Powiat Nowodworski

Treść Strony

ŚWIĘTO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI. UROCZYSTOŚĆ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2
2017.10.13
-

Wielkie święto oświaty odbyło się w Zespole Szkół nr 2. Z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej nadano nowodworskiej placówce miano Europejskiej Szkoły Partnerskiej. Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak, Wicestarosta Barbara Ogrodowska oraz członek Zarządu Powiatu Zbigniew Bojkowski nadali stypendia wyróżniającym się uczniom.

SPOTKANIE INFORMACYJNE W MALBORKU: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE"
2017.10.13
-

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 18 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 R.
2017.10.12
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 R.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA 2018
2017.10.12
-

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

SPOTKANIE W RAMACH POMORSKIEJ SIECI DYREKTORÓW
2017.10.12
-

W dniach 5-6 października 2017 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie zespołu samokształceniowego funkcjonującego w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów. Powiat Nowodworski reprezentowały: Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, Beata Zawadzka – Inspektor ds. oświaty, Izabela Narewska – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Joanna Dudek – dyrektor SOSW im. Ireny Sendlerowej, Justyna Jachimczyk-Miller – wicedyrektor SOSW i. Ireny Sendlerowej, Wioletta Przyborowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Tomasz Kwoczek – dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

DOMINIKA KULCZYK PRZYJACIELEM SZKOŁY 2017
2017.10.12
-

Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, została laureatką nagrody Przyjaciel Szkoły 2017. Tytuł nadawany jest przez Kapitułę Konkursu Nauczyciel Roku. – Nagrodę tę dedykuję wszystkim moim nauczycielom, od szkoły podstawowej, poprzez liceum aż do uniwersytetu. Dedykuję ją też moim najdroższym nauczycielom życia – mojej mamie i tacie – mówiła w trakcie ceremonii.

LEKCJA HISTORII I SZTUKI Z JACKIEM KACZMARSKIM
2017.10.11
-

Powiat Nowodworski miał przyjemność zostać Partnerem spotkania edukacyjnego pn. „Latająca Akademia Underground”. Motywem przewodnim edycji 2017/2018 są „Limeryki o narodach”, które Fundacja Underground przeprowadziła 29 września 2017 r. w sali kinowej Żuławskiego Ośrodka Kultury. W spotkaniu uczestniczyło  około 150 osób - młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim oraz ze szkół średnich ościennych powiatów.

NAGRODA IM. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA – XIX EDYCJA
2017.10.10
-

Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur do XIX edycji konkursu - Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 października 2017 roku.

HANDEL LUDŹMI - KONFERENCJA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2017.10.10
-

W dniu 27 października 2017 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się konferencja, dotycząca problematyki handlu ludźmi, pt. „Prawne i społeczne aspekty handlu ludźmi”. Będzie to pierwsza tego typu Konferencja w naszym mieście, którą Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowała wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

NOWODWORSKA DRUŻYNA KOLARSKA ŻUŁAWIACY WYSTARTOWAŁA W ŻUŁAWY WKOŁO 2017
2017.10.09
-

57 pasjonatów z Powiatu Nowodworskiego z inicjatywy  pana Jacka Grossa Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gd, wzięło udział w maratonie Żuławy Wkoło w grupie pn. Żuławiacy.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70