Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Wyszukiwarka

Linki

Treść strony

Wydział Architektury i Budownictwa

Wydział Komunikacji

Zespół ds. Oświaty, Zdrowia i Kultury

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

Zespół ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji, turystyki i sportu

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Samodzielne stanowisko ds. leśnictwa, łowiectwa, ochrony przyrody i rybactwa

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl