Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Data i imieniny

dziś jest: 25.07.2017
imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentego

Linki

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Linki

Treść strony

NAGRODA STAROSTY NOWODWORSKIEGO

Nagrody Starosty Nowodworskiego przyznawane są od 2006 roku  za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz promocji i rozwoju Powiatu Nowodworskiego. Nagrodę Starosty mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje.

Nagroda przyznawana będzie w następujących kategoriach:

  1. „Inicjatywa”
  2. „Kreatywność
  3. „Cichy bohater”

„Inicjatywa” Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za zaangażowanie w realizację zadań z zakresu działalności społecznej, kulturalnej, oświatowej, ochrony zdrowia, a także za rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

„Kreatywność” Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za zaangażowanie w przedsięwzięcia przyczyniające się do popularyzacji, rozwoju i promocji Powiatu Nowodworskiego, a także działań w dziedzinie gospodarki, turystyki, ochrony środowiska i rolnictwa,

„Cichy bohater” Nagroda w tej kategorii przyznawana jest za pomoc udzieloną bezinteresownie innym ludziom.

Nagroda  ma postać pamiątkowego medalu wykonanego z mosiądzu i bursztynu oraz dyplomu.  Awers medalu przedstawia herb Powiatu Nowodworskiego na tle wiatraku wraz z żuławskimi wierzbami, natomiast rewers to bursztynowa żaglówka płynąca po żuławskich wodach.

Wnioski o Nagrodę Starosty mogą składać: osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, organizacje pozarządowe. Zgłoszenia kandydatów do nagrody można składać do 30 kwietnia danego roku w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Szczegółowe zasady  przyznawania Nagrody Starosty Nowodworskiego określa Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 290/2013 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl