Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Linki

Treść strony

MISJA I WIZJA
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

Nadrzędnym celem działania Starostwa – jego misją, jest skuteczna, efektywna służba społeczności lokalnej poprzez zaspokajanie jej potrzeb i uwzględnianie słusznych interesów.

Podstawową wartością dla urzędu i jego pracowników, jest dobro wspólnoty samorządowej osiągane poprzez budowanie wizerunku przyjaznej administracji i profesjonalnej obsługi Klienta.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl