Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

„Projekt Zdolni z Pomorza – powiat nowodworski”

 

Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego.

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

W naszym powiecie do projektu zakwalifikowano 40 uczniów ( 20 ze szkoły gimnazjalnej i 20 ze szkoły ponadgimnazjalnej). Objęci oni będą wsparciem umożliwiającym nabycie różnorodnych kompetencji kluczowych w ramach zajęć pozalekcyjnych z fizyki, matematyki i informatyki, a w kolejnych latach także z biologii, chemii i kompetencji społecznych. Uczniowie będą mogli również uczestniczyć m.in.: w warsztatach rozwijających kreatywność, spotkaniach akademickich , lidze zadaniowej, a także korzystać z platformy e-learningowej.

 W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

Dofinansowanie projektu z UE – 512.757,61

 

 

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl