Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Data i imieniny

dziś jest: 25.07.2017
imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentego

Linki

Ułatwienia dostępu

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie nowodworskim z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30r.ż.”

 

W ramach działania 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi  379 050,00 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi  399 000,00 zł.

Okres  realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od  2017-09-01 do 2018-12-31.

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie nowodworskim. Projekt będzie realizowany przez Powiat Nowodworski w partnerstwie z Gminą Nowy Dwór Gdański. Realizatorem wszystkich działań objętych budżetem projektu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim. Partner w projekcie będzie prowadził działania wspierające w postaci m.in. działalności informacyjnej dla potencjalnych odbiorców projektu.

Planowane efekty:

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 14 osób, natomiast 20 osób osiągnie rezultat bezpośredni tzn.: w ciągu 4 tyg. od zakończenia udziału w projekcie podejmie zatrudnienie. Projektem łącznie zostanie objętych 31 osób z grup docelowych. Wymienione osoby będą uczestniczyć w poszczególnych zadaniach w projekcie z uwzględnieniem ich indywidualnych predyspozycji. tj. zostaną objęci wsparciem w postaci: staży – dla 9 osób; bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – dla 3 osób; refundacji na stworzenie lub doposażenie miejsca pracy – dla 3 osób; szkoleń indywidualnych – dla 12 osób; prac interwencyjnych – dla 4 osób.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl