Powiat Nowodworski

Treść Strony

SPOTKANIE INFORMACYJNE W MALBORKU: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA OSÓB CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I PODNIEŚĆ KWALIFIKACJE ZAWODOWE"
2017.10.13
-

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 18 października 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 R.
2017.10.12
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2018 R.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

NABÓR CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - NIEDOPŁATNA POMOC PRAWNA 2018
2017.10.12
-

Nabór członków Komisji konkursowej opiniującej oferty
w ramach otwartego konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego
w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

SPOTKANIE W RAMACH POMORSKIEJ SIECI DYREKTORÓW
2017.10.12
-

W dniach 5-6 października 2017 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie zespołu samokształceniowego funkcjonującego w ramach Pomorskiej Sieci Dyrektorów. Powiat Nowodworski reprezentowały: Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Nowodworski, Beata Zawadzka – Inspektor ds. oświaty, Izabela Narewska – dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, Joanna Dudek – dyrektor SOSW im. Ireny Sendlerowej, Justyna Jachimczyk-Miller – wicedyrektor SOSW i. Ireny Sendlerowej, Wioletta Przyborowska – dyrektor Zespołu Szkół nr 2, Tomasz Kwoczek – dyrektor Zespołu Szkół nr 1.

DOMINIKA KULCZYK PRZYJACIELEM SZKOŁY 2017
2017.10.12
-

Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation, została laureatką nagrody Przyjaciel Szkoły 2017. Tytuł nadawany jest przez Kapitułę Konkursu Nauczyciel Roku. – Nagrodę tę dedykuję wszystkim moim nauczycielom, od szkoły podstawowej, poprzez liceum aż do uniwersytetu. Dedykuję ją też moim najdroższym nauczycielom życia – mojej mamie i tacie – mówiła w trakcie ceremonii.

LEKCJA HISTORII I SZTUKI Z JACKIEM KACZMARSKIM
2017.10.11
-

Powiat Nowodworski miał przyjemność zostać Partnerem spotkania edukacyjnego pn. „Latająca Akademia Underground”. Motywem przewodnim edycji 2017/2018 są „Limeryki o narodach”, które Fundacja Underground przeprowadziła 29 września 2017 r. w sali kinowej Żuławskiego Ośrodka Kultury. W spotkaniu uczestniczyło  około 150 osób - młodzież z Zespołu Szkół nr 1 i nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim oraz ze szkół średnich ościennych powiatów.

NAGRODA IM. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA – XIX EDYCJA
2017.10.10
-

Rozpoczęło się przyjmowanie kandydatur do XIX edycji konkursu - Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 października 2017 roku.

HANDEL LUDŹMI - KONFERENCJA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
2017.10.10
-

W dniu 27 października 2017 roku w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się konferencja, dotycząca problematyki handlu ludźmi, pt. „Prawne i społeczne aspekty handlu ludźmi”. Będzie to pierwsza tego typu Konferencja w naszym mieście, którą Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim zorganizowała wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa w Poznaniu.

NOWODWORSKA DRUŻYNA KOLARSKA ŻUŁAWIACY WYSTARTOWAŁA W ŻUŁAWY WKOŁO 2017
2017.10.09
-

57 pasjonatów z Powiatu Nowodworskiego z inicjatywy  pana Jacka Grossa Przewodniczącego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gd, wzięło udział w maratonie Żuławy Wkoło w grupie pn. Żuławiacy.

POSIEDZENIE PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU D/S DRÓG WODNYCH. "WARSZAWA WRACA NAD WISŁĘ"
2017.10.09
-

Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak bierze udział w Konferencji "WARSZAWA WRACA NAD WISŁĘ", która odbywa się w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. To pierwsze, zewnętrzne przedsięwzięcie Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych.

[obiekt mapy] Mapa dojazdowa

Stopka Kontakt

Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Gdańskim

QJX2DEmFsU9npbv+9vWPaZ5xuWizOHTxXeVs1RVlg0Io5rDAXM+dUUej1hXXVYMmCO9SPAABwcQ53vBZAzAAAAAElFTkSuQmCC  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23,
 82-100 Nowy Dwór Gdański
VrfL9OzNMzxVzNaR+VzFg0+yz6ZPmAsrXUTuju9RbcAMdnGD57xAGdUWur9Pk2fJBdWGOHrQilo8YRNL2P8SYAAQt0rkmxW7ngAAAABJRU5ErkJggg==  tel. 48 55 247 36 71,
 fax 48 55 247 36 70