Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Wydział Finansowo-Księgowy

Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23
tel. +48 55 247-36-68, faks +48 55 247-36-70
email: fk@nowydworgdanski.pl, ksiegowosc@nowydworgdanski.pl

W skład wydziału wchodzą:

1. Kierownik wydziału - Ewa Durlik, pokój nr 41, tel. wew. 165
2. Podinspektor ds. płac (dochody i wydatki Powiatu, PFRON) - Katarzyna Wiśniewska, pokój 39, tel. wew. 164
3. Inspektor ds. księgowości (kasa urzędu) - Halina Balbuza, pokój nr 2, tel. wew. 102
4. Podinspektor ds. księgowości (dochody Starostwa Powiatowego i Skarbu Państwa, depozyty) - Ewa Halicka, pokój 39, tel. wew. 164
5. Inspektor ds. księgowości - Joanna Ziętek (wydatki Starostwa Powiatowego, opłata ewidencyjna i skarbowa, ZFŚS), pokój 39, tel. wew. 106
6. Specjalista ds. księgowości (Home Banking, PKZP) - Joanna Krupa, pokój nr 2, tel. wew. 166.

Zakres Działania Wydziału Finansowo - Księgowego

Wydział Finansowo - Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu starostwa, zapewnia obsługę finansowo - księgową starostwa, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych. Kierownik Wydziału Finansowo - Księgowego jest jednocześnie głównym księgowym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl