Powiat Nowodworski

Treść Strony

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2020.06.15
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 17 czerwca 2020 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Lubomir Głowacki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

V SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 25.06.2020 - TRYB ZDALNY
2020.06.12
V SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 25.06.2020 - TRYB ZDALNY

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję V  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin: 25.06.2020 r. (czwartek) godz. 10.00 tryb zdalny

DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
2020.06.09
DYŻUR TELEFONICZNY WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY

Dnia 10 czerwca 2020 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Włodzimierz Seroka, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

INFORMACJA
2020.06.04
INFORMACJA

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gd. dnia 12 czerwca 2020 r (piątek) będzie NIECZYNNY.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Dzień 12 czerwca 2020 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w zamian za dzień 15 sierpnia 2020 r., który przypada w sobotę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy – tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm. – Art. 130 § 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

(Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gd  z dnia 04.06.2020 r.)

OGŁOSZENIE
2020.06.03
OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

Od czwartku 04 czerwca 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji. Obsługa bezpośrednia odbywać się będzie z zachowaniem zaleceń służb sanitarnych.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY - KWIECIEŃ 2020
2020.06.02
-
  • W porównaniu do marca br. stopa bezrobocia w kraju, tak jak i w Pomorskiem wzrosła o 0,4 punkty procentowe.
  • Wzrosła liczba bezrobotnych w kraju; w województwie pomorskim względny wzrost był nieco większy niż w kraju.
  • Znacznie spadła liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej na krajowym i pomorskim rynku pracy.
REKRUTACJA DO PROJEKTU „ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT NOWODWORSKI” NA ROK SZKOLNY 2020-2021
2020.06.02
-

Powiat Nowodworski uruchamia kolejną rekrutację uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski” złożonego w ramach Poddziałania 3.2.2. Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY
2020.06.02
-

Dnia 3 czerwca 2020 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

IV SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2020 R. - 29.05.2020 - TRYB ZDALNY
2020.05.28
-

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) zwołuję IV  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2020 r.

Termin:  29.05.2020 r. (piątek) godz. 9.00 tryb zdalny

CZWARTY ETAP ZNOSZENIA OGRANICZEŃ
2020.05.27
-

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, siłownie i salony masażu, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. Umożliwiamy także organizację wesel do 150 osób. Mimo że odchodzimy od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostanie aktualna nadal. Wciąż będziemy musieli zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70