Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Data i imieniny

dziś jest: 25.07.2017
imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentego

Linki

Ułatwienia dostępu

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

 • Małgorzata Tkaczyk
  Skarbnik Powiatu

SKARBNIK POWIATU

Małgorzata Tkaczyk

pok. 30
tel.   55 247 36 68  w.136

e-mail: skarbnik@nowydworgdanski.pl

Do zadań Skarbnika Powiatu należą:

 1. zapewnienie prawidłowej realizacji polityki finansowej powiatu;
 2. wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
 3. nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu, przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz zapewnienie bieżącej kontroli wykonania budżetu;
 4. nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;
 5. nadzór i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych powiatu;
 6. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości finansowej;
 7. kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
 8. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla powiatu;
 9. sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo – księgowymi Starostwa;
 10. opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań;
 11. wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń Starosty.

Skarbnikowi Powiatu podlega:

 1. Wydział Finansowo – Księgowy,
 2. Samodzielne stanowisko ds. kontroli i sprawozdawczości.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl