Powiat Nowodworski

Treść Strony

KONSULTACJE W STAROSTWIE POWIATOWYM. BUDOWA WRÓT SZTORMOWYCH NA RZECE TUDZE.
2018.03.08
budowa wrót na tudze,

W Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego 7 marca br., odbyło się spotkanie dot. kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, w tym Nowego Dworu Gdańskiego. Rozmawiano o planach budowy wrót sztormowych na rzece Tudze w miejscowości Tujsk przy ujściu rzeki Tugi do Szkarpawy, które uchroniłoby miasto powiatowe przed efektem tzw.cofki.

ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET
2018.03.08
ŻYCZENIA NA DZIEŃ KOBIET

W dniu 8 marca
życzenia szczęścia,
pomyślności, słońca i radości
na każdy dzień,
wszystkiego
co najpiękniejsze w życiu,
wiecznej młodości
oraz wielkiej miłości

Dla wszystkich Pań
z Powiatu Nowodworskiego

PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE INWESTYCJI PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH - SPECJALNEGO OßRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO.
2018.03.06
PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE INWESTYCJI PN. TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW SZKOLNYCH - SPECJALNEGO OßRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO.

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak oraz Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska podpisali w imieniu Zarządu Powiatu umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym "LABAR" Lech Labudda z siedzibą w Gdańsku Niedźwiedniku na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE NOWODWORSKIM
2018.03.06
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE NOWODWORSKIM

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną na temat nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu nowodworskiego.

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA „NOWOCZESNE SZKOLNICTWO ZAWODOWE – POMOST POMIĘDZY UCZNIEM A RYNKIEM PRACY”
2018.03.06
-

28 lutego 2018 r. w Filharmonii Bałtyckiej odbyła się międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku wraz z partnerami: Politechniką Gdańską, AWFiS oraz spółką Energa SA. Patronatem konferencji była Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim podczas konferencji reprezentowały Wicestarosta Nowodworski Barbara Ogrodowska, Inspektor ds. oświaty Beata Zawadzka oraz Gabriela Figacz - doradca zawodowy, kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2.

WYCHOWANIE, EDUKACJA, WYPOCZYNEK, LECZENIE MAŁOLETNICH LUB OPIEKA NAD NIMI
2018.03.06
-

Starosta Nowodworski przypomina o obowiązku sprawdzenia danych osób zatrudnianych lub dopuszczanych do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieki nad nimi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS). Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 405). Dopuszczenie do pracy lub innej działalności opisanej powyżej (w tym m.in. w stowarzyszeniu lub fundacji) bez zasięgnięcia informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE "BUDOWA WRÓT SZTORMOWYCH NA RZECE TUGA"
2018.03.05
-

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza władze samorządowe i mieszkańców Powiatu Nowodworskiego do udziału w konsultacjach dotyczących inwestycji pn. " Budowa wrót sztormowych na rzece Tuga"

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI. UCZCZONO PAMIĘĆ JÓZEFA PALEŃCZUKA.
2018.03.05
-

Mieszkańcy Lubieszewa wspominając Żołnierzy Wyklętych uczcili pamięć mieszkańca Józefa Paleńczuka członka ruchu oporu „WIN” który walczył z totalitaryzmem sowieckim i spędził 8 lat w więzieniu.

INFORMACJA MIESIĘCZNA O RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM - STYCZEŃ 2018
2018.03.05
-

Zapraszamy do zapoznania się z miesięczną informacją o rynku pracy w województwie pomorskim za styczeń 2018 r. opracowaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

KONKURS "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"
2018.03.05
KONKURS "POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ"

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70