Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Projekt „Żuławska Akademia EduTIKacji”

 

W ramach działania 3.2. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Wkład Funduszy Europejskich:

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokość dofinansowania wynosi  2 560 048,15 zł, co stanowi 95% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi  2 694 787,53 zł.

Okres  realizacji projektu:

Planowany termin realizacji projektu od  1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2018 roku.

Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej w Zespole Szkół nr 1, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim. Wsparcie kierowane jest do  755 uczestników projektu  z  czego docelowo do 688 uczniów i  67 nauczycieli. Projekt dotyczy przeprowadzenia działań ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych beneficjentów tzn. zajęć pozalekcyjnych, warsztatów prowadzonych w formie eksperymentu, wyjazdów warsztatowo studyjnych do Trójmiasta, prowadzenia doradztwa zawodowego i wiele innych. Ponadto  przewidziany jest zakup  wyposażenia pracowni : fizycznej, biologicznej, chemicznej i oprogramowania do tych jak i pozostałych zajęć. Prowadzone będą również zajęcia z psychologiem i pedagogiem, jak również zajęcia wyrównawczo kompensacyjne z kilku przedmiotów. Projekt ma także  wspierać doskonalenie zawodowe nauczycieli, pedagogów i psychologów w celu uzupełnienia ich kompetencji niezbędnych do realizacji powyższych celów.

Planowane efekty:


Dzięki urozmaiconym zajęciom pozalekcyjnym uczniowie szkół uczestniczących w projekcie poprawią swoją wiedzę i zdolności. Uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne będą pod opieką psychologa, pedagoga oraz będą uczestniczyć w  zajęciach wyrównawczo - kompetencyjnych co również wpłynie na poprawę wyników nauczania tj. jakości edukacji ogólnej. Dzięki projektowi nastąpi  poprawa wyników egzaminów zewnętrznych.

Daria Szalczewska

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl