Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247 3668 faks +48 55 247 3670

Inspektor Kazimierz Głowacki, pokój nr 38, tel. wew. 148, +48 55 247 0056, +48 502 504 067
e-mail: bezpieczenstwo@nowydworgdanski.pl

Zakres działania stanowiska ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

Do podstawowych zadań należą sprawy w zakresie:
- zarządzania kryzysowego,
- obronności,
- obrony cywilnej,
- ochrony przeciwpożarowej,
- komisji bezpieczeństwa i porządku.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl