Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

Menu główne

Starostwo powiatowe

Promocja powiatu

Informacje dodatkowe

Treść strony

Obsługa Prawna

Kontakt: Starostwo Powiatowe  w Nowym Dworze Gdańskim
82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 
tel. (055) 247-36-71 wew. 170
faks (055) 247-36-70
email: prawnik@nowydworgdanski.pl

W skład Obsługi Prawnej wchodzą:
1. Lech Kraśniański – Inspektor ds. obsługi prawnej
2. Kancelaria  Adwokatów i Radców Prawnych T. Jakubowska i T. Landowski S.C. - Gdynia

Zakres działania Obsługi Prawnej

Do podstawowych zadań Obsługi Prawnej należy: prowadzenie zbiorów publikatorów aktów prawnych: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego oraz  informowanie o zmianach w przepisach prawnych; opiniowanie pod względem formalno prawnym przygotowanych projektów aktów prawnych wynikających z kompetencji  organów Powiatu, Starosty oraz jednostek organizacyjnych Powiatu; udzielanie opinii prawnych dla potrzeb organów Powiatu, Starosty, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu;  obsługa prawna Rady i Zarządu; prowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu; windykacja należności budżetowych Starostwa, Powiatu i Skarbu Państwa oraz wykonywanie zastępstwa procesowego Powiatu, Starosty oraz Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.

Banery

Pomorskie 2020
Visit Zulawy
Multimedia

Dane teleadresowe

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. +48 55 247 36 71 faks +48 55 247 36 70 e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl