Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Data i imieniny

dziś jest: 26.03.2017
imieniny: Teodora, Emanuela, Larysy

Linki

Ułatwienia dostępu

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Projekt: „Warszawska czas zawodowców”

 

W ramach działania 3.3. Edukacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi  2 160 407,25 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi  2 400 452,50 zł.

Okres  realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od 1 września 2016 roku do 30 września 2021 roku.

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w Powiecie Nowodworskim. Projekt jest zintegrowany  z projektem złożonym w ramach Działania 4.1.

Projekt  jest skierowany do grupy 383 uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w branżach: turystyka, sport i rekreacja, transport, logistyka i motoryzacja, ICT i elektronika, meblarstwo jak również do 12 nauczycieli. Projekt obejmuje przeprowadzenie działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji zawodowych tj. zajęcia specjalistyczne, kursy zawodowe, wyjazdy warsztatowo-studyjne m.in. do Trójmiasta, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego, praktyk i staży u pracodawców. Nauczyciele będą mogli skorzystać z: kursów dokształcających, szkoleń e-learningowych, studiów  podyplomowych.

Planowane efekty:

Dzięki urozmaiconym zajęciom pozalekcyjnym oraz stażom i praktykom zawodowym uczniów ZS nr 2 uczestnicy projektu poprawią swoją wiedzę i zdolności (nastąpi wzrost kompetencji zawodowych). Uczniowie przystępujący do projektu będą brali udział w zajęciach z doradztwa edukacyjno- zawodowego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia zakresu wiedzy i umiejętności nauczycieli w kształtowaniu kompetencji zawodowych. Spowoduje to, że będą oni w efektywny i innowacyjny sposób przekazywać wiedzę i umiejętności swoim uczniom, co w przyszłości wpłynie na poprawę zatrudnialności uczniów.

Daria Szalczewska

data: 2016-11-24
autor: Iwona Sawicka, data: 2016-12-06

Reklama

Pomorskie 2020
-
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl