Powiat Nowodworski

Treść Strony

NAGRODY SPORTOWE POWIATU NOWODWORSKIEGO WRĘCZONE
2017.11.08
NAGRODY SPORTOWE POWIATU NOWODWORSKIEGO WRĘCZONE

Jacek Gross – Przewodniczący Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim i Zbigniew Ptak – Starosta Nowodworski wręczyli podczas sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim nagrody dla wyróżniających się w 2016 roku sportowców z Żuław i Mierzei. Jest to już tradycyjna doroczna uroczystość promująca uprawianie sportu wyczynowego na obszarze naszego powiatu.
Uhonorowano siedmiu sportowców w trzech dyscyplina sportowych: piłce siatkowej, piłce nożnej plażowej (beach soccerze) i futsalu.

KOMUNIKAT!
2017.11.07
KOMUNIKAT erasmus +, starostwo powiatowe,

Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ - praktycznych warsztatów z pisania wniosków i tworzenia projektów dla szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz przedszkoli.

STAROSTA NOWODWORSKI ODWIEDZIŁ STRAŻAKÓW Z OSP JANTAR.
2017.11.07
STAROSTA NOWODWORSKI ODWIEDZIŁ STRAŻAKÓW Z OSP JANTAR.

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak podczas prezentacji otrzymanego nowego-nowoczesnego samochodu "bojowego" spotkał się ze strażakami OSP Jantar i przekazał im gratulacje.

INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ
2017.11.07
INFORMACJA LOKALNEJ GRUPY RYBACKIEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczych w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 1.1.3 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna- prowadzona przez osoby do 34 roku życia (grupa defaworyzowana)
  • 1.1.2 – Działalność turystyczna i okołoturystyczna
  • 1.1.4 – Wykorzystanie wodnego potencjału obszaru

w zakresie działania  „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności  terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE
2017.11.06
ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportowej dla uczestników projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.2. Edukacja ogólna. Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.
Nr zapytania: 1/2017

KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
2017.11.04
KONWENT POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W dniu 27.10.2017 r. odbył się Konwent Powiatów Województwa Pomorskiego, którego gospodarzem był Powiat Starogardzki. Z ramienia Powiatu, w konwencie uczestniczył Starosta Powiatu Nowodworskiego Zbigniew Ptak.

KONKURS PIĘKNA WIEŚ POMORSKA ROZSTRZYGNIĘTY
2017.11.02
KONKURS PIĘKNA WIEŚ POMORSKA ROZSTRZYGNIĘTY

31 października 2017 r. Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak uczestniczył w gali Konkursu Piękna Wieś Pomorska 2017. Uroczystość odbyła się w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Nagrody zwycięzcom wręczył Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

4 LISTOPADA 2017 R. O GODZINIE 10.00 ZAPRASZAMY NA DNI SENIORA DO ŻUŁAWSKIEGO DOMU KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2017.11.02
4 LISTOPADA 2017 R. O GODZINIE 10.00 ZAPRASZAMY NA DNI SENIORA DO ŻUŁAWSKIEGO DOMU KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

Jesień wieku to nie jest czas pozbawiony aktywności. Przekroczenie 60 roku życia nie musi oznaczać zamknięcia się w domu czy w poczekalni przychodni. Seniorzy chętnie podejmują wyzwania intelektualne, uczestnicząc np. w zajęciach uniwersytetu trzeciego wieku oraz rozpoczynają aktywność ruchową, poprawiają kondycję fizyczną.

SPOTKANIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONSTRUOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
2017.10.31
SPOTKANIE DLA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA KONSTRUOWANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W dniu 31 października br. Starosta Zbigniew Ptak w imieniu własnym oraz Eksperta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Pana Piotra Wołkowińskiego  przywitał gości zaproszonych na spotkanie osób odpowiedzialnych  za konstruowanie zamówień publicznych w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej – efektywne  mechanizmy zlecenia na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek organizacyjnych Powiatu, pracownicy  Starostwa  oraz ościennych urzędów.  

RUSZA "MALUCH +" 2018
2017.10.31
RUSZA "MALUCH +" 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2018. Z pieniędzy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej będzie można utworzyć miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Dotyczy to także obszarów, gdzie taka opieka już istnieje, ale wciąż w zbyt małym zakresie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.mrpips.gov.pl

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70