Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Data i imieniny

dziś jest: 26.03.2017
imieniny: Teodora, Emanuela, Larysy

Linki

Ułatwienia dostępu

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Kontakt:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański,  ul. gen. Władysława Sikorskiego n23
tel. +48 55 2473671, faks: +48 55 2473670, e-mail: geodeta.powiatowy@nowydworgdanski.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 7.30 – 15.30
środa – 8.00 – 16.00

Struktura organizacyjna Wydziału:

1. Geodeta Powiatowy – Kierownik Wydziału – Zdzisław Matkiewicz – pok. nr 18, tel.wew. 153

2. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – pok.24, 25

e-mail: podgik.zudp@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • przyjmowanie zgłoszeń , wydawanie materiałów i licencji, przyjmowanie i uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku prac geodezyjno-kartograficznych,
 • obsługa interesantów,
 • aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • tworzenie baz numerycznych zasobu oraz jego udostępnianie
 • prowadzenie narad koordynacyjnych dotyczących uzgadniania usytuowania projektowanych urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu,
 • ochrona znaków geodezyjnych

Pracownicy:

 • Eugenia Seniuk –      pok.nr 24, tel. wew. 131
 • Tomasz Dymek –      pok. 24, tel. wew. 131
 • Wiesław Kamiński –   pok.nr 25, tel. wew. 143
 • Grażyna Szewczyk – pok.nr 24, tel. wew. 159
 • Wojciech Zalewski – pok.nr 25, tel. wew. 143

3. Ewidencja gruntów i budynków – pok.nr 21, tel.wew. 104 – e-mail: ewidencja.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • prowadzenie i aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków,
 • ujawnianie zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
 • wydawanie odpisów i dokumentacji związanej z operatem EGiB tj. wypisy, wyrysy, mapy, rejestry, itp.
 • wydawanie zaświadczeń o posiadanych gospodarstwach, wykreśleniu z hipoteki,
 • udzielanie informacji w zakresie treści operatu ewidencji gruntów i budynków

Pracownicy:

 • Krystyna Mocarska - pok. nr 21, tel. wew. 141
 • Beata Rodak - pok. nr 21, tel. wew. 104
 • Mariusz Bartnicki - pok. nr 21, tel. wew. 104

4. Gospodarka nieruchomości i ochrona gruntów – pok. nr 22 i 23

e-mail: nieruchomosci.sp@nowydworgdanski.pl, nieruchomosci@nowydworgdanski.pl, ochrona.gruntow@nowydworgdanski.pl

Zadania:

 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i nieruchomościami powiatu
 • ochrona gruntów rolnych i leśnych, wywłaszczenia, odszkodowania

Pracownicy:

 • Agata Sekuła - pok. nr 22, tel. wew. 142
 • Alicja Zyskowska - pok. nr 22, tel. wew. 142
 • Paweł Lichnerowicz - pok. nr 22, tel. wew. 142
 • Zbigniew Mazur - pok. nr 23, tel. wew. 105

Internetowy System Informacji Przestrzennej: https://ewid.nowydworgdanski.pl:4433/is/

Reklama

Pomorskie 2020
-
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl