 1

Część 2

Część 3

Część 4

 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu
 • sesja rady powiatu

« wstecz

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70