Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Data i imieniny

dziś jest: 25.07.2017
imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentego

Linki

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Linki

Treść strony

Komisja bezpieczeństwa i porządku

Organ w administracji powiatu, powołany w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz innych zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 roku- Dz. U z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.

Komisja bezpieczeństwa i porządku realizuje zadania w zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego do których należą :

 1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
 2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 5. opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących pkt. 1,2 i 4,
 7. opiniowanie innych zagadnień –zleconych przez Starostę - dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Skład Komisji bezpieczeństwa i porządku

Przewodniczący
Starosta Nowodworski Zbigniew Ptak

Członkowie:

 1. Tomasz Pawlak
 2. Janusz Charliński
 3. Zbigniew Bojkowski
 4. Janusz Sliwiński
 5. Krzysztof Ostasz
 6. Jarosław Dywizjusz

Członkowie Komisji z głosem doradczym:

 1. Izabela Narewska
 2. Mirosława Gwoździewicz
 3. Henryk Pszczoliński

W pracach Komisji uczestniczyć będzie prokurator Piotr Wojciechowski.

Kadencja komisji bezpieczeństwa i porządku trwa 3 lata.

 

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl