Powiat Nowodworski

Treść Strony

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ LUBIESZEWO - TUJA
2021.11.26
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ LUBIESZEWO - TUJA

W dniu 25.11.2021 r.  Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz  z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską oraz Członkami Zarządu  Panem Marcinem Głowackim i Panem  Andrzejem Sobocińskim dokonali  odbioru robót dotyczących przebudowy drogi powiatowej nr 2344G Lubieszewo - Tuja. W ramach inwestycji  wykonano nową nawierzchnię drogi na odcinku 650 m oraz przebudowano istniejące zjazdy. Zadanie dofinansowane zostało w 50%  ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg natomiast pozostała kwota pokryta została  z budżetu  Powiatu oraz  dotacji udzielonej przez Gminę Nowy Dwór Gdański.  Całkowity koszt inwestycji wyniósł 618 863,68 zł.

KOMUNIKAT
2021.11.24
-

W dniu 24 listopada 2021 roku od godziny 8:00 Starosta Nowodworski odwołał stan pogotowia przeciwpowodziowego dla gmin: Krynica Morska, Nowy Dwór Gdański, Stegna
i Sztutowo.

Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego nastąpiło w związku z obniżeniem poziomu wody w rzekach powiatu nowodworskiego.

INFORMACJA
2021.11.24
INFORMACJA
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowodworskiego
WIZYTA MARSZAŁKÓW
2021.11.23
WIZYTA MARSZAŁKÓW

Z inicjatywy Starosty Nowodworskiego w dniu 22 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji realizowanych i planowanych do realizacji na terenie naszego powiatu przez Województwo Pomorskie. W spotkaniu udział wzięli Marszałkowskie Województwa Pomorskiego: Pan Leszek Bonna oraz Pan Józef Sarnowski,  Wicestarosta Pani Barbara Ogrodowska, Sekretarz Powiatu Pani Magda Woźniak, Członkowie Zarządu Powiatu: Pan Andrzej Sobociński, Pan Marcin Głowacki, Pan Tomasz Szczepański oraz członkowie Komisji Budżetowo-Samorządowej Powiatu Pan Mirosław Molski, Pan Michał Ambroziak oraz Pan Ireneusz Stolarz.

DYŻUR TELEFONICZNY PRZEWODNICZĄCEGO RADY
2021.11.22
-

Dnia 24 listopada 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 16.30, dyżur telefoniczny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie przyjmowania skarg i wniosków, skierowanych do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim będzie pełnił Pan Robert Ciżmowski, Przewodniczący Rady Powiatu (tel. 55 247 3671 wew. 147).

OGŁOSZENIE STANU POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO
2021.11.22
-

W zwiazku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych rzek na terenie powiatu nowodworskiego oraz Zalewu Wiślanego - działają na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. osamorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)

z dniem 22 listopada 2021 roku od godziny 9.00

OGŁASZAM STAN POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

dla gmin:

  • Gmina Nowy Dwór Gdański
  • Gmina Miasto Krynica Morska
  • Gmina Stegna
  • Gmina Sztutowo

W związku z powyższym, proszę o podjęcie działań określonych w posiadanych planach operacyjnych ochrony przed powodzią.

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
2021.11.21
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy Pracownikom Socjalnym
oraz osobom wspierającym ich pracę
serdeczne podziękowania
za poświęcenie, wytrwałość oraz zaangażowanie
w pracę na rzecz osób potrzebujących.
Niech wdzięczność ludzi, którym pomagacie
będzie siłą i motywacją do dalszej pracy.

XI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 30.11.2021
2021.11.18
XI SESJA RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM VI KADENCJI W 2021 R. - 30.11.2021

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 t. j.)  zwołuję XI  sesję Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2021 r.

Termin: 30.11.2021 r. (wtorek) godz. 9.00 tryb zdalny

KOMUNIKAT LGR – RYBACKA BRAĆ MIERZEI
2021.11.16
KOMUNIKAT LGR – RYBACKA BRAĆ MIERZEI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei ogłasza dwa nabory wniosków o dofinansowanie operacji w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanego przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych w ramach następujących przedsięwzięć:

  • 1.1.1 Całoroczne produkty turystyczne;
  • 1.2.3 Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego
[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70