Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Data i imieniny

dziś jest: 26.03.2017
imieniny: Teodora, Emanuela, Larysy

Linki

Ułatwienia dostępu

Wyszukiwarka

Linki

Treść strony

INFORMACJA O OPŁACIE SKARBOWEJ

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) określiła sposób płatności i stawki opłaty skarbowej.

I tak:

 1. Opłacie skarbowej podlegają:
  • w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia, wydawane zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje).
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury bądź jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym
 2. Zniesiona została opłata skarbowa od podań, załączników, weksli i dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.
 3. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia z opłaty zawarte są w Załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
 4. Nie płaci się już opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej lub blankietami wekslowymi.
 5. Obowiązek zapłaty następuje z datą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia. W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury- z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.
 6. Opłata skarbowa podlega zwrotowi i następuje na wniosek, jeżeli mimo jej uiszczenia nie dokonano czynności urzędowej. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym jej dokonano.
 7. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organem podatkowym właściwym miejscowo od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej, a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.
 8. W sytuacji nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych czynności czy wydanych zaświadczeń i zezwoleń, a także złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zostaną poinformowane właściwe w sprawie organy podatkowe.


Od dnia 17 października 2011 r. opłata skarbowa pobierana jest w kasie Starostwa.

Reklama

Pomorskie 2020
-
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl